Tågtider för avgångar från Växjö

Avgående tåg från Växjö
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Hallsberg 5 716 SJ Regional Prel. tid
Stockholm C 3a 789 SJ Regional
Sala 1a 2116 Mälartåg
Linköping 5 2119 Mälartåg
Jönköping 3b 17606 Krösatågen
Ludvika 2 8008 TiB/SJ
Stockholm C 1a 164 SJ Regional
Kalmar 2b 1024 Öresundståg
Köpenhamn 2b 1065 Öresundståg
Göteborg 5 167 SJ Regional
Sala 1a 2120 Mälartåg
Eskilstuna 5 2123 Mälartåg
Fagersta N 3b 8038 TiB/SJ
Stockholm C 1a 166 SJ Regional
Kalmar 2b 1032 Öresundståg
Hässleholm 1a 17515 Krösatågen
Göteborg 2 332 SJ Regional
Köpenhamn 1bc 1073 Öresundståg
Göteborg 5 169 SJ Regional
Sala 1a 2124 Mälartåg
Linköping 5 2127 Mälartåg
Jönköping 4b 17608 Krösatågen
Fagersta N x 8040 TiB/SJ Buss ersätter
Stockholm C 1a 168 SJ Regional
Kalmar 1c 1040 Öresundståg
Köpenhamn 1c 1081 Öresundståg
Göteborg 5 171 SJ Regional
Värnamo 2b 17658 Krösatågen
Sala 1a 2128 Mälartåg
Linköping 5 2131 Mälartåg
Hässleholm 3b 17517 Krösatågen
Ludvika 3b 8012 TiB/SJ
Stockholm C 1a 735 SJ Regional
Kalmar 2 327 SJ Regional
Göteborg 2 336 SJ Regional
Hallsberg 5 732 SJ Regional
Köpenhamn 1c 1089 Öresundståg
Jönköping 3b 17610 Krösatågen
Sala 1a 2132 Mälartåg
Linköping 5 2135 Mälartåg
Fagersta N 3b 8044 TiB/SJ
Stockholm C 1a 172 SJ Regional
Kalmar 1c 1056 Öresundståg
Värnamo 4b 17660 Krösatågen
Köpenhamn 1c 1097 Öresundståg
Göteborg 5 175 SJ Regional
Hässleholm 3b 17519 Krösatågen
Sala 1a 2136 Mälartåg
Linköping 5 2139 Mälartåg
Jönköping 4c 17612 Krösatågen
Ludvika 3b 8016 TiB/SJ
Stockholm C 1a 174 SJ Regional
Kalmar 1bc 1064 Öresundståg
Eskilstuna x 8539 Mälartåg Buss
Köpenhamn 1bc 1105 Öresundståg
Göteborg 5 177 SJ Regional
Stockholm C 3a 791 SJ Regional
Värnamo 4bc 17662 Krösatågen
Sala 1a 2140 Mälartåg
Linköping 5 2143 Mälartåg
Jönköping 3b 17614 Krösatågen
Fagersta N 4b 8048 TiB/SJ
Stockholm C 1a 176 SJ Regional
Kalmar 1bc 1072 Öresundståg
Eskilstuna x 8543 Mälartåg Buss
Köpenhamn 1bc 1113 Öresundståg
Göteborg 5 179 SJ Regional
Stockholm C 3 795 SJ Regional
Skinnskatteberg 1b 8050 TiB/SJ
Sala 1a 2144 Mälartåg
Linköping 5 2147 Mälartåg
Jönköping 4c 17616 Krösatågen
Hässleholm 3b 17523 Krösatågen
Stockholm C 1a 751 SJ Regional
Kalmar 1bc 1080 Öresundståg
Ludvika 4b 8020 TiB/SJ
Arboga 3 790 SJ Regional
Eskilstuna x 8547 Mälartåg Buss
Göteborg 2 344 SJ Regional
Hallsberg 5 748 SJ Regional
Köpenhamn 1bc 1121 Öresundståg
Stockholm C 3a 797 SJ Regional
Sala 1a 2148 Mälartåg
Jönköping 3b 17618 Krösatågen
Linköping 5 2151 Mälartåg
Hallsberg 5 792 SJ Regional
Stockholm C 1a 180 SJ Regional
Kalmar 1bc 1088 Öresundståg
Värnamo 4c 17668 Krösatågen
Fagersta N 3b 8052 TiB/SJ
Eskilstuna x 8551 Mälartåg Buss
Köpenhamn 1c 1129 Öresundståg
Göteborg 5 183 SJ Regional
Stockholm C 1a 799 SJ Regional
Sala 1a 2152 Mälartåg
Jönköping 3b 17620 Krösatågen
Linköping 5 2155 Mälartåg
Stockholm C 1a 182 SJ Regional
Ludvika 3b 8024 TiB/SJ
Hässleholm 1c 17527 Krösatågen
Kalmar 2 339 SJ Regional
Köpenhamn 1c 1137 Öresundståg
Hallsberg 5 756 SJ Regional
Värnamo 4c 17670 Krösatågen
Sala 1a 2156 Mälartåg
Linköping 5 2159 Mälartåg
Stockholm C 1a 184 SJ Regional
Kalmar 1c 1104 Öresundståg
Fagersta N 3b 8056 TiB/SJ
Köpenhamn 1c 1145 Öresundståg
Hallsberg 5 760 SJ Regional
Sala 1a 2160 Mälartåg
Norrköping 5 2163 Mälartåg
Ludvika 3b 8028 TiB/SJ
Stockholm C 1a 186 SJ Regional
Kalmar 2 343 SJ Regional
Köpenhamn 1a 1153 Öresundståg
Hallsberg 5 764 SJ Regional
Uppsala 1a 2194 Mälartåg
Eskilstuna 5 2167 Mälartåg
Stockholm C 1a 769 SJ Regional
Kalmar 1c 1120 Öresundståg
Fagersta N 3b 8058 TiB/SJ
Eskilstuna 5 2171 Mälartåg
Stockholm C 1a 190 SJ Regional

← Alla tågtider vid Växjö