Tågtider för Västerås C

Avgående tåg från Västerås C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Sala 1a 12128 Mälartåg
Eskilstuna 5 12131 Mälartåg
Stockholm C 1a 735 SJ Regional
Hallsberg 5 732 SJ Regional
Uppsala x 12132 Mälartåg Buss ersätter
Ludvika 3b 8066 TiB/SJ
Linköping 5 12135 Mälartåg
Stockholm C 1a 172 SJ Regional
Göteborg 5 175 SJ Regional
Sala 1a 12136 Mälartåg
Eskilstuna 5 12139 Mälartåg
Stockholm C 1a 743 SJ Regional
Hallsberg 5 740 SJ Regional
Uppsala 1a 12140 Mälartåg
Ludvika 3b 8068 TiB/SJ
Linköping 5 12143 Mälartåg
Stockholm C 1a 186 SJ Regional
Göteborg 5 179 SJ Regional
Sala 1a 12144 Mälartåg
Eskilstuna 5 12147 Mälartåg

→ Alla avgångar från Västerås C

Ankommande tåg till Västerås C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Linköping 1a 12128 Mälartåg
Uppsala 5 12131 Mälartåg
Ludvika 3b 8065 TiB/SJ
Hallsberg 1a 735 SJ Regional
Stockholm C 5 732 SJ Regional
Eskilstuna x 12132 Mälartåg Buss ersätter
Sala 5 12135 Mälartåg
Göteborg 1a 172 SJ Regional
Stockholm C 5 175 SJ Regional
Linköping 1a 12136 Mälartåg
Uppsala 5 12139 Mälartåg
Ludvika 3b 8067 TiB/SJ
Hallsberg 1a 743 SJ Regional
Stockholm C 5 740 SJ Regional
Eskilstuna 1a 12140 Mälartåg
Sala 5 12143 Mälartåg
Göteborg 1a 186 SJ Regional
Stockholm C 5 179 SJ Regional
Linköping 1a 12144 Mälartåg
Uppsala 5 12147 Mälartåg

→ Alla ankomster till Västerås C