Tågtider för Stockholm C

Avgående tåg från Stockholm C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Göteborg 15b 2003 MTRX Snabb Prel. tid Sen tågvänd.
Sundsvall 4 584 SJ Snabbtåg Prel. tid
Uppsala 19b 20964 Mälartåg Sen tågvänd.
Göteborg 12a 447 SJ Snabbtåg Spårändrat
Ljusdal 13b 286 SJ InterCity Spårändrat
Uppsala 3 858 SJ Regional
Karlstad C 11 647 SJ InterCity
Nyköping 14a 247 Mälartåg
Falun 18b 26 SJ InterCity Ej servering
Göteborg 11 2049 MTRX Snabb
Arboga 13a 971 Mälartåg
Hallsberg 14b 147 Mälartåg Spårändrat
Uppsala 17b 970 Mälartåg
Hallsberg 16 764 SJ Regional
Göteborg 10 449 SJ Snabbtåg
Uppsala 3 862 SJ Regional
Norrköping 14a 249 Mälartåg
Örebro S 13a 977 Mälartåg
Uppsala 16b 976 Mälartåg
Västerås 17b 768 SJ Regional

→ Alla avgångar från Stockholm C

Ankommande tåg till Stockholm C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Göteborg 12a 440 SJ Snabbtåg Spårändrat Sen tågvänd.
Örebro 19b 20964 Mälartåg Sen tågvänd.
Uppsala 3 861 SJ Regional
Göteborg 19b 442 SJ Snabbtåg
Gävle x 283 SJ Regional Inställt Nästa avgång
Köpenhamn 17b 542 SJ Snabbtåg
Sundsvall x 583 SJ Snabbtåg Inställt
Göteborg 16 182 SJ Regional Invänta tid
Falun x 8201 TiB/SJ Inställt
Uppsala 13a 971 Mälartåg
Göteborg x 408 SJ Snabbtåg Inställt
Hallsberg 15b 144 Mälartåg
Örebro S 17b 970 Mälartåg
Norrköping 14a 244 Mälartåg
Oslo 19 644 SJ InterCity
Falun 11 25 SJ InterCity
Göteborg 16b 2044 MTRX Snabb
Uppsala x 865 SJ Regional Inställt Nästa avgång
Ljusdal 7 285 SJ InterCity
Göteborg 19b 444 SJ Snabbtåg Sen tågvänd.

→ Alla ankomster till Stockholm C

Spårfel

Stockholm-Malmö, Linköping-Sala: Förseningar i tågtrafiken på grund av spårfel mellan Norrköping och Katrineholm. Prognos för när felet kan vara avhjälpt är preliminärt den 30/11.

Växelfel

Stockholm - Arlanda/Märsta/Uppsala: Förseningar i tågtrafiken på grund av växelfel. För mer informatiion kontakta ditt tågbolag. Prognos på när felet kan vara åtgärdat är den 6/12 kl. 15:00.

Stillastående tåg

Stockholm-Malmö/Göteborg/Karlstad, Linköping-Gävle, Södertälje C-Gnesta: Förseningar i tågtrafiken mellan Järna och Mölnbo på grund av ett tidigare stillastående tåg.

Spårfel

Stockholm - Bålsta/Västerås: Förseningar i tågtrafiken på grund av ett spårfel mellan Sundbyberg och Spånga. Reparatörer är på plats men prognos saknas för när felet kan vara lagat.

Signalfel

Malmö-Hässleholm Förseningar kan uppstå i tågtrafiken på grund av signalfel i Tornhill. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive tågavgång.

Växelfel

Malmö C Förseningar i tågtrafiken på grund av växelfel i Malmö. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive tågavgång.

Signalfel: Göteborg-Stockholm

Förseningar i tågtrafiken mellan Herrljunga och Falköping på grund av tidigare signalfel. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.

Akut kontroll av fordon

Göteborg-Alingsås-Stockholm: Förseningar på grund av tidigare fordonsfel mellan Norsesund och Floda.

Olycka

Spånga-Sundbyberg: Stopp i tågtrafiken mellan Spånga och Sundbyberg sedan kl. 18:00 på grund av en olycka. Tågtrafiken kommer att kunna återupptas tidigast kl. 19:30.

Fordonsfel

Göteborg-Alingsås-Stockholm: Förseningar på grund av tidigare fordonsfel mellan Norsesund och Floda.

Stockholms centralstation är den största järnvägsstationen i Sverige och en av de mest trafikerade i Europa. Stationen ligger i centrala Stockholm, vid Vasagatan och Klarabergsgatan. Den byggdes ursprungligen 1871 och har sedan dess genomgått flera ombyggnader och utvidgningar. Idag har Stockholms centralstation flera olika spår och perronger, samt en mängd butiker, restauranger och andra tjänster. Stationen är även en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken i Stockholm, med anslutningar till tunnelbana, pendeltåg, bussar och båtar.