Tågtider för Västerås C

Avgående tåg från Västerås C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Hallsberg 5 732 SJ Regional
Ludvika 3b 8066 TiB/SJ
Linköping 5 12135 Mälartåg
Stockholm C 1a 172 SJ Regional
Göteborg 5 175 SJ Regional
Sala 1a 12136 Mälartåg
Eskilstuna x 62139 Mälartåg Buss
Stockholm C 1a 174 SJ Regional
Göteborg 5 177 SJ Regional
Linköping 5 12143 Mälartåg
Stockholm C 1a 176 SJ Regional
Göteborg 5 179 SJ Regional
Sala 1a 12144 Mälartåg
Ludvika 3b 8070 TiB/SJ
Eskilstuna x 62147 Mälartåg Buss
Stockholm C 1a 751 SJ Regional
Hallsberg 5 748 SJ Regional
Linköping 5 12151 Mälartåg
Stockholm C 1a 180 SJ Regional
Göteborg 5 183 SJ Regional

→ Alla avgångar från Västerås C

Ankommande tåg till Västerås C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Stockholm C 5 732 SJ Regional
Sala 5 12135 Mälartåg
Eskilstuna x 62132 Mälartåg Buss
Göteborg 1a 172 SJ Regional
Stockholm C 5 175 SJ Regional
Linköping 1a 12136 Mälartåg
Ludvika 3b 8067 TiB/SJ
Göteborg 1a 174 SJ Regional
Stockholm C 5 177 SJ Regional
Sala 5 12143 Mälartåg
Eskilstuna x 62140 Mälartåg Buss
Göteborg 1a 176 SJ Regional
Stockholm C 5 179 SJ Regional
Linköping 1a 12144 Mälartåg
Ludvika 3b 8069 TiB/SJ
Hallsberg 1a 751 SJ Regional
Stockholm C 5 748 SJ Regional
Sala 5 12151 Mälartåg
Eskilstuna x 62148 Mälartåg Buss
Göteborg 1a 180 SJ Regional

→ Alla ankomster till Västerås C