Tågtider för Helsingborg C

Avgående tåg från Helsingborg C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Trelleborg 1b 1781 Pågatågen
Ystad 1a 1567 Pågatågen Ändrad väg
Åstorp 1a 1884 Pågatågen
Trelleborg 2a 1733 Pågatågen Spårändrat
Kävlinge 3b 11931 Pågatågen
Förslöv x 1632 Pågatågen Buss ersätter
Hässleholm 2b 1834 Pågatågen
Ystad 1a 1571 Pågatågen Ändrad väg
Trelleborg 2b 1735 Pågatågen
Kävlinge 3b 11933 Pågatågen
Förslöv x 1634 Pågatågen Buss ersätter
Hässleholm 2b 1836 Pågatågen
Ystad 2a 1575 Pågatågen Ändrad väg
Trelleborg 1b 1737 Pågatågen
Kävlinge 3b 11935 Pågatågen
Förslöv x 1636 Pågatågen Buss ersätter
Hässleholm 2b 1838 Pågatågen
Ystad 1a 1579 Pågatågen Ändrad väg
Trelleborg 2b 1739 Pågatågen
Kävlinge 3b 11937 Pågatågen

→ Alla avgångar från Helsingborg C

Ankommande tåg till Helsingborg C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Köpenhamn 4b 1110 Öresundståg
Simrishamn 2 1558 Pågatågen
Hässleholm 1a 1831 Pågatågen
Trelleborg 1b 1728 Pågatågen
Halmstad x 1699 Pågatågen Buss ersätter
Kävlinge 3b 11928 Pågatågen
Åstorp 2b 1881 Pågatågen
Trelleborg 1b 1780 Pågatågen
Köpenhamn 4a 1118 Öresundståg
Simrishamn 4b 1562 Pågatågen
Hässleholm 2a 1833 Pågatågen
Trelleborg 2b 1730 Pågatågen
Förslöv x 1631 Pågatågen Buss ersätter
Kävlinge 3b 11930 Pågatågen
Åstorp 2b 1883 Pågatågen
Simrishamn 1 1566 Pågatågen Kort tåg
Hässleholm 2b 1835 Pågatågen
Trelleborg 1b 1732 Pågatågen
Förslöv x 1633 Pågatågen Buss ersätter
Kävlinge 3b 11932 Pågatågen

→ Alla ankomster till Helsingborg C

Gränskontroll Sverige–Danmark

Resenärer mellan Sverige och Danmark måste genomgå gränskontroll. Vid kontrollen ska man visa en giltig resehandling. Giltig resehandling är pass, nationellt id-kort eller körkort för nordiska medborgare; pass eller nationellt id-kort för medborgare i övriga EU/EES-länder; pass och vid behov visum eller uppehållstillstånd för medborgare i övriga länder. För mer information, besök polisen.se och politi.dk.

Banarbete Göteborg-Kungsbacka-Malmö

Från 19/9 2023 till 12/7 2024 under olika tider och perioder är tågtrafiken ersatt med buss eller lokaltrafik på hela eller delar av sträckan. Vissa tåg går även annan väg. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.

Banarbete Göteborg-Malmö

Från 25/9 kl. 00:15 till 3/12 kl. 06:00 är tågtrafiken mellan Ängelholm och Helsingborg inställd. Tågen ersätts med buss enligt tillfällig tidtabell. Vissa tåg går även annan väg. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.

Banarbete Helsingborg–Lund

24/11 - 3/12 dagligen kl.19:00-03:00 är tågtrafiken mellan Helsingborg och Lund via Teckomatorp ersatt med buss (enligt tillfällig tidtabell). Vissa tåg går även annan väg via Kävlinge och Landskrona. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.

Signalfel

Malmö - Halmstad Tågtrafiken kör som normalt igen förbi Ramlösa. Följdförseningar och tidigare inställda tåg kommer att kvarstå. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.

Incident Hyllie-Malmö/Ystad/Trelleborg

Stopp i tågtrafiken förbi Hyllie sedan kl. 22:07 på grund av en incident. Räkna med förseningar och inställda avgångar. Vissa tåg går även annan väg via Östervärn. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive tågavgång.

Signalfel

Malmö-Hässleholm Förseningar kan uppstå i tågtrafiken på grund av signalfel i Tornhill. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive tågavgång.

Signalfel

Hässleholm-Helsingborg Förseningar i tågtrafiken på grund av signalfel i Mörarp. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive tågavgång.

Växelfel

Malmö C Förseningar i tågtrafiken på grund av växelfel i Malmö. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive tågavgång.

Obehöriga i spåret Malmö–Hässleholm/Helsingborg

Tågtrafiken kör åter genom Lund efter tidigare obehöriga i spårområdet. Förseningar kvarstår ett tag framöver. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.

Banarbete Helsingborg

Från 2 december klockan 22:05 till 3 december klockan 06:05 kan inga tåg köra till och från Helsingborg. Bussar ersätter inställda tåg. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.

Banarbete Hässleholm-Helsingborg

4/12 - 8/12 dagligen klockan 23:00-05:00 är tågtrafiken mellan Åstorp och Hässleholm ersatt med buss enligt tillfällig tidtabell. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.

Banarbete Helsingborg–Lund

8/12 - 9/12 dagligen kl.19:00-03:00 är tågtrafiken mellan Helsingborg och Lund via Teckomatorp ersatt med buss (enligt tillfällig tidtabell). Vissa tåg går även annan väg via Kävlinge och Landskrona. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.

Banarbete Helsingborg

Från 9/12 kl. 16:00 till 10/12 kl. 12:00 är tågtrafiken till/från Helsingborg ersatt med buss enligt tillfällig tidtabell. Vissa tåg går även annan väg via Åstorp. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.

Banarbete Malmö-Ystad-Simrishamn

Från 10/12 kl. 00.00 till 11/12 kl. 04.50 är tågtrafiken mellan Oxie och Skurup ersatt med buss enligt tillfällig tidtabell. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.

Banarbete Helsingborg-Simrishamn

10/12 - 17/12 dagligen kl. 19.00 - 03.00 är tågtrafiken mellan Eslöv och Ramlösa ersatt med buss enligt tillfällig tidtabell. Tågen går annan väg via Kävlinge och Landskrona. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.