Tågtider för Malmö C

Avgående tåg från Malmö C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Lund 3a 1270 Skånetrafiken
Köpenhamn 2b 1063 Öresundståg
Åstorp 4a 1420 Skånetrafiken
Malmö 10 1419 Skånetrafiken
Malmö 1b 1419 Skånetrafiken
Göteborg 7 490 SJ Snabbtåg
Stockholm C 8 540 SJ Snabbtåg Inställt
Simrishamn 1b 1273 Skånetrafiken
Göteborg 4a 1056 Öresundståg Kort tåg
Köpenhamn 2b 1065 Öresundståg
Kävlinge 3a 1770 Pågatågen
Trelleborg x 1769 Pågatågen Inställt Nästa avgång Personalbyte
Helsingborg 3a 1542 Skånetrafiken
Karlskrona 4a 1058 Öresundståg
Hyllie 1b 1221 Skånetrafiken Prel. tid Sen tågvänd.
Åstorp 10 1422 Skånetrafiken
Kristianstad 3a 1222 Skånetrafiken
Köpenhamn 2b 1067 Öresundståg
Ystad 1b 1543 Skånetrafiken
Helsingborg 3a 1720 Pågatågen

→ Alla avgångar från Malmö C

Ankommande tåg till Malmö C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Stockholm C 1b 525 SJ Snabbtåg Olycka
Ystad 3a 1270 Skånetrafiken
Göteborg 2b 1063 Öresundståg
Malmö 4a 1420 Skånetrafiken
Åstorp 1b 1419 Skånetrafiken
Stockholm C 9 3941 Snälltåget Olycka
Stockholm C 5 527 SJ Snabbtåg Olycka
Köpenhamn 8 540 SJ Snabbtåg Inställt
Lund 1b 1273 Skånetrafiken
Köpenhamn 4a 1056 Öresundståg Kort tåg
Kalmar 2b 1065 Öresundståg
Trelleborg 3a 1770 Pågatågen
Kävlinge x 1769 Pågatågen Inställt Nästa avgång Personalbyte
Simrishamn 3a 1542 Skånetrafiken
Åstorp 10 1419 Skånetrafiken
Köpenhamn 4a 1058 Öresundståg
Kristianstad 1b 1221 Skånetrafiken Prel. tid Sen tågvänd.
Hyllie 3a 1222 Skånetrafiken
Karlskrona 2b 1067 Öresundståg
Helsingborg 1b 1543 Skånetrafiken

→ Alla ankomster till Malmö C

Gränskontroll Sverige–Danmark

Resenärer mellan Sverige och Danmark måste genomgå gränskontroll. Vid kontrollen ska man visa en giltig resehandling. Giltig resehandling är pass, nationellt id-kort eller körkort för nordiska medborgare; pass eller nationellt id-kort för medborgare i övriga EU/EES-länder; pass och vid behov visum eller uppehållstillstånd för medborgare i övriga länder. För mer information, besök polisen.se och politi.dk.

Banarbete Ystad–Simrishamn

Från 26/11 kl. 01:30 till 18/12 kl. 23:59 är tågtrafiken mellan Ystad och Simrishamn ersatt med buss enligt tillfällig tidtabell. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.

Banarbete Helsingborg

Från 3 december kl. 22:05 till 4 december kl. 06:05 är tågtrafiken till och från Helsingborg ersatt med buss enligt tillfällig tidtabell. Vissa tåg går även annan väg. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.

Fordonsfel Malmö-Copenhagen Airport

Förseningar i tågtrafiken på grund av ett stillastående tåg mellan Lernacken och Peberholm. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive tågavgång.

Olycka Nässjö

Tågtrafiken är åter igång efter tidigare olycka i Nässjö. Följdförseningar kvarstår en tid framöver.

Obehöriga i spårområdet

Tågtrafiken är åter igång efter tidigare obehöriga i spåret i Lund.

Banarbete Stockholm–Malmö

Från 17/12 kl. 03.00 till 18/12 kl. 2359 är tågtrafiken mellan Älmhult och Hässleholm ersatt med buss enligt tillfällig tidtabell. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är Banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.