Tågtider för avgångar från Helsingborg C

Avgående tåg från Helsingborg C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Förslöv x 1636 Pågatågen Buss ersätter
Köpenhamn 4a 1151 Öresundståg Buss ersätter
Hässleholm 2b 1838 Pågatågen
Ystad 1a 1579 Pågatågen
Trelleborg 2b 1739 Pågatågen
Förslöv x 1638 Pågatågen Buss ersätter
Hyllie 4a 1159 Öresundståg Buss ersätter
Hässleholm 1b 1840 Pågatågen
Trelleborg 2b 1741 Pågatågen
Förslöv x 1600 Pågatågen Buss ersätter
Hässleholm 1b 1802 Pågatågen
Ystad 1 1507 Pågatågen
Kristianstad 2b 1854 Pågatågen
Trelleborg 1b 1703 Pågatågen
Göteborg x 20154 Öresundståg Buss ersätter
Halmstad x 1682 Pågatågen Buss ersätter
Malmö 4b 1015 Öresundståg Ändrad väg
Hässleholm 2b 1804 Pågatågen
Trelleborg 1b 1753 Pågatågen
Ystad 2a 1511 Pågatågen
Hyllie 3b 1453 Pågatågen
Kristianstad 2b 1856 Pågatågen
Trelleborg 1b 1705 Pågatågen
Göteborg 4 1002
Halmstad x 1684 Pågatågen Buss ersätter
Malmö 4 1023 Öresundståg Ändrad väg
Hässleholm 2b 1806 Pågatågen
Trelleborg 1b 1755 Pågatågen
Ystad 2b 1515 Pågatågen
Hyllie 3a 1455 Pågatågen
Kristianstad 1b 1858 Pågatågen
Trelleborg 2 1707 Pågatågen
Göteborg 3 1010
Halmstad x 1686 Pågatågen Buss ersätter
Malmö 3 1031 Öresundståg Ändrad väg
Hässleholm 4a 1808 Pågatågen
Ystad 2b 1519 Pågatågen
Hyllie 3b 1457 Pågatågen
Kristianstad 2b 1860 Pågatågen
Trelleborg 1b 1709 Pågatågen
Göteborg 4 1018
Ängelholm x 1608 Pågatågen Buss ersätter
Malmö 4 1039 Öresundståg Ändrad väg
Hässleholm 1b 1810 Pågatågen
Trelleborg 2b 1759 Pågatågen
Ystad 3b 1523 Pågatågen
Köpenhamn 4b 1043 Öresundståg
Hyllie 1b 1459 Pågatågen
Åstorp 3 1862 Pågatågen
Trelleborg 2b 1711 Pågatågen
Förslöv x 1610 Pågatågen Buss ersätter
Malmö 4a 1047 Öresundståg Ändrad väg
Hässleholm 1b 1812 Pågatågen
Trelleborg 2b 1761 Pågatågen
Ystad 3 1527 Pågatågen
Köpenhamn 4b 1051 Öresundståg
Åstorp 3a 1864 Pågatågen
Trelleborg 1b 1713 Pågatågen
Göteborg 3a 1034 Öresundståg Buss ersätter
Förslöv x 1612 Pågatågen Buss ersätter
Köpenhamn 3a 1055 Öresundståg Buss ersätter
Hässleholm 2b 1814 Pågatågen
Trelleborg 4b 1763 Pågatågen
Ystad 1a 1531 Pågatågen
Köpenhamn 3b 1059 Öresundståg
Åstorp 1b 1866 Pågatågen
Trelleborg 4b 1715 Pågatågen
Göteborg 3a 1042 Öresundståg Buss ersätter
Förslöv x 1614 Pågatågen Buss ersätter
Köpenhamn 3 1063 Öresundståg Buss ersätter
Hässleholm 4a 1816 Pågatågen
Ystad 2b 1535 Pågatågen
Köpenhamn 4b 1067 Öresundståg
Åstorp 3 1868 Pågatågen
Trelleborg 2b 1717 Pågatågen
Göteborg x 1050 Öresundståg Buss ersätter
Förslöv x 1616 Pågatågen Buss ersätter
Köpenhamn 4 1071 Öresundståg Buss ersätter

← Alla tågtider vid Helsingborg C