Tågtider för avgångar från Växjö

Avgående tåg från Växjö
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Köpenhamn 1c 1041 Öresundståg
Fagersta N x 8092 TiB Buss ersätter
Göteborg 5 161 SJ Regional
Stockholm C 1a 785 SJ Regional
Sala 3a 2108 Mälartåg
Hässleholm 4c 17509 Krösatågen
Stockholm C 1a 703 SJ Regional
Linköping 5 2111 Mälartåg
Ludvika 2 8004 TiB
Sala x 58512 Mälartåg Buss
Stockholm C 1a 160 SJ Regional
Kalmar 2b 1008 Öresundståg
Eskilstuna 5 8511 Mälartåg
Malmö 2b 1049 Öresundståg
Göteborg 5 163 SJ Regional
Stockholm C 4 787 SJ Regional
Värnamo 4c 17654 Krösatågen
Sala 1a 2112 Mälartåg
Norrköping 5 2115 Mälartåg
Fagersta N 2 8034 TiB
Hässleholm 1c 17513 Krösatågen
Stockholm C 1a 162 SJ Regional
Kalmar 2 319 SJ Regional
Eskilstuna x 68515 Mälartåg Buss
Köpenhamn 2b 1057 Öresundståg
Göteborg 5 165 SJ Regional
Stockholm C 4 789 SJ Regional
Jönköping 3a 17606 Krösatågen
Sala 1a 2116 Mälartåg
Linköping 4b 2119 Mälartåg
Ludvika 2 8008 TiB
Stockholm C 1a 164 SJ Regional
Kalmar 2b 1024 Öresundståg
Köpenhamn 2b 1065 Öresundståg
Göteborg 5 167 SJ Regional
Sala 1a 2120 Mälartåg
Linköping 5 2123 Mälartåg
Hässleholm 1a 17515 Krösatågen
Fagersta N 3b 8038 TiB
Stockholm C 1a 166 SJ Regional
Kalmar 2b 1032 Öresundståg
Uppsala 1a 8524 Mälartåg
Göteborg 2 332 SJ Regional
Köpenhamn 1bc 1073 Öresundståg
Göteborg 5 169 SJ Regional
Sala 1a 2124 Mälartåg
Linköping 5 2127 Mälartåg
Jönköping 4b 17608 Krösatågen
Fagersta N 2 8040 TiB
Stockholm C 1a 168 SJ Regional
Kalmar 1bc 1040 Öresundståg
Sala 1a 8528 Mälartåg
Eskilstuna 5 8527 Mälartåg
Köpenhamn 1c 1081 Öresundståg
Göteborg 5 171 SJ Regional
Värnamo 3a 17658 Krösatågen
Sala 1a 2128 Mälartåg
Linköping 5 2131 Mälartåg
Hässleholm 3b 17517 Krösatågen
Ludvika 2 8012 TiB
Stockholm C 1a 170 SJ Regional
Kalmar 2 327 SJ Regional
Eskilstuna 5 8531 Mälartåg
Göteborg 2 336 SJ Regional
Köpenhamn 1c 1089 Öresundståg
Göteborg 5 173 SJ Regional
Jönköping 1c 17610 Krösatågen
Sala 1a 2132 Mälartåg
Linköping 5 2135 Mälartåg
Fagersta N 2 8044 TiB
Stockholm C 1a 172 SJ Regional
Kalmar 1c 1056 Öresundståg
Köpenhamn 1c 1097 Öresundståg
Göteborg 5 175 SJ Regional
Hässleholm 3a 17519 Krösatågen
Värnamo 4b 17660 Krösatågen
Sala 1a 2136 Mälartåg
Linköping 5 2139 Mälartåg
Jönköping 4c 17612 Krösatågen
Ludvika 2 8016 TiB
Stockholm C 1a 174 SJ Regional
Kalmar 1c 1064 Öresundståg
Eskilstuna x 68539 Mälartåg Buss
Köpenhamn 1bc 1105 Öresundståg
Göteborg 5 177 SJ Regional
Stockholm C 1a 791 SJ Regional
Fagersta N 3b 8096 TiB
Värnamo 2b 17662 Krösatågen
Sala 1a 2140 Mälartåg
Linköping 5 2143 Mälartåg
Jönköping 1c 17614 Krösatågen
Stockholm C 1a 176 SJ Regional
Fagersta N 2 8048 TiB
Kalmar 1bc 1072 Öresundståg
Eskilstuna x 68543 Mälartåg Buss
Uppsala 1a 8544 Mälartåg
Kalmar 3b 8659 Krösatågen
Köpenhamn 1c 1113 Öresundståg
Göteborg 5 179 SJ Regional
Fagersta N 3b 8050 TiB
Stockholm C 4 795 SJ Regional
Sala 1a 2144 Mälartåg
Linköping 5 2147 Mälartåg
Jönköping 3b 17616 Krösatågen
Hässleholm 4c 17523 Krösatågen
Stockholm C 1a 178 SJ Regional
Ludvika 2 8020 TiB
Kalmar 2b 1080 Öresundståg
Arboga 4 790 SJ Regional
Uppsala 1a 8548 Mälartåg
Eskilstuna 5 8547 Mälartåg
Göteborg 2 344 SJ Regional
Köpenhamn 1c 1121 Öresundståg
Göteborg 5 181 SJ Regional
Stockholm C 4b 797 SJ Regional
Sala 1a 2148 Mälartåg
Linköping 4b 2151 Mälartåg
Jönköping 3b 17618 Krösatågen
Värnamo 1c 17668 Krösatågen
Hallsberg 5 792 SJ Regional
Stockholm C 1a 180 SJ Regional
Fagersta N x 8052 TiB Buss ersätter
Kalmar 1c 1088 Öresundståg
Eskilstuna 5 8551 Mälartåg
Köpenhamn 1c 1129 Öresundståg
Göteborg 5 183 SJ Regional
Stockholm C 1a 799 SJ Regional
Sala 1a 2152 Mälartåg
Linköping 5 2155 Mälartåg
Jönköping 3b 17620 Krösatågen
Stockholm C 1a 182 SJ Regional
Ludvika 2 8024 TiB
Kalmar 2 339 SJ Regional
Hässleholm 4b 17527 Krösatågen
Uppsala 1a 8556 Mälartåg
Köpenhamn 1bc 1137 Öresundståg
Hallsberg 5 185 SJ Regional
Värnamo 3b 17670 Krösatågen
Sala 1a 2156 Mälartåg
Linköping 5 2159 Mälartåg
Stockholm C 1a 184 SJ Regional
Fagersta N 2 8056 TiB
Kalmar 1c 1104 Öresundståg
Köpenhamn 1c 1145 Öresundståg
Hallsberg 5 187 SJ Regional
Sala 1a 2160 Mälartåg
Norrköping 5 2163 Mälartåg
Kalmar 2 343 SJ Regional

← Alla tågtider vid Växjö