Tågtider för avgångar från Ytterby

Avgående tåg från Ytterby
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Göteborg 3 3723 Västtågen
Stenungsund 2 3726 Västtågen
Göteborg 3 3705 Västtågen
Stenungsund 2 3728 Västtågen
Göteborg 3 3725 Västtågen
Stenungsund 2 3730 Västtågen
Göteborg 3 3727 Västtågen
Göteborg 2 3729 Västtågen
Stenungsund 2 3734 Västtågen
Göteborg 3 3731 Västtågen
Göteborg 3 3735 Västtågen
Stenungsund 2 3738 Västtågen
Stenungsund 2 3742 Västtågen
Göteborg 3 3739 Västtågen
Stenungsund 2 3746 Västtågen
Göteborg 3 3743 Västtågen
Stenungsund 2 3750 Västtågen
Göteborg 3 3747 Västtågen
Stenungsund 2 3754 Västtågen
Göteborg 3 3751 Västtågen
Stenungsund 3 3756 Västtågen
Göteborg 3 3755 Västtågen
Stenungsund 2 3758 Västtågen
Stenungsund 2 3760 Västtågen
Göteborg 3 3757 Västtågen
Stenungsund 2 3762 Västtågen
Göteborg 3 3759 Västtågen
Stenungsund 2 3764 Västtågen
Göteborg 3 3761 Västtågen
Göteborg 3 3763 Västtågen
Stenungsund 2 3766 Västtågen
Stenungsund 2 3768 Västtågen
Göteborg 3 3765 Västtågen
Stenungsund 2 3770 Västtågen
Göteborg 3 3767 Västtågen
Stenungsund 3 3772 Västtågen
Stenungsund 2 3774 Västtågen
Göteborg 3 3771 Västtågen
Stenungsund 2 3778 Västtågen
Göteborg 3 3775 Västtågen

← Alla tågtider vid Ytterby