Tågtider för ankomster till Växjö

Ankommande tåg till Växjö
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Kalmar 2 84336 SJ Regional
Stockholm C 5 732 SJ Regional
Eskilstuna x 12132 Mälartåg Buss ersätter
Sala 5 12135 Mälartåg
Hässleholm 4b 17558 Krösatågen
Göteborg 1a 172 SJ Regional
Köpenhamn 1c 1042 Öresundståg
Kalmar 1c 1077 Öresundståg
Stockholm C 5 175 SJ Regional
Linköping 1a 12136 Mälartåg
Uppsala 5 12139 Mälartåg
Ludvika 3b 8067 TiB/SJ
Värnamo 3b 17663 Krösatågen
Hallsberg 1a 743 SJ Regional
Köpenhamn 1c 1048 Öresundståg
Göteborg 2 84331 SJ Regional
Stockholm C 5 740 SJ Regional
Jönköping 1c 17613 Krösatågen
Eskilstuna 1a 12140 Mälartåg
Sala 5 12143 Mälartåg
Hässleholm 3b 17560 Krösatågen
Göteborg 1a 186 SJ Regional
Köpenhamn 1c 1054 Öresundståg
Kalmar 1c 1089 Öresundståg
Stockholm C 5 179 SJ Regional
Linköping 1a 12144 Mälartåg
Uppsala 5 12147 Mälartåg
Ludvika 3b 8069 TiB/SJ
Hallsberg 1a 751 SJ Regional
Köpenhamn 1c 1060 Öresundståg
Stockholm C 5 748 SJ Regional
Jönköping 4b 17617 Krösatågen
Eskilstuna 1a 12198 Mälartåg
Sala 5 12151 Mälartåg
Hässleholm 3b 17566 Krösatågen
Göteborg 1a 180 SJ Regional
Köpenhamn 1c 1066 Öresundståg
Kalmar 1c 1101 Öresundståg
Stockholm C 5 183 SJ Regional
Jönköping 1c 17619 Krösatågen
Linköping 1a 12152 Mälartåg
Ludvika 3b 8071 TiB/SJ
Uppsala 5 12155 Mälartåg
Hallsberg 1a 759 SJ Regional
Köpenhamn 1c 1072 Öresundståg
Göteborg 3 82339 SJ Regional
Kalmar 2 80348 SJ Regional
Stockholm C 5 756 SJ Regional
Eskilstuna 1a 12156 Mälartåg
Sala 5 12159 Mälartåg
Hässleholm 3b 17570 Krösatågen
Göteborg 1a 184 SJ Regional
Köpenhamn 2 1078 Öresundståg
Kalmar 1c 1113 Öresundståg
Stockholm C 5 760 SJ Regional
Linköping 1a 2160 Mälartåg
Uppsala 5 12163 Mälartåg
Ludvika 4b 8073 TiB/SJ
Jönköping 4c 17621 Krösatågen
Hallsberg 1a 767 SJ Regional
Göteborg 2 84341 SJ Regional
Köpenhamn 1c 1084 Öresundståg
Stockholm C 5 10764 SJ Regional
Eskilstuna 2 2164 Mälartåg
Sala 5 2167 Mälartåg
Hässleholm 4b 17572 Krösatågen
Göteborg 1a 188 SJ Regional
Köpenhamn 2b 1090 Öresundståg
Stockholm C 5 768 SJ Regional
Linköping 3a 2168 Mälartåg
Göteborg 1a 160 SJ Regional
Köpenhamn 1b 1096 Öresundståg
Stockholm C 5 772 SJ Regional
Hallsberg 1a 771 SJ Regional
Köpenhamn 1a 1102 Öresundståg
Stockholm C 1a 776 SJ Regional

← Alla tågtider vid Växjö