Tågtider för avgångar från Helsingborg C

Avgående tåg från Helsingborg C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Trelleborg 2b 1721 Pågatågen
Göteborg 4a 1050 Öresundståg
Förslöv 1a 11620 Skånetrafiken
Köpenhamn 4a 1069 Öresundståg
Hässleholm 1b 1822 Skånetrafiken
Ystad 2a 1547 Skånetrafiken
Göteborg 3a 490 SJ Snabbtåg
Trelleborg 2b 1723 Pågatågen
Göteborg 4a 1056 Öresundståg
Förslöv 2a 11622 Skånetrafiken
Köpenhamn 4 1075 Öresundståg
Hässleholm 1b 1824 Skånetrafiken
Malmö 3a 491 SJ Snabbtåg
Ystad 1a 1551 Skånetrafiken
Trelleborg 2b 1725 Pågatågen
Göteborg 4a 1062 Öresundståg
Förslöv 1a 11624 Skånetrafiken
Köpenhamn 4 1081 Öresundståg
Hässleholm 1b 1826 Skånetrafiken
Ystad 2a 1555 Skånetrafiken
Trelleborg 2b 1727 Pågatågen
Göteborg 4a 1068 Öresundståg
Förslöv 2a 11626 Skånetrafiken
Köpenhamn 4a 1087 Öresundståg
Hässleholm 1b 1828 Skånetrafiken
Malmö 4a 493 SJ Snabbtåg
Ystad 1a 1559 Skånetrafiken
Göteborg 4a 492 SJ Snabbtåg
Trelleborg 3b 1729 Pågatågen
Göteborg 4a 1074 Öresundståg
Förslöv 1a 11628 Skånetrafiken
Köpenhamn 4a 1093 Öresundståg
Hässleholm 1b 1830 Skånetrafiken
Ystad 2a 1563 Skånetrafiken
Trelleborg 2b 1731 Pågatågen
Göteborg 4a 1080 Öresundståg
Förslöv 2a 11630 Skånetrafiken
Köpenhamn 4a 1099 Öresundståg
Hässleholm 1b 1832 Skånetrafiken
Malmö 3a 495 SJ Snabbtåg
Hyllie 1a 1567 Skånetrafiken
Göteborg 3a 494 SJ Snabbtåg
Trelleborg 1b 1733 Pågatågen
Göteborg 4a 1086 Öresundståg
Förslöv 1a 11632 Skånetrafiken
Köpenhamn 4a 1105 Öresundståg
Hässleholm 2b 1834 Skånetrafiken
Hyllie 2a 1571 Skånetrafiken
Trelleborg 2b 1735 Pågatågen
Göteborg 4a 1092 Öresundståg
Förslöv 2a 11634 Skånetrafiken
Köpenhamn 4a 1111 Öresundståg
Hässleholm 1b 1836 Skånetrafiken
Hyllie 1a 1575 Skånetrafiken
Trelleborg 1b 1737 Pågatågen
Göteborg 4a 1098 Öresundståg
Förslöv 1a 11636 Skånetrafiken
Köpenhamn 4a 1117 Öresundståg
Hässleholm 2b 1838 Skånetrafiken
Ystad 2a 1579 Skånetrafiken
Trelleborg 1 1739 Pågatågen
Förslöv 2a 11638 Skånetrafiken
Hyllie 4a 11123 Öresundståg
Stockholm C 4 2 SJ Nattåg
Halmstad 4a 1110 Öresundståg

← Alla tågtider vid Helsingborg C