Tågtider för ankomster till Helsingborg C

Ankommande tåg till Helsingborg C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Simrishamn 1a 1530 Skånetrafiken
Hässleholm 2b 1817 Skånetrafiken Spårändrat
Trelleborg 3b 1714 Pågatågen Spårändrat
Malmö 4a 488 SJ Snabbtåg Spårändrat
Köpenhamn 4a 1044 Öresundståg
Förslöv 2a 11615 Skånetrafiken
Göteborg 4a 1063 Öresundståg
Simrishamn 2a 1534 Skånetrafiken
Hässleholm 1b 1819 Skånetrafiken
Trelleborg 2b 1716 Pågatågen
Köpenhamn 4a 1050 Öresundståg
Förslöv 1a 11617 Skånetrafiken
Göteborg 4a 1069 Öresundståg
Simrishamn 1a 1538 Skånetrafiken
Hässleholm 1b 1821 Skånetrafiken
Trelleborg 2b 1718 Pågatågen
Malmö 3a 490 SJ Snabbtåg
Köpenhamn 4a 1056 Öresundståg
Förslöv 2a 11619 Skånetrafiken
Göteborg 4 1075 Öresundståg
Göteborg 3a 491 SJ Snabbtåg
Simrishamn 2a 1542 Skånetrafiken
Hässleholm 1b 1823 Skånetrafiken
Trelleborg 2b 1720 Pågatågen
Köpenhamn 4a 1062 Öresundståg
Förslöv 1a 11621 Skånetrafiken
Göteborg 4 1081 Öresundståg
Simrishamn 1a 1546 Skånetrafiken
Hässleholm 1b 1825 Skånetrafiken
Trelleborg 2b 1722 Pågatågen
Köpenhamn 4a 1068 Öresundståg
Förslöv 2a 11623 Skånetrafiken
Göteborg 4a 1087 Öresundståg
Göteborg 4a 493 SJ Snabbtåg
Simrishamn 3b 1550 Skånetrafiken
Hässleholm 1b 1827 Skånetrafiken
Trelleborg 2a 1724 Pågatågen
Malmö 4a 492 SJ Snabbtåg
Köpenhamn 4a 1074 Öresundståg
Förslöv 1a 11625 Skånetrafiken
Göteborg 4a 1093 Öresundståg
Simrishamn 1a 1554 Skånetrafiken
Hässleholm 1b 1829 Skånetrafiken
Trelleborg 2b 1726 Pågatågen
Köpenhamn 4a 1080 Öresundståg
Förslöv 2a 11627 Skånetrafiken
Göteborg 4a 1099 Öresundståg
Göteborg 3a 495 SJ Snabbtåg
Simrishamn 2a 1558 Skånetrafiken
Hässleholm 2b 1831 Skånetrafiken
Trelleborg 1b 1728 Pågatågen
Malmö 3a 494 SJ Snabbtåg
Köpenhamn 4a 1086 Öresundståg
Förslöv 1a 11629 Skånetrafiken
Göteborg 4a 1105 Öresundståg
Simrishamn 1a 1562 Skånetrafiken
Hässleholm 1b 1833 Skånetrafiken
Trelleborg 2b 1730 Pågatågen
Köpenhamn 4a 1092 Öresundståg
Förslöv 2a 11631 Skånetrafiken
Göteborg 4a 1111 Öresundståg
Simrishamn 2a 1566 Skånetrafiken
Hässleholm 2b 1835 Skånetrafiken
Trelleborg 1b 1732 Pågatågen
Köpenhamn 4a 1098 Öresundståg
Förslöv 1a 11633 Skånetrafiken
Göteborg 4a 1117 Öresundståg
Simrishamn 1a 1570 Skånetrafiken
Hässleholm 3b 1837 Skånetrafiken
Trelleborg 1b 1734 Pågatågen
Köpenhamn 4a 1104 Öresundståg
Förslöv 2a 11635 Skånetrafiken
Göteborg 4a 11123 Öresundståg
Simrishamn 3a 1574 Skånetrafiken
Hässleholm 1a 1839 Skånetrafiken
Trelleborg 3b 1736 Pågatågen
Köpenhamn 4a 1110 Öresundståg
Förslöv 1b 11637 Skånetrafiken
Göteborg 3a 11129 Öresundståg
Hässleholm 3b 1841 Skånetrafiken
Köpenhamn 4a 1116 Öresundståg
Förslöv 3a 11639 Skånetrafiken

← Alla tågtider vid Helsingborg C