Tågtider för ankomster till Helsingborg C

Ankommande tåg till Helsingborg C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Köpenhamn 4b 1054 Öresundståg
Simrishamn 1a 1530 Pågatågen
Hässleholm 1b 1817 Pågatågen
Trelleborg 2b 1714 Pågatågen
Lund x 488 SJ Snabbtåg Inställt
Köpenhamn 4a 1058 Öresundståg
Förslöv 2a 1615 Pågatågen
Göteborg 4a 1079 Öresundståg
Köpenhamn 4b 1062 Öresundståg
Simrishamn 2a 1534 Pågatågen
Hässleholm 1b 1819 Pågatågen
Trelleborg 2b 1716 Pågatågen
Köpenhamn 4a 1066 Öresundståg
Förslöv 1a 1617 Pågatågen
Göteborg 4a 1087 Öresundståg
Köpenhamn 4b 1070 Öresundståg
Simrishamn 1a 1538 Pågatågen
Hässleholm 1b 1821 Pågatågen
Trelleborg 2b 1718 Pågatågen
Lund x 490 SJ Snabbtåg Inställt
Köpenhamn 4a 1074 Öresundståg
Förslöv 2a 1619 Pågatågen
Göteborg 4a 1095 Öresundståg
Göteborg x 491 SJ Snabbtåg Inställt
Köpenhamn 4b 1078 Öresundståg
Simrishamn 2a 1542 Pågatågen
Hässleholm 1b 1823 Pågatågen
Trelleborg 2b 1720 Pågatågen
Köpenhamn 4a 1082 Öresundståg
Förslöv 1a 1621 Pågatågen
Göteborg 4a 1103 Öresundståg Ändrad väg
Köpenhamn 4b 1086 Öresundståg
Simrishamn 1a 1546 Pågatågen
Hässleholm 1b 1825 Pågatågen
Trelleborg 2b 1722 Pågatågen
Köpenhamn 4a 1090 Öresundståg
Förslöv 2a 1623 Pågatågen
Göteborg 4a 1111 Öresundståg Ändrad väg
Göteborg x 493 SJ Snabbtåg Inställt
Simrishamn 2a 1550 Pågatågen
Hässleholm 1b 1827 Pågatågen
Trelleborg 2b 1724 Pågatågen
Lund x 492 SJ Snabbtåg Inställt
Förslöv 1a 1625 Pågatågen
Göteborg 4a 1119 Öresundståg Ändrad väg
Simrishamn 1b 1554 Pågatågen
Hässleholm 2a 1829 Pågatågen
Trelleborg 2b 1726 Pågatågen
Malmö 4a 1106 Öresundståg
Förslöv 1a 1627 Pågatågen
Göteborg 4 1127 Öresundståg Ändrad väg
Göteborg x 495 SJ Snabbtåg Inställt
Simrishamn 1a 1558 Pågatågen
Hässleholm 1b 1831 Pågatågen
Trelleborg 2b 1728 Pågatågen
Köpenhamn 4a 1114 Öresundståg
Förslöv 2a 1629 Pågatågen
Göteborg 4a 1135 Öresundståg
Simrishamn 2a 1562 Pågatågen
Hässleholm 1b 1833 Pågatågen
Trelleborg 2b 1730 Pågatågen
Köpenhamn 4a 1122 Öresundståg
Förslöv 1a 1631 Pågatågen
Göteborg 4a 1143 Öresundståg
Simrishamn 1a 1566 Pågatågen
Hässleholm 1b 1835 Pågatågen
Trelleborg 2b 1732 Pågatågen
Köpenhamn 4a 1130 Öresundståg
Förslöv 2a 1633 Pågatågen
Göteborg 4a 1151 Öresundståg
Simrishamn 2a 1570 Pågatågen
Hässleholm 1b 1837 Pågatågen
Trelleborg 2b 1734 Pågatågen
Köpenhamn 4a 1138 Öresundståg
Förslöv 1a 1635 Pågatågen
Göteborg 4a 1159 Öresundståg
Simrishamn 3 1574 Pågatågen
Hässleholm 1b 1839 Pågatågen
Trelleborg 2b 1736 Pågatågen
Köpenhamn 4a 1146 Öresundståg
Förslöv 1a 1637 Pågatågen
Göteborg 3a 11167 Öresundståg
Simrishamn 3a 1578 Pågatågen
Hässleholm 3 1841 Pågatågen
Trelleborg 2b 1738 Pågatågen
Förslöv 1a 1639 Pågatågen
Trelleborg 3a 1790 Pågatågen
Hässleholm 3 1843 Pågatågen
Trelleborg 1b 1740 Pågatågen
Förslöv 2a 1641 Pågatågen

← Alla tågtider vid Helsingborg C