Tågtider för Ytterby

Avgående tåg från Ytterby
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Göteborg 3 3767 Västtågen
Uddevalla 2 3770 Västtågen
Stenungsund 3 3772 Västtågen
Strömstad 2 3774 Västtågen
Göteborg 3 3771 Västtågen
Uddevalla 2 3778 Västtågen
Göteborg 3 3775 Västtågen
Göteborg 3 3779 Västtågen
Uddevalla 2 3782 Västtågen
Stenungsund 2 3786 Västtågen
Göteborg 3 3783 Västtågen
Göteborg 3 3787 Västtågen
Stenungsund 2 3790 Västtågen
Uddevalla 2 3794 Västtågen
Göteborg 3 3791 Västtågen
Göteborg 2 3717 Västtågen
Uddevalla 3 3722 Västtågen
Göteborg 3 3719 Västtågen
Stenungsund 2 3724 Västtågen
Göteborg 3 3721 Västtågen

→ Alla avgångar från Ytterby

Ankommande tåg till Ytterby
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Göteborg 2 3770 Västtågen
Uddevalla 3 3767 Västtågen
Göteborg 3 3772 Västtågen
Göteborg 2 3774 Västtågen
Strömstad 3 3771 Västtågen
Göteborg 2 3778 Västtågen
Uddevalla 3 3775 Västtågen
Strömstad 3 3779 Västtågen
Göteborg 2 3782 Västtågen
Göteborg 2 3786 Västtågen
Uddevalla 3 3783 Västtågen
Göteborg 2 3790 Västtågen
Uddevalla 3 3787 Västtågen
Göteborg 2 3794 Västtågen
Stenungsund 3 3791 Västtågen
Stenungsund 2 3717 Västtågen
Göteborg 3 3722 Västtågen
Uddevalla 3 3719 Västtågen
Göteborg 2 3724 Västtågen
Uddevalla 3 3721 Västtågen

→ Alla ankomster till Ytterby

Banarbete Göteborg-Uddevalla-Strömstad:

Från 25/3 till 2/4 under vissa tider och perioder är tågtrafiken mellan Göteborg och Uddevalla ersatt med buss på hela eller delar av sträckan. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.

Banarbete Göteborg-Uddevalla-Strömstad:

Göteborg-Uddevalla-Strömstad: 27/3 - 31/3 dagligen kl 20:50 - 04:50 är tågtrafiken mellan Göteborg-Uddevalla ersatt med buss på hela eller delar av sträckan enligt tillfällig tidtabell. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.