Tågtider för ankomster till Ytterby

Ankommande tåg till Ytterby
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Stenungsund 3 3725 Västtågen
Göteborg 2 3730 Västtågen
Stenungsund 3 3727 Västtågen
Göteborg 2 3734 Västtågen
Stenungsund 3 3731 Västtågen
Göteborg 2 3738 Västtågen
Stenungsund 3 3735 Västtågen
Göteborg 2 3742 Västtågen
Stenungsund 3 13739 Västtågen
Göteborg 2 3746 Västtågen
Stenungsund 3 3743 Västtågen
Göteborg 2 3750 Västtågen
Stenungsund 3 3747 Västtågen
Göteborg 2 3754 Västtågen
Stenungsund 3 3751 Västtågen
Göteborg 2 3758 Västtågen
Stenungsund 3 3755 Västtågen
Göteborg 2 3762 Västtågen
Stenungsund 3 3759 Västtågen
Göteborg 2 3766 Västtågen
Stenungsund 3 3763 Västtågen
Göteborg 2 3768 Västtågen
Göteborg 2 3770 Västtågen
Stenungsund 3 3767 Västtågen
Göteborg 2 3774 Västtågen
Stenungsund 3 3771 Västtågen
Göteborg 2 3778 Västtågen
Stenungsund 3 3775 Västtågen
Göteborg 2 3782 Västtågen
Stenungsund 3 3779 Västtågen

← Alla tågtider vid Ytterby