Tågtider för avgångar från Varberg

Avgående tåg från Varberg
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Halmstad x 20157 Öresundståg Buss ersätter
Göteborg 3 20160 Öresundståg Buss ersätter
Köpenhamn x 1063 Öresundståg Buss ersätter
Göteborg 3 1018 Öresundståg Buss ersätter
Köpenhamn x 1071 Öresundståg Buss ersätter
Göteborg 3 1026 Öresundståg Buss ersätter
Borås C 2 3834 Västtågen
Köpenhamn x 1079 Öresundståg Buss ersätter
Göteborg 3 1034 Öresundståg Buss ersätter
Göteborg 2 13138 Västtågen
Köpenhamn x 1087 Öresundståg Buss ersätter
Göteborg 3 1042 Öresundståg Buss ersätter
Köpenhamn x 1095 Öresundståg Buss ersätter
Göteborg 3 1050 Öresundståg Buss ersätter
Borås C 2 3838 Västtågen
Köpenhamn x 1103 Öresundståg Buss ersätter
Göteborg 3 1058 Öresundståg Buss ersätter
Herrljunga C 2 3840 Västtågen
Halmstad 3 20171 Öresundståg
Göteborg 2 13154 Västtågen
Köpenhamn 3 1111 Öresundståg
Göteborg 4 1066 Öresundståg
Borås C 2 3888 Västtågen
Halmstad 3 20173 Öresundståg
Göteborg 4 20174 Öresundståg
Köpenhamn 3 1119 Öresundståg
Göteborg 4 1074 Öresundståg
Uddevalla 2 3846 Västtågen
Halmstad 3 20175 Öresundståg
Göteborg 4 20176 Öresundståg
Köpenhamn 3 1127 Öresundståg
Göteborg 4 1082 Öresundståg
Borås C 2 3892 Västtågen
Halmstad 3 20177 Öresundståg
Göteborg 4 20178 Öresundståg
Köpenhamn 3 1135 Öresundståg
Göteborg 4 1090 Öresundståg
Herrljunga C 2 3852 Västtågen
Halmstad 3 20179 Öresundståg
Göteborg 4 20180 Öresundståg
Köpenhamn 3 1143 Öresundståg
Göteborg 4 1098 Öresundståg
Halmstad 3 20181 Öresundståg
Köpenhamn 3 1151 Öresundståg
Göteborg 4 1106 Öresundståg
Borås C 2 3896 Västtågen
Hyllie 3 1159 Öresundståg
Göteborg 4 1114 Öresundståg
Helsingborg 3 11167 Öresundståg
Göteborg 4 1122 Öresundståg

← Alla tågtider vid Varberg