Tågtider API

“Mycket REST, men ingen vila.” — Andreas Karlsson, pendlare

Introduktion

Tågtider API är ett annat sätt att nå aktuella tågtider — och gör det enkelt för tredjepart att interagera med tjänsten. API'et följer REST-arkitektur. Den här guiden bör tillhandahålla allt du behöver för att komma igång och skapa något med Tågtider.

Klienter förväntas begränsa antalet anrop och inkludera en tydlig User-Agent header. Om du hittar ett problem i tjänsten eller API'et, tveka inte att kontakta hej@tagtider.net eller gå med i Google-gruppen.

Server & autentisering

Aktuell server och version för Tågtider API är http://api.tagtider.net/v1/.

Autentisering

Tills vidare kan följande användarnamn och lösenord användas för att nå Tågtider API.

Metoder

Följande metoder är tillgängliga och svarar med fint strukturerad data från Tågtider i önskat format.

Get stations

GET /stations.{format}
Returnerar samtliga stationer i givet format. Exempelsvar för /stations.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response>
  <stations>
    <station>
      <id>9</id>
      <name>Arlanda C</name>
      <code>74,arnc</code>
      <slug>arlanda-c</slug>
      <lat>59.6496</lat>
      <lng>17.9292</lng>
    </station>
    …
    <station>
      <id>343</id>
      <name>Östersund C</name>
      <code>74,ös</code>
      <slug>ostersund-c</slug>
      <lat>63.1705</lat>
      <lng>14.6377</lng>
    </station>
  </stations>
</response>

Get station

GET /stations/#{station_id}.{format}
Returnerar given station i givet format. Exempelsvar för /stations/243.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response>
  <station>
    <id>243</id>
    <name>Stockholm C</name>
    <code>74,cst</code>
    <slug>stockholm-c</slug>
    <lat>59.3299</lat>
    <lng>18.0564</lng>
    <transfers>
      <transfer>
        <id>113203</id>
        <arrival>2010-09-05 06:45:00</arrival>
        <newArrival>2010-09-05 06:48:00</newArrival>
        <departure/>
        <newDeparture/>
        <origin>Luleå,Boden,Umeå</origin>
        <destination/>
        <track>6</track>
        <train>91</train>
        <type>SJ Nattåget</type>
        <comment></comment>
        <detected>2010-09-04 18:46:21</detected>
        <updated/>
      </transfer>
      …
      <transfer>
        <id>114943</id>
        <arrival/>
        <newArrival/>
        <departure>2010-09-05 18:11:00</departure>
        <newDeparture/>
        <origin/>
        <destination>Märsta,Knivsta,Uppsala</destination>
        <track>3</track>
        <train>852</train>
        <type>SJ Regional</type>
        <comment></comment>
        <detected>2010-09-05 06:12:48</detected>
        <updated/>
      </transfer>
    </transfers>
  </station>
</response>

Get station departures

GET /stations/#{station_id}/transfers/departures.{format}
Returnerar samtliga avgående (transfers) vid given station i givet format. Exempelsvar för /stations/243/transfers/departures.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response>
  <station>
    <id>243</id>
    <name>Stockholm C</name>
    <code>74,cst</code>
    <slug>stockholm-c</slug>
    <lat>59.3299</lat>
    <lng>18.0564</lng>
    <transfers>
      <transfer>
        <id>113229</id>
        <departure>2010-09-05 07:11:00</departure>
        <newDeparture/>
        <destination>Märsta Knivsta Uppsala</destination>
        <track>3</track>
        <train>808</train>
        <type>SJ Regional</type>
        <comment></comment>
        <detected>2010-09-04 19:11:19</detected>
        <updated/>
      </transfer>
      …
      <transfer>
        <id>114918</id>
        <departure>2010-09-05 18:07:00</departure>
        <newDeparture/>
        <destination>Enköping Västerås</destination>
        <track>6</track>
        <train>10756</train>
        <type>SJ Regional</type>
        <comment></comment>
        <detected>2010-09-05 06:07:43</detected>
        <updated>/>
      </transfer>
    </transfers>
  </station>
</response>

Get station arrivals

GET /stations/#{station_id}/transfers/arrivals.{format}
Returnerar samtliga ankommande tåg (transfers) vid given station i givet format. Exempelsvar för /stations/243/transfers/arrivals.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response>
  <station>
    <id>243</id>
    <name>Stockholm C</name>
    <code>74,cst</code>
    <slug>stockholm-c</slug>
    <lat>59.3299</lat>
    <lng>18.0564</lng>
    <transfers>
      <transfer>
        <id>113203</id>
        <arrival>2010-09-05 06:45:00</arrival>
        <origin>Luleå,Boden,Umeå</origin>
        <track>6</track>
        <train>91</train>
        <type>SJ Nattåget</type>
        <comment></comment>
        <detected>2010-09-04 18:46:21</detected>
        <updated/>
      </transfer>
      …
      <transfer>
        <id>114857</id>
        <arrival>2010-09-05 17:49:00</arrival>
        <origin>Uppsala,Märsta</origin>
        <track>3</track>
        <train>853</train>
        <type>SJ Regional</type>
        <comment></comment>
        <detected>2010-09-05 05:52:34</detected>
        <updated/>
      </transfer>
    </transfers>
  </station>
</response>

Get transfers

GET /transfers.{format}
Returnerar samtliga transfers i givet format. Exempelsvar för /transfers.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response>
  <transfers>
    <transfer>
      <id>113162</id>
      <arrival>2010-09-05 05:40:00</arrival>
      <newArrival/>
      <departure>2010-09-05 05:42:00</departure>
      <newDeparture/>
      <origin>Kristianstad</origin>
      <destination>Lund Malmö,Köpenhamn</destination>
      <track>1B</track>
      <train>1019</train>
      <type>Öresundståg</type>
      <comment></comment>
      <detected>2010-09-04 17:40:41</detected>
      <updated>2010-09-05 05:25:59</updated>
    </transfer>
    …
    <transfer>
      <id>114815</id>
      <arrival>2010-09-05 17:38:00</arrival>
      <newArrival/>
      <departure/>
      <newDeparture/>
      <origin>Upplands Väsby,Uppsala,Tierp</origin>
      <destination></destination>
      <track>4</track>
      <train>8442</train>
      <type>Upptåget</type>
      <comment></comment>
      <detected>2010-09-05 05:40:33</detected>
      <updated/>
    </transfer>
  </transfers>
</response>

Get transfer

GET /transfers/#{transfer_id}.{format}
Returnerar given transfer i givet format. Exempelsvar för /transfers/67.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response>
  <transfer>
    <id>67</id>
    <arrival>2010-08-06 20:01:00</arrival>
    <newArrival>2010-08-06 20:08:00<newArrival/>
    <departure>2010-08-06 20:01:00</departure>
    <newDeparture>2010-08-06 20:08:00</newDeparture>
    <origin>Tierp,Uppsala</origin>
    <destination>Upplands Väsby</destination>
    <track>2</track>
    <train>8465</train>
    <type>Upptåget</type>
    <comment></comment>
    <detected>2010-08-06 08:46:00</detected>
    <updated/>
    <station>9</station>
    <changes>
      <change>
        <id>1273</id>
        <arrival>2010-08-06 20:08:00</arrival>
        <departure>2010-08-06 20:08:00</departure>
        <track></track>
        <type></type>
        <comment></comment>
        <detected>2010-08-06 19:53:24</detected>
      </change>
      …
      <change>
        <id>1413</id>
        <arrival>2010-08-06 20:07:00</arrival>
        <departure>2010-08-06 20:09:00</departure>
        <track></track>
        <type></type>
        <comment></comment>
        <detected>2010-08-06 20:10:39</detected>
      </change>
    </changes>
  </transfer>
</response>

Get operators

GET /operators.{format}
Returnerar given operatör i givet format. Exempelsvar för /operators.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response>
  <operators>
    <operator>
      <id>1</id>
      <name>SJ AB</name>
      <url>http://www.sj.se/</url>
      <phone>
        <main>0771-75 75 75</main>
        <support>0771-75 75 99</support>
        <waif>08-501 255 90</waif>
        <office>010-751 60 00</office>
      </phone>
    </operator>
      …
    <operator>
      <id>11</id>
      <name>Inlandsbanan</name>
      <url>http://www.inlandsbanan.se/</url>
      <phone>
        <main>0771-53 53 53</main>
        <support/>
        <waif/>
        <office>063- 19 44 00</office>
      </phone>
    </operator>
  </operators>
</response>

Get operator

GET /operators/{operator_id}.{format}
Returnerar given operatör i givet format. Exempelsvar för /operators/1.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response>
  <operator>
    <id>1</id>
    <name>SJ AB</name>
    <url>http://www.sj.se/</url>
    <phone>
      <main>0771-75 75 75</main>
      <support>0771-75 75 99</support>
      <waif>08-501 255 90</waif>
      <office>010-751 60 00</office>
    </phone>
  </operator>
</response>

Format & teckenkodning

Samtliga metodanrop kan svara med data i XML- eller JSON-format genom att justera filändelsen i metodanropet, d.v.s .xml eller .json.

Teckenkodning

All data är kodad som UTF-8.

Begränsningar

I nuläget finns inga begränsningar vid användning av Tågtider API. Dock förväntas att du som utvecklare inte gör fler anrop än vad som krävs för att uppnå önskat resultat.

Följ & diskutera Tågtider API

Gå till → Google-gruppen för Tågtider API eller prenumerera direkt genom att ange din e-postadress i formuläret nedan.