I måndags (den 10 januari) började SJ erbjuda pendlare mellan Uppsala och Stockholm trafikinformation om tåg på sträckan via SMS. Detta gäller under en testperiod, vardagar mellan tidsintervallen 05.50–09.00 och 15.00–19.00.

För att lyfta upp nyhetsvärdet i denna typ av tjänst vill jag först hänvisa till SJ’s egna pressarkiv från 2003, SJ informerar kunderna via SMS.

Den nya test-tjänsten levereras av Wiraya och är enligt mig väldigt klumpigt utformad. Som resenär vill jag inte bli bombad med SMS-meddelanden, utan istället bara motta information som berör mig som enskild resenär, är aktuell och som levereras vid rätt tillfälle. Dessa förutsättningar har jag tillämpat när jag format tjänsten Tågtider till din mobil, som är tillgänglig sedan hösten 2010.

Jakob HammarbäckinUse skrev igår om inte mindre än 12 förslag på förbättringar av SJ’s SMS-tjänst. Många av dessa är väldigt viktiga ur såväl säkerhets- som användbarhetsperspektivet. SJ är ju direkt leverantör (genom att de själva kör tågen) och i de flesta fall även säljare av sina resor. Operatören har därmed information från såväl lokförare och ombordpersonal samt om aktuella förändringar och vilka resenärer (med kända mobiltelefonnummer) som drabbas av och ska informeras om dessa.

Till skillnad från SJ behöver min tjänst bero på aktuell information från Trafikverket, som inte alltid är så aktuell, p.g.a. manuellt redaktionellt arbete. SJ har alltså i de flesta fall mer aktuell information än vad Trafikverket hinner distribuera i sina system. Att SJ inte tillhandahåller en SMS-tjänst som är enklare att använda och ger mer relevant och aktuell information är för mig en gåta.

Uppdatering

SJ bekräftar själva här att tjänsten är högst manuell vilket gör att den delvis förlorar sin funktion. Jag anser att informationen måste flöda per automatik till drabbade resenärer, annars är det väl ingen mening?

Andra som skrivit om SMS-tjänster från SJ


För att kommentera det här inlägget, skriv en .