Tågtider för avgångar från Malmö C

Avgående tåg från Malmö C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Trelleborg 3b 1765 Pågatågen
Köpenhamn 2a 1067 Öresundståg Buss ersätter
Karlskrona x 1060 Öresundståg Buss ersätter
Åstorp 10 1418 Pågatågen
Kristianstad x 1218 Pågatågen Buss ersätter
Köpenhamn 2b 1069 Öresundståg Buss ersätter
Ystad 3a 1535 Pågatågen
Helsingborg x 1062 Öresundståg Buss ersätter
Trelleborg 3a 1717 Pågatågen
Hässleholm x 1064 Öresundståg Buss ersätter
Lund x 1268 Pågatågen Buss ersätter
Köpenhamn 1b 1071 Öresundståg Spårändrat
Åstorp 4a 1418 Pågatågen
Malmö 1b 1417 Pågatågen
Malmö 10 1417 Pågatågen
Kristianstad 10 1220 Pågatågen
Simrishamn 3a 1271 Pågatågen Buss ersätter
Göteborg x 1066 Öresundståg Buss ersätter
Köpenhamn 2b 1073 Öresundståg Buss ersätter
Trelleborg 3b 1767 Pågatågen
Köpenhamn 1b 1075 Öresundståg Buss ersätter
Karlskrona x 1068 Öresundståg Buss ersätter
Åstorp 10 1420 Pågatågen
Kristianstad x 1220 Pågatågen Buss ersätter
Köpenhamn 2b 1077 Öresundståg Buss ersätter
Ystad 3a 1539 Pågatågen
Helsingborg x 1070 Öresundståg Buss ersätter
Trelleborg 3a 1719 Pågatågen
Kalmar x 1072 Öresundståg Buss ersätter
Lund x 1270 Pågatågen Buss ersätter
Köpenhamn 2b 1079 Öresundståg Buss ersätter
Åstorp 4a 1420 Pågatågen
Malmö 1b 1419 Pågatågen
Malmö 10 1419 Pågatågen
Kristianstad 10 1222 Pågatågen
Simrishamn 3a 1273 Pågatågen Buss ersätter
Göteborg x 1074 Öresundståg Buss ersätter
Köpenhamn 2b 1081 Öresundståg Buss ersätter
Trelleborg 3b 1769 Pågatågen
Köpenhamn 1b 1083 Öresundståg Buss ersätter
Karlskrona x 1076 Öresundståg Buss ersätter
Åstorp 10 1422 Pågatågen
Kristianstad x 1222 Pågatågen Buss ersätter
Köpenhamn 2b 1085 Öresundståg Buss ersätter
Ystad 3a 1543 Pågatågen
Helsingborg x 1078 Öresundståg Buss ersätter
Trelleborg 3a 1721 Pågatågen
Växjö x 1080 Öresundståg Buss ersätter
Lund x 1272 Pågatågen Buss ersätter
Köpenhamn 2b 1087 Öresundståg Buss ersätter
Åstorp 4a 1422 Pågatågen
Malmö 1b 1421 Pågatågen
Malmö 10 1421 Pågatågen
Kristianstad 9 1224 Pågatågen
Simrishamn 3a 1275 Pågatågen Buss ersätter
Göteborg 4a 1082 Öresundståg Ändrad väg
Köpenhamn 1b 1089 Öresundståg Buss ersätter
Storlien 5 3920 Snälltåget
Trelleborg 3b 1771 Pågatågen
Köpenhamn 1 1091 Öresundståg
Karlskrona x 1084 Öresundståg Buss ersätter
Åstorp 10 1424 Pågatågen
Kristianstad x 1224 Pågatågen Buss ersätter
Köpenhamn 2b 1093 Öresundståg Buss ersätter
Ystad 3a 1547 Pågatågen
Helsingborg x 1086 Öresundståg Buss ersätter
Trelleborg 3a 1723 Pågatågen
Kalmar x 1088 Öresundståg Buss ersätter
Lund x 1274 Pågatågen Buss ersätter
Köpenhamn 2b 1095 Öresundståg Buss ersätter
Åstorp 4a 1424 Pågatågen
Malmö 1b 1423 Pågatågen
Malmö 9 1423 Pågatågen
Kristianstad 10 1226 Pågatågen
Simrishamn 3a 1277 Pågatågen Buss ersätter
Göteborg 4a 1090 Öresundståg Ändrad väg
Köpenhamn 1b 1097 Öresundståg Buss ersätter
Trelleborg 3b 1773 Pågatågen
Köpenhamn 1b 1099 Öresundståg
Karlskrona x 1092 Öresundståg Buss ersätter
Åstorp 9 1426 Pågatågen
Kristianstad x 1226 Pågatågen Buss ersätter
Köpenhamn 2b 1101 Öresundståg Buss ersätter
Ystad 3a 1551 Pågatågen
Trelleborg 3a 1725 Pågatågen
Hässleholm x 1096 Öresundståg Buss ersätter
Lund x 1276 Pågatågen Buss ersätter
Köpenhamn 1b 1103 Öresundståg
Åstorp 4a 1426 Pågatågen
Malmö 1b 1425 Pågatågen
Malmö 10 1425 Pågatågen
Kristianstad 10 1228 Pågatågen
Simrishamn 3a 1279 Pågatågen Buss ersätter
Köpenhamn 2b 1105 Öresundståg Buss ersätter
Trelleborg 1b 1775 Pågatågen
Köpenhamn 1b 1107 Öresundståg
Karlskrona x 1100 Öresundståg Buss ersätter
Åstorp 10 1428 Pågatågen
Kristianstad x 1228 Pågatågen Buss ersätter
Köpenhamn 2b 1109 Öresundståg Buss ersätter
Ystad 3a 1555 Pågatågen
Trelleborg 3a 1727 Pågatågen
Kalmar x 1104 Öresundståg Buss ersätter
Lund x 1278 Pågatågen Buss ersätter
Köpenhamn 1b 1111 Öresundståg
Åstorp 4a 1428 Pågatågen
Malmö 1b 1427 Pågatågen
Malmö 10 1427 Pågatågen
Kristianstad 10 1230 Pågatågen
Simrishamn 3a 1281 Pågatågen Buss ersätter
Göteborg 4a 1106 Öresundståg Ändrad väg
Köpenhamn 2b 1113 Öresundståg Buss ersätter
Trelleborg 3b 1777 Pågatågen
Köpenhamn 1b 1115 Öresundståg
Karlskrona x 1108 Öresundståg Buss ersätter
Åstorp 10 1430 Pågatågen
Kristianstad x 1230 Pågatågen Buss ersätter
Köpenhamn 2b 1117 Öresundståg Buss ersätter
Ystad 3a 1559 Pågatågen
Trelleborg 3a 1729 Pågatågen
Hässleholm x 1112 Öresundståg Buss ersätter
Lund x 1280 Pågatågen Buss ersätter
Köpenhamn 1b 1119 Öresundståg
Åstorp 4a 1430 Pågatågen
Malmö 1b 1429 Pågatågen
Malmö 10 1429 Pågatågen
Kristianstad 10 1232 Pågatågen
Simrishamn 3a 1283 Pågatågen Buss ersätter
Göteborg x 1114 Öresundståg Buss ersätter
Köpenhamn 2 1121 Öresundståg Buss ersätter
Trelleborg 3b 1779 Pågatågen
Karlskrona x 1116 Öresundståg Buss ersätter
Åstorp 10 1432 Pågatågen
Kristianstad x 1232 Pågatågen Buss ersätter
Köpenhamn 2b 1125 Öresundståg Buss ersätter
Ystad 3a 1563 Pågatågen
Trelleborg 3a 1731 Pågatågen
Kalmar x 1120 Öresundståg Buss ersätter
Lund x 1282 Pågatågen Buss ersätter
Köpenhamn 1b 1127 Öresundståg
Åstorp 4a 1432 Pågatågen
Malmö 1b 1431 Pågatågen
Malmö 10 1431 Pågatågen
Kristianstad 10 1234 Pågatågen
Simrishamn 3a 1285 Pågatågen Buss ersätter
Göteborg x 1122 Öresundståg Buss ersätter
Köpenhamn 2b 1129 Öresundståg Buss ersätter
Trelleborg 3b 1781 Pågatågen
Karlskrona x 1124 Öresundståg Buss ersätter
Åstorp 10 1434 Pågatågen
Kristianstad x 1234 Pågatågen Buss ersätter
Köpenhamn 2b 1133 Öresundståg Buss ersätter
Ystad 3a 1567 Pågatågen
Trelleborg 3a 1733 Pågatågen
Hässleholm x 1128 Öresundståg Buss ersätter
Lund x 1284 Pågatågen Buss ersätter
Köpenhamn 2b 1135 Öresundståg Buss ersätter
Åstorp 4a 1434 Pågatågen
Malmö 1b 1433 Pågatågen
Malmö 9 1433 Pågatågen
Kristianstad 10 1236 Pågatågen
Simrishamn 3a 1287 Pågatågen Buss ersätter
Göteborg x 1130 Öresundståg Buss ersätter
Köpenhamn 2 1137 Öresundståg Buss ersätter
Trelleborg 3b 1783 Pågatågen
Karlskrona x 1132 Öresundståg Buss ersätter
Hyllie 9 1436 Pågatågen
Kristianstad x 1236 Pågatågen Buss ersätter
Köpenhamn 2b 1141 Öresundståg Buss ersätter
Ystad 3a 1571 Pågatågen
Trelleborg 3a 1735 Pågatågen
Växjö x 1136 Öresundståg Buss ersätter
Lund x 1286 Pågatågen Buss ersätter
Köpenhamn 2b 1143 Öresundståg Buss ersätter
Hyllie 1b 1435 Pågatågen
Simrishamn 3a 1289 Pågatågen Buss ersätter
Helsingborg x 1138 Öresundståg Buss ersätter
Köpenhamn 2 1145 Öresundståg Buss ersätter
Trelleborg 3b 1785 Pågatågen
Kristianstad x 1140 Öresundståg Buss ersätter
Kristianstad x 1238 Pågatågen Buss ersätter
Köpenhamn 2b 1149 Öresundståg Buss ersätter
Ystad 3a 1575 Pågatågen
Trelleborg 3a 1737 Pågatågen
Lund x 1144 Öresundståg Buss ersätter
Lund x 1288 Pågatågen Buss ersätter
Köpenhamn 2b 1151 Öresundståg Buss ersätter
Simrishamn 3a 1291 Pågatågen Buss ersätter
Halmstad x 1146 Öresundståg Buss ersätter
Köpenhamn 2b 1153 Öresundståg Buss ersätter
Trelleborg 3a 1787 Pågatågen
Berlin 5 345 SJ EuroNight
Kristianstad x 1148 Öresundståg Buss ersätter
Hässleholm x 1240 Pågatågen Buss ersätter
Köpenhamn 2 1157 Öresundståg Buss ersätter
Ystad 3b 1579 Pågatågen
Trelleborg 3a 1739 Pågatågen
Lund x 1152 Öresundståg Buss ersätter
Hässleholm x 1290 Pågatågen Buss ersätter
Hyllie 2b 1159 Öresundståg Buss ersätter
Ystad 3a 1293 Pågatågen Buss ersätter
Trelleborg 3b 1789 Pågatågen
Lund x 1156 Öresundståg Buss ersätter
Köpenhamn 2b 1165 Öresundståg Buss ersätter
Trelleborg 3a 1741 Pågatågen
Lund x 1160 Öresundståg Buss ersätter
Hässleholm x 1292 Pågatågen Buss ersätter
Ystad 3a 1295 Pågatågen Buss ersätter
Lund x 1162 Öresundståg Buss ersätter
Lund x 1164 Öresundståg Buss ersätter
Hyllie 1b 1243 Pågatågen Buss ersätter
Köpenhamn 2b 1173 Öresundståg Buss ersätter
Lund x 1296 Pågatågen Buss ersätter

← Alla tågtider vid Malmö C