Tågtider för ankomster till Helsingborg C

Ankommande tåg till Helsingborg C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Göteborg 1a 493 SJ Snabbtåg
Köpenhamn 1b 1094 Öresundståg
Ystad 7 1550 Pågatågen
Trelleborg 2 1724 Pågatågen
Hässleholm 4b 1827 Pågatågen
Malmö 3a 492 SJ Snabbtåg
Halmstad 1a 1695 Pågatågen
Köpenhamn 4a 1372 Öresundståg
Köpenhamn 3a 1098 Öresundståg
Göteborg 1a 1119 Öresundståg
Trelleborg 4b 1776 Pågatågen
Förslöv 1a 1675 Pågatågen
Kristianstad 7 1877 Pågatågen
Köpenhamn 3a 1376 Öresundståg
Köpenhamn 1b 1102 Öresundståg
Ystad 4b 1554 Pågatågen
Trelleborg 1b 1726 Pågatågen Kort tåg
Hässleholm 6a 1829 Pågatågen
Halmstad 4a 1697 Pågatågen
Köpenhamn 2b 1378 Öresundståg
Köpenhamn 3a 1106 Öresundståg
Göteborg 1a 1127 Öresundståg
Trelleborg 4b 1778 Pågatågen
Förslöv 4a 1677 Pågatågen
Kristianstad 6a 1879 Pågatågen
Göteborg 1a 495 SJ Snabbtåg
Köpenhamn 2b 1382 Öresundståg
Köpenhamn 3a 1110 Öresundståg
Ystad 2b 1558 Pågatågen
Trelleborg 6 1728 Pågatågen
Hässleholm 7 1831 Pågatågen
Halmstad 2a 1699 Pågatågen
Malmö 1a 494 SJ Snabbtåg
Köpenhamn 3a 1114 Öresundståg
Göteborg 1a 1135 Öresundståg
Trelleborg 6 1780 Pågatågen
Förslöv 4a 1679 Pågatågen
Åstorp 7a 1881 Pågatågen
Köpenhamn 1b 1118 Öresundståg
Ystad 4a 1562 Pågatågen
Trelleborg 2a 1730 Pågatågen
Hässleholm 2b 1833 Pågatågen
Förslöv 1a 1631 Pågatågen
Köpenhamn 3a 1122 Öresundståg
Göteborg 1a 1143 Öresundståg
Åstorp 3a 1883 Pågatågen
Stockholm C 1a 405 SJ Snabbtåg
Ystad 3b 1566 Pågatågen
Trelleborg 4a 1732 Pågatågen
Hässleholm 4b 1835 Pågatågen
Förslöv 2b 1633 Pågatågen
Köpenhamn 3a 1130 Öresundståg
Göteborg 1a 1151 Öresundståg
Ystad 4b 1570 Pågatågen
Trelleborg 2b 1734 Pågatågen
Hässleholm 3 1837 Pågatågen
Förslöv 2a 1635 Pågatågen
Köpenhamn 3a 1138 Öresundståg
Göteborg 1a 11159 Öresundståg
Ystad 4b 1574 Pågatågen
Trelleborg 1b 1736 Pågatågen
Hässleholm 4b 1839 Pågatågen
Förslöv 1a 1637 Pågatågen
Köpenhamn 3a 1146 Öresundståg
Göteborg 3a 11167 Öresundståg
Ystad 2a 11578 Pågatågen
Trelleborg 1b 1738 Pågatågen
Hässleholm 2b 1841 Pågatågen
Förslöv 1a 1639 Pågatågen
Malmö 3b 1154
Trelleborg 1b 11740 Pågatågen
Åstorp 2b 1803 Pågatågen
Förslöv 1b 1601 Pågatågen
Hyllie 3a 11002 Öresundståg
Halmstad 1a 1023 Öresundståg
Hyllie 4b 1752 Pågatågen
Förslöv 2a 1651 Pågatågen
Hässleholm 2b 1853 Pågatågen
Stockholm C 3 1 SJ Nattåg
Malmö 1 426 SJ Snabbtåg
Ystad 4a 1506 Pågatågen
Trelleborg 4b 1702 Pågatågen
Hässleholm 6a 1805 Pågatågen
Förslöv 1b 1603 Pågatågen
Köpenhamn 3a 1010 Öresundståg
Göteborg 1 1031 Öresundståg
Trelleborg 4b 1754 Pågatågen
Förslöv 2a 1653 Pågatågen
Kristianstad 6a 1855 Pågatågen

← Alla tågtider vid Helsingborg C