Många hävdar att kommunikation är den enda nyckeln till en god relation. Som tågoperatörer hanterar sina kunder idag tycker jag inte att exempelvis SJ tar den uppgiften på fullaste allvar. Allt mer självklar blir min slutsats när tågoperatören direkt får kritik från en viktig kund via Twitter.

“@tagtider men jag är trött på att @SJ_AB och trafikverket skyller på varandra. Och jag vet vem jag har en kundrelation till.” — @jocke

Joakim Jardenberg utrycker sin väl befogade frustation, varpå operatörens marknadsavdelning besvarar genom att peka ut egna och/eller externa brister i kommunikationen till tågresenären.

“@jocke @tagtider @lillerik Felet kan dels vara att vi skickar sent till Trafikverket eller att de är överbelastade och inte hunnit skylta.” — @SJ_AB

Innan jag går vidare vill jag understryka att året var 2010. Kommunikationen mellan lokförare, ombordpersonal, trafikledning och resenärer är fortfarande högst manuell. Ingen eller mycket få delar av informationsflödet är automatiserat, varför?

Trafikverket i samarbete med SJ gör tester och punktinsatser för att avhjälpa den undermåliga kommunikationen, vilket jag starkt betvivlar är en hållbar lösning.

Året är nu 2011 och kanske får vi se några kreativa lösningar där tåg, lokförare, ombordpersonal och trafikledning samarbetar mer effektivt. Eller att vi resenärer fortsätter att lösa problemen bättre på egen hand, utan dessa tröga parters medverkan.


För att kommentera det här inlägget, skriv en .