Tågtider för Göteborg C

Avgående tåg från Göteborg C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Älvängen 10 3616 Västtågen
Alingsås 1 3518 Västtågen Yttre tåg
Kungsbacka 16 3019 Västtågen Yttre tåg
Älvängen 8 3618 Västtågen
Stockholm C 4 420 SJ Snabbtåg
Vänersborg 10 3216 Västtågen
Töreboda 2 3422 Västtågen
Halmstad 14 20151 Öresundståg
Alingsås 1 3520 Västtågen
Kungsbacka 16 3021 Västtågen
Älvängen 10 3620 Västtågen
Alingsås 1 3522 Västtågen
Uddevalla 9 3722 Västtågen Yttre tåg
Älvängen 8 13670 Västtågen
Stockholm C x 400 SJ Snabbtåg Inställt
Köpenhamn 14 1039 Öresundståg
Kungsbacka 13 3023 Västtågen
Stockholm C 5 12012 MTRX
Älvängen 10 3622 Västtågen Yttre tåg
Stockholm C 6 164 SJ Regional Yttre tåg

→ Alla avgångar från Göteborg C

Ankommande tåg till Göteborg C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Kungsbacka 15 3018 Västtågen
Alingsås 2 3515 Västtågen
Älvängen 10 3617
Vänersborg 9 13263 Västtågen
Stenungsund 13 3717 Västtågen
Kungsbacka 15 3020 Västtågen
Alingsås 1 3517 Västtågen
Älvängen 10 3619 Västtågen
Vänersborg 5 3215 Västtågen
Kungsbacka 13 3172 Västtågen
Halmstad 14 20150 Öresundståg
Kungsbacka 15 3022 Västtågen
Alingsås 1 3519 Västtågen
Falköping 7 3407 Västtågen
Uddevalla 9 3719 Västtågen
Älvängen 10 3621 Västtågen
Kungsbacka 16 3174 Västtågen
Vänersborg 13 13267 Västtågen
Borås C 15 7320 Västtågen
Älvängen 11 13671 Västtågen

→ Alla ankomster till Göteborg C

Signalfel

Stockholm-Västerås/Göteborg: Förseningar i trafiken på grund av signalfel mellan Enköping och Västerås. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive avgång.