Tågtider för Ytterby

Avgående tåg från Ytterby
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Göteborg 3 3787 Västtågen
Stenungsund 2 3790 Västtågen Fordonsfel
Stenungsund 2 3794 Västtågen
Göteborg 3 3791 Västtågen
Göteborg 2 3717 Västtågen
Stenungsund 3 13722 Västtågen
Göteborg 3 3719 Västtågen
Stenungsund 2 3724 Västtågen Kort tåg
Göteborg 3 3721 Västtågen
Stenungsund 2 3726 Västtågen
Göteborg 3 3723 Västtågen
Göteborg 3 3705 Västtågen
Stenungsund 2 3728 Västtågen
Göteborg 3 3725 Västtågen Kort tåg
Stenungsund 2 3730 Västtågen
Göteborg 3 3727 Västtågen
Göteborg 2 3729 Västtågen
Stenungsund 2 3734 Västtågen
Göteborg 3 3731 Västtågen
Stenungsund 2 3738 Västtågen

→ Alla avgångar från Ytterby

Ankommande tåg till Ytterby
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Göteborg 2 3790 Västtågen Fordonsfel
Stenungsund 3 3787 Västtågen
Göteborg 2 3794 Västtågen
Stenungsund 3 3791 Västtågen
Stenungsund 2 3717 Västtågen
Göteborg 3 13722 Västtågen
Stenungsund 3 3719 Västtågen
Göteborg 2 3724 Västtågen Kort tåg
Stenungsund 3 3721 Västtågen
Göteborg 2 3726 Västtågen
Stenungsund 3 3723 Västtågen
Stenungsund 3 3705 Västtågen
Göteborg 2 3728 Västtågen
Stenungsund 3 3725 Västtågen Kort tåg
Göteborg 2 3730 Västtågen
Stenungsund 3 3727 Västtågen
Stenungsund 2 3729 Västtågen
Göteborg 2 3734 Västtågen
Stenungsund 3 3731 Västtågen
Göteborg 2 3738 Västtågen

→ Alla ankomster till Ytterby

Banarbete Göteborg-Strömstad

Från 13/4 2023 till 31/3 2024 är tågtrafiken ersatt med buss på hela eller delar av sträckan enligt tillfällig tidtabell. Vissa tåg går även annan väg. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.