Tågtider för avgångar från Ytterby

Avgående tåg från Ytterby
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Göteborg 3 3779 Västtågen
Stenungsund 2 3782 Västtågen
Stenungsund 2 3786 Västtågen
Göteborg 3 3783 Västtågen
Göteborg 2 3717 Västtågen
Stenungsund 3 3722 Västtågen
Göteborg 3 3719 Västtågen
Stenungsund 2 3724 Västtågen
Göteborg 3 3721 Västtågen
Stenungsund 2 3726 Västtågen
Göteborg 3 3723 Västtågen
Göteborg 3 3705 Västtågen
Stenungsund 2 3728 Västtågen
Göteborg 3 3725 Västtågen
Stenungsund 2 3730 Västtågen
Göteborg 3 3727 Västtågen
Göteborg 2 3729 Västtågen
Stenungsund 2 3734 Västtågen
Göteborg 3 3731 Västtågen
Stenungsund 2 3738 Västtågen
Göteborg 3 3735 Västtågen

← Alla tågtider vid Ytterby