Tågtider för avgångar från Växjö

Avgående tåg från Växjö
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Hallsberg 5 732 SJ Regional
Jönköping x 17610 Krösatågen Buss ersätter
Uppsala x 12132 Mälartåg Buss ersätter
Ludvika 3b 8066 TiB/SJ
Linköping 5 12135 Mälartåg
Stockholm C 1a 172 SJ Regional
Kalmar 1c 1042 Öresundståg
Köpenhamn 1c 1077 Öresundståg
Göteborg 5 175 SJ Regional
Hässleholm 4b 17519 Krösatågen
Sala 1a 12136 Mälartåg
Eskilstuna 5 12139 Mälartåg
Stockholm C 1a 743 SJ Regional
Kalmar 2 84331 SJ Regional
Köpenhamn 1c 1083 Öresundståg
Hallsberg 5 740 SJ Regional
Värnamo 3b 17662 Krösatågen
Uppsala 1a 12140 Mälartåg
Ludvika 3b 8068 TiB/SJ
Linköping 5 12143 Mälartåg
Jönköping 1c 17614 Krösatågen
Stockholm C 1a 186 SJ Regional
Kalmar 1c 1054 Öresundståg
Köpenhamn 1c 1089 Öresundståg
Göteborg 5 179 SJ Regional
Sala 1a 12144 Mälartåg
Eskilstuna 5 12147 Mälartåg
Hässleholm 3b 17523 Krösatågen
Stockholm C 1a 751 SJ Regional
Hallsberg 5 748 SJ Regional
Uppsala 1a 12198 Mälartåg
Ludvika 3b 8072 TiB/SJ
Jönköping 4b 17618 Krösatågen
Linköping 5 12151 Mälartåg
Värnamo 3b 17668 Krösatågen
Stockholm C 1a 180 SJ Regional
Kalmar 1c 1066 Öresundståg
Köpenhamn 1c 1101 Öresundståg
Göteborg 5 183 SJ Regional
Sala 1a 12152 Mälartåg
Jönköping 1c 17620 Krösatågen
Eskilstuna 5 12155 Mälartåg
Stockholm C 1a 759 SJ Regional
Hässleholm 4c 17527 Krösatågen
Göteborg 2 80348 SJ Regional
Kalmar 3 82339 SJ Regional
Köpenhamn 1c 1107 Öresundståg
Hallsberg 5 756 SJ Regional
Uppsala 1a 12156 Mälartåg
Ludvika 3b 8074 TiB/SJ
Linköping 5 12159 Mälartåg
Stockholm C 1a 184 SJ Regional
Kalmar 2 1078 Öresundståg
Köpenhamn 1c 1113 Öresundståg
Hallsberg 5 760 SJ Regional
Sala 1a 2160 Mälartåg
Eskilstuna 5 12163 Mälartåg
Stockholm C 1a 767 SJ Regional
Kalmar 2 84341 SJ Regional
Hallsberg 5 10764 SJ Regional
Köpenhamn 1b 1119 Öresundståg
Eskilstuna 5 2167 Mälartåg
Kalmar 2b 1090 Öresundståg
Stockholm C 1a 188 SJ Regional
Stockholm C 1a 160 SJ Regional
Duved Umeå 2 74 SJ Nattåg
Hallsberg 5 772 SJ Regional

← Alla tågtider vid Växjö