Tågtider för avgångar från Ytterby

Avgående tåg från Ytterby
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Göteborg 3 3763 Västtågen
Uddevalla 2 3766 Västtågen
Uddevalla 2 3768 Västtågen
Göteborg 3 3765 Västtågen
Uddevalla 2 3770 Västtågen
Göteborg 3 3767 Västtågen
Stenungsund 3 3772 Västtågen
Strömstad 2 3774 Västtågen
Göteborg 3 3771 Västtågen
Uddevalla 2 3778 Västtågen
Göteborg 3 3775 Västtågen
Göteborg 3 3779 Västtågen
Uddevalla 2 3782 Västtågen
Stenungsund 2 3786 Västtågen
Göteborg 3 3783 Västtågen
Stenungsund 2 3790 Västtågen
Göteborg 3 3787 Västtågen
Uddevalla 2 3794 Västtågen
Göteborg 3 3791 Västtågen
Göteborg 2 3717 Västtågen
Uddevalla 3 3722 Västtågen
Göteborg 3 3719 Västtågen
Stenungsund 2 3724 Västtågen
Göteborg 3 3721 Västtågen

← Alla tågtider vid Ytterby