Statistik och siffror tycker jag är intressant, men utan att sätta dem i ett sammanhang är de är ofta väldigt svåra att tolka. Antalet besökare på Tågtider ökar kraftigt bland annat då väderförhållanden orsakar förseningar i tågtrafiken. Detta är ganska enkelt att förstå, då allt fler frustrerade resenärer försöker få information om sina resor när de drabbas av förseningar eller inställda förbindelser.

Många besökare kommer från sökmotorer som Google via sin mobiltelefon för att snabbt och enkelt hålla sig uppdaterade. Den senaste månaden ser besöksstatistiken för tågtiderna vid de viktigaste stationerna ut som följer.

Top 5 viktigaste stationerna på Tågtider

Om jag istället skulle se direkt till antalet besök på de olika sidorna skulle faktiskt operatören SJ petat ner Uppsala C från listan ovan. Det tolkar jag som att många fortfarande har svårt att hitta kontaktinformation på SJ’s egna webbplats.

Trots att din station inte är med i listan ovan är den självklart också viktig. Jag arbetar för att all trafikinformation ska vara aktuell och tillgänglig för så många som möjligt. Lämna gärna dina tankar och idéer som en kommentar nedan.


För att kommentera det här inlägget, skriv en .