Tågtider för Växjö

Avgående tåg från Växjö
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Göteborg 2 84336 SJ Regional
Hallsberg 5 732 SJ Regional
Jönköping x 17610 Krösatågen Buss ersätter
Uppsala x 12132 Mälartåg Buss ersätter
Ludvika 3b 8066 TiB/SJ
Linköping 5 12135 Mälartåg
Stockholm C 1a 172 SJ Regional
Kalmar 1c 1042 Öresundståg
Köpenhamn 1c 1077 Öresundståg
Göteborg 5 175 SJ Regional
Hässleholm 4b 17519 Krösatågen
Sala 1a 12136 Mälartåg
Eskilstuna 5 12139 Mälartåg
Stockholm C 1a 743 SJ Regional
Kalmar 2 84331 SJ Regional
Köpenhamn 1c 1083 Öresundståg
Hallsberg 5 740 SJ Regional
Värnamo 3b 17662 Krösatågen
Uppsala 1a 12140 Mälartåg
Ludvika 3b 8068 TiB/SJ

→ Alla avgångar från Växjö

Ankommande tåg till Växjö
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Kalmar 2 84336 SJ Regional
Stockholm C 5 732 SJ Regional
Eskilstuna x 12132 Mälartåg Buss ersätter
Sala 5 12135 Mälartåg
Hässleholm 4b 17558 Krösatågen
Göteborg 1a 172 SJ Regional
Köpenhamn 1c 1042 Öresundståg
Kalmar 1c 1077 Öresundståg
Stockholm C 5 175 SJ Regional
Linköping 1a 12136 Mälartåg
Uppsala 5 12139 Mälartåg
Ludvika 3b 8067 TiB/SJ
Värnamo 3b 17663 Krösatågen
Hallsberg 1a 743 SJ Regional
Köpenhamn 1c 1048 Öresundståg
Göteborg 2 84331 SJ Regional
Stockholm C 5 740 SJ Regional
Jönköping 1c 17613 Krösatågen
Eskilstuna 1a 12140 Mälartåg
Sala 5 12143 Mälartåg

→ Alla ankomster till Växjö