Tågtider för Stockholm C

Avgående tåg från Stockholm C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Märsta 15 2970 SL Pendeltåg
Eskilstuna 13a 983 Mälartåg
Hallsberg 14a 151 Mälartåg
Luleå 12 92 Vy Nattåg
Uppsala 16b 982 Mälartåg
Hallsberg 17b 772 SJ Regional
Borlänge 18b 8202 TiB/SJ Ej cykel Ej servering
Uppsala 3 870 SJ Regional
Duved Umeå 10 70 SJ Nattåg
Nyköping 14a 253 Mälartåg
Eskilstuna 14a 989 Mälartåg
Uppsala 15b 988 Mälartåg
Västerås 16 776 SJ Regional
Malmö 12 1 SJ Nattåg
Uppsala 3 874 SJ Regional
Sundsvall 17b 590 SJ Snabbtåg
Uppsala 15b 900 Mälartåg
Lund 11 519 SJ Snabbtåg
Norrköping 15a 219 Mälartåg
Arboga 17b 778 SJ Regional

→ Alla avgångar från Stockholm C

Ankommande tåg till Stockholm C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Oslo 19 644 SJ InterCity Signalfel
Göteborg 18b 446 SJ Snabbtåg Elfel
Göteborg 19b 2046 MTRX Snabb Prel. tid
Uppsala 13a 983 Mälartåg
Södertälje C 15 2970 SL Pendeltåg
Hallsberg 15a 148 Mälartåg Elfel
Örebro S 16b 982 Mälartåg
Oslo 19b 648 SJ Snabbtåg
Nyköping 14a 248 Mälartåg
Falun 11 27 SJ InterCity
Uppsala 3 873 SJ Regional
Lund x 548 SJ Snabbtåg Inställt
Sundsvall 4 589 SJ Snabbtåg
Hallsberg 15 769 SJ Regional
Duved 11 85 SJ InterCity Prel. tid Sen tågvänd.
Uppsala 14a 989 Mälartåg
Arboga 15b 988 Mälartåg
Göteborg 17b 2050 MTRX Snabb
Norrköping 14a 250 Mälartåg
Uppsala 3 877 SJ Regional

→ Alla ankomster till Stockholm C

Olyckshändelse

Stockholm - Arlanda - Uppsala: Förseningar kan förekomma i tågtrafiken förbi Arlanda efter en tidigare olyckshändelse. SL-Pendeltåg går via Märsta och stannar inte vid Arlanda C. Biljettsamverkan gäller mellan SJ, Mälartåg och SL-Pendeltåg på sträckan Stockholm C - Uppsala och omvänt vid resa med giltig biljett. För mer information om din resa hänvisas till ditt tågbolag.

Växelfel

Hallsbergs personbangård - Västerås - Stockholms central, Gävle - Borlänge - Norrköping Förseningar i tågtrafiken på grund av växelfel mellan Örebro och Arboga, Örebro och Frövi. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive avgång.

Banarbete Malmö–Lund

Från 22 september klockan 04:30 till 2 oktober klockan 04:30 är tågtrafiken mellan Malmö och Lund ersatt med buss enligt tillfällig tidtabell. Vissa tåg går även annan väg via Kävlinge. Räkna med längre restid än normalt. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.

Fordonsfel

Hässleholm-Lund Förseningar i tågtrafiken på grund av ett fodonsfel mellan Örtofta och Lund. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive tågavgång.

Obehöriga i spårområdet

Stockholm-Katrineholm, Sala-Linköping: Förseningar i trafiken på grund av obehöriga i spåret i Flen. Informationen uppdateras efter hand för respektive avgång.

Elfel

Nässjö-Alvesta Förseningar i tågtrafiken på grund av ett elfel mellan Alvesta och Stockaryd. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive tågavgång.

Elfel

Stockholm-Hallsberg: Förseningar på sträckan på grund av en riven kontaktledning utanför Hallsberg. För ytterligare information om din resa hänvisas du till tågbolaget.

Stockholms centralstation är den största järnvägsstationen i Sverige och en av de mest trafikerade i Europa. Stationen ligger i centrala Stockholm, vid Vasagatan och Klarabergsgatan. Den byggdes ursprungligen 1871 och har sedan dess genomgått flera ombyggnader och utvidgningar. Idag har Stockholms centralstation flera olika spår och perronger, samt en mängd butiker, restauranger och andra tjänster. Stationen är även en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken i Stockholm, med anslutningar till tunnelbana, pendeltåg, bussar och båtar.