Tågtider för Helsingborg C

Avgående tåg från Helsingborg C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Kristianstad 1b 1878 Pågatågen
Trelleborg 2b 1727 Pågatågen
Kävlinge 3b 11925 Pågatågen
Hyllie 4b 11389 Öresundståg
Hässleholm 2b 1828 Pågatågen
Trelleborg 1b 1777 Pågatågen
Ystad 2a 1559 Pågatågen
Köpenhamn 4b 1115 Öresundståg
Hyllie 3b 1477 Pågatågen
Åstorp 2b 1880 Pågatågen
Trelleborg 1b 1729 Pågatågen
Kävlinge 3b 11927 Pågatågen
Hässleholm 1b 1830 Pågatågen
Trelleborg 2b 1779 Pågatågen
Ystad 3b 1563 Pågatågen Ändrad väg
Åstorp 2b 1882 Pågatågen
Trelleborg 1b 1731 Pågatågen
Kävlinge 3b 11929 Pågatågen
Hässleholm 2b 1832 Pågatågen
Trelleborg 1b 1781 Pågatågen

→ Alla avgångar från Helsingborg C

Ankommande tåg till Helsingborg C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Kävlinge 3b 11922 Pågatågen
Kristianstad 2b 1875 Pågatågen
Trelleborg 1b 1774 Pågatågen
Hyllie 3b 1474 Pågatågen
Köpenhamn 4b 1094 Öresundståg
Simrishamn 3b 1550 Pågatågen
Hässleholm 2b 1827 Pågatågen
Trelleborg 1b 1724 Pågatågen
Köpenhamn 4b 1372 Öresundståg
Kävlinge 3b 11924 Pågatågen
Kristianstad 1b 1877 Pågatågen
Trelleborg 3b 1776 Pågatågen
Hyllie 2b 1476 Pågatågen
Köpenhamn 4a 1102 Öresundståg
Simrishamn 1a 1554 Pågatågen
Hässleholm 2b 1829 Pågatågen
Trelleborg 1b 1726 Pågatågen
Köpenhamn 4b 1378 Öresundståg Kort tåg
Kävlinge 3b 11926 Pågatågen
Kristianstad 2b 1879 Pågatågen

→ Alla ankomster till Helsingborg C

Gränskontroll Sverige–Danmark

Resenärer mellan Sverige och Danmark måste genomgå gränskontroll. Vid kontrollen ska man visa en giltig resehandling. Giltig resehandling är pass, nationellt id-kort eller körkort för nordiska medborgare; pass eller nationellt id-kort för medborgare i övriga EU/EES-länder; pass och vid behov visum eller uppehållstillstånd för medborgare i övriga länder. För mer information, besök polisen.se och politi.dk.

Banarbete Göteborg–Malmö

Från 13 mars kl. 00:45 till 10 april kl. 12:00 är tågtrafiken mellan Halmstad/Förslöv/Ängelholm och Helsingborg ersatt med buss enligt tillfällig tidtabell. Vissa tåg går även annan väg, via Åstorp. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.

Banarbete Malmö–Ystad

Under kvällar och nätter mellan 19-22 mars från klockan 23:55 till 05:00 nästa dag är tågtrafiken mellan Malmö/Hyllie-Ystad ersatt med buss. För tåg inställda mellan Malmö C och Hyllie hänvisas resande till övrig lokaltrafik. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.

Banarbete Hässleholm - Åstorp

29/3-31/3 dagligen kl. 23:00-03:00 är tågtrafiken mellan Hässleholm och Åstorp ersatt med buss enligt tillfällig tidtabell. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.

Banarbete Eslöv–Helsingborg

Från 31/3 kl. 19:00 till 21/4 kl. 03:00 är tågtrafiken mellan Eslöv-Helsingborg ersatt med buss enligt tillfällig tidtabell. Tågen går en annan väg via Kävlinge och Landskrona. Vissa tåg ställs även in mellan Kävlinge och Åstorp. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.

Banarbete Helsingborg

Från 01/04 kl. 22:05 till 02/04 kl. 06:05 är tågtrafiken genom Helsingborg ersatt med buss enligt tillfällig tidtabell. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.