I skrivande stund använder Trafikverket en mängd olika informationssystem, däribland Linaria (skyltning) och TrainPlan (tågplanering). Informationen i dessa verktyg är begränsad för givet användningsområde. Detta medför att arbetet för extern part (Tågtider, Tåg.info, Senatåg m.fl.) blir omfattande och beroende av lösa strukturer i vilken informationen presenteras på Trafikverkets webbplats.

Trafikverket har även ett stängt API som skickar och tar emot rådata i XML-formatet, käckt namngivet UTIN. Detta API är just nu bara tillgängligt för järnvägsföretag, med det finns planer på att öppna upp detta för andra företag och utvecklare. Dock finns ännu varken något offentligt beslut eller någon tidsplan för tillgängliggörande av informationen.

Medan offentliga myndigheter långsamt vänder sina papper arbetar vi privata instanser hårt för att göra informationen mer tillgänglig. Sedan en tid finns ordnad information om stationer, tåg, aktuella tidtabeller och operatörer att tillgå via Tågtider API, Tåg.info API eller Senatåg API.

Uppdatering: Nu har Trafikverket exponerat ett API.


För att kommentera det här inlägget, skriv en .