Tågtider för Varberg

Avgående tåg från Varberg
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Hyllie 3 11159 Öresundståg
Göteborg 4 1114 Öresundståg
Göteborg 4 1122 Öresundståg
Helsingborg 3 11167 Öresundståg
Halmstad 3 20187 Öresundståg
Göteborg 4 1130 Öresundståg
Halmstad 3 20189 Öresundståg
Göteborg 4 20150 Öresundståg
Köpenhamn 3 1031 Öresundståg
Göteborg 4 13122 Västtågen
Halmstad 3 20151 Öresundståg
Göteborg 4 20152 Öresundståg
Borås C 2 3802 Västtågen
Köpenhamn 3 1039 Öresundståg
Göteborg 4 20154 Öresundståg
Göteborg 4 13128 Västtågen
Halmstad 3 20153 Öresundståg
Göteborg 4 20156 Öresundståg
Uddevalla 2 3830 Västtågen
Köpenhamn 3 1047 Öresundståg

→ Alla avgångar från Varberg

Ankommande tåg till Varberg
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Uddevalla 2 3841 Västtågen
Göteborg 3 11159 Öresundståg
Köpenhamn 4 1114 Öresundståg
Köpenhamn 4 1122 Öresundståg
Göteborg 3 11167 Öresundståg
Göteborg 3 20187 Öresundståg
Köpenhamn 4 1130 Öresundståg
Göteborg 3 20189 Öresundståg
Halmstad 4 20150 Öresundståg
Göteborg 3 1031 Öresundståg
Göteborg 3 20151 Öresundståg
Halmstad 4 20152 Öresundståg
Göteborg 3 1039 Öresundståg
Helsingborg 4 20154 Öresundståg
Borås C 2 3801 Västtågen
Göteborg 3 20153 Öresundståg
Halmstad 4 20156 Öresundståg
Göteborg 3 1047 Öresundståg
Hyllie 4 11002 Öresundståg
Göteborg 4 13127 Västtågen

→ Alla ankomster till Varberg

Banarbete Göteborg-Kungsbacka-Malmö

Från 19/9 2023 till 12/7 2024 under olika tider och perioder är tågtrafiken ersatt med buss eller lokaltrafik på hela eller delar av sträckan. Vissa tåg går även annan väg. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.