Tågtider för ankomster till Västerås C

Ankommande tåg till Västerås C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Eskilstuna 2 8508 Mälartåg
Uppsala x 58507 Mälartåg Buss
Stockholm C 5 161 SJ Regional
Ludvika 2 8001 TiB
Hallsberg 1a 785 SJ Regional
Norrköping 3a 2108 Mälartåg
Sala 5 2111 Mälartåg
Stockholm C 4a 782 SJ Regional
Fagersta N 3a 8033 TiB
Hallsberg 1a 160 SJ Regional
Uppsala 5 8511 Mälartåg
Eskilstuna x 68512 Mälartåg Buss
Arboga 4 787 SJ Regional
Fagersta N 2 8035 TiB
Stockholm C 5 163 SJ Regional
Linköping 1a 2112 Mälartåg
Sala 5 2115 Mälartåg
Stockholm C 4 786 SJ Regional
Hallsberg 1a 162 SJ Regional
Eskilstuna x 68516 Mälartåg Buss
Ludvika 3b 8005 TiB
Stockholm C 5 165 SJ Regional
Sala x 58515 Mälartåg Buss
Linköping 1a 2116 Mälartåg
Sala 4b 2119 Mälartåg
Stockholm C 4a 780 SJ Regional
Göteborg 1a 164 SJ Regional
Stockholm C 5 167 SJ Regional
Fagersta N x 8039 TiB Buss ersätter
Linköping 1a 2120 Mälartåg
Sala 5 2123 Mälartåg
Göteborg 1a 166 SJ Regional
Eskilstuna 1a 8524 Mälartåg
Stockholm C 5 169 SJ Regional
Ludvika 2 8009 TiB
Linköping 1a 2124 Mälartåg
Sala 5 2127 Mälartåg
Göteborg 1a 168 SJ Regional
Eskilstuna 1a 8528 Mälartåg
Uppsala 5 8527 Mälartåg
Stockholm C 5 171 SJ Regional
Fagersta N 3a 8043 TiB
Linköping 1a 2128 Mälartåg
Sala 5 2131 Mälartåg
Göteborg 1a 170 SJ Regional
Sala 5 8531 Mälartåg
Stockholm C 5 173 SJ Regional
Fagersta N 2 8045 TiB
Norrköping 1a 2132 Mälartåg
Sala 5 2135 Mälartåg
Göteborg 1a 172 SJ Regional
Stockholm C 5 175 SJ Regional
Ludvika 2 8013 TiB
Linköping 1a 2136 Mälartåg
Sala 5 2139 Mälartåg
Göteborg 1a 174 SJ Regional
Stockholm C 5 177 SJ Regional
Fagersta N 2 8049 TiB
Linköping 1a 2140 Mälartåg
Sala 5 2143 Mälartåg
Stockholm C 4 788 SJ Regional
Göteborg 1a 176 SJ Regional
Fagersta N 3b 8095 TiB
Eskilstuna 1a 8544 Mälartåg
Sala x 58543 Mälartåg Buss
Stockholm C 5 179 SJ Regional
Ludvika 2 8017 TiB
Linköping 1a 2144 Mälartåg
Sala 5 2147 Mälartåg
Stockholm C 4 790 SJ Regional
Göteborg 1a 178 SJ Regional
Eskilstuna 1a 8548 Mälartåg
Uppsala 5 8547 Mälartåg
Stockholm C 5 181 SJ Regional
Fagersta N 3b 8053 TiB
Stockholm C 5 704 SJ Regional
Linköping 1a 2148 Mälartåg
Sala 4b 2151 Mälartåg
Stockholm C 5 792 SJ Regional
Göteborg 1a 180 SJ Regional
Stockholm C 4 706 SJ Regional
Uppsala 5 8551 Mälartåg
Eskilstuna x 68552 Mälartåg Buss
Stockholm C 5 183 SJ Regional
Arboga 1a 799 SJ Regional
Ludvika 2 8021 TiB
Linköping 1a 2152 Mälartåg
Sala 5 2155 Mälartåg
Stockholm C 4 794 SJ Regional
Göteborg 1a 182 SJ Regional
Eskilstuna 1a 8556 Mälartåg
Stockholm C 5 185 SJ Regional
Fagersta N 2 8057 TiB
Linköping 1a 2156 Mälartåg
Sala 5 2159 Mälartåg
Stockholm C 5 796 SJ Regional
Göteborg 1a 184 SJ Regional
Uppsala 4b 8559 Mälartåg
Stockholm C 5 187 SJ Regional
Ludvika 2 8025 TiB
Linköping 1a 2160 Mälartåg
Sala 5 2163 Mälartåg
Göteborg 1a 186 SJ Regional

← Alla tågtider vid Västerås C