Tågtider för ankomster till Stockholm C

Ankommande tåg till Stockholm C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Norrköping 14a 224 Mälartåg
Uppsala 3 825 SJ Regional
Gävle 12a 265 SJ InterCity
Hallsberg 16a 194 SJ Regional
Uppsala 12a 929 Mälartåg
Hallsberg 15a 126 Mälartåg
Strängnäs 18b 928 Mälartåg
Nyköping 14a 226 Mälartåg
Göteborg 17 23006 FlixTrain
Uppsala 3 829 SJ Regional
Linköping 18b 270 SJ InterCity
Göteborg 16 416 SJ Snabbtåg
Malmö 18b 526 SJ Snabbtåg
Sundsvall 4 567 SJ Snabbtåg
Västerås 15 727 SJ Regional
Uppsala 17a 933 Mälartåg
Göteborg 18b 2008 MTRX
Falun 10 17 SJ InterCity
Norrköping 14a 228 Mälartåg
Uppsala 3 833 SJ Regional
Ljusdal 12a 269 SJ InterCity
Göteborg 17b 418 SJ Snabbtåg
Malmö 18b 528 SJ Snabbtåg
Göteborg 16 10168 SJ Regional
Uppsala 13a 937 Mälartåg
Karlstad C 17b 7040 Tågab
Vingåker 15a 130 Mälartåg
Arboga 17b 936 Mälartåg
Linköping 18b 274 SJ InterCity
Uppsala 3 837 SJ Regional
Göteborg 17b 430 SJ Snabbtåg
Köpenhamn 17a 530 SJ Snabbtåg
Umeå 4 571 SJ Snabbtåg
Hallsberg 16 735 SJ Regional
Uppsala 14a 941 Mälartåg
Uppsala x 839 SJ Regional Inställt
Oslo 19 630 SJ InterCity
Eskilstuna 17b 940 Mälartåg
Norrköping 15a 232 Mälartåg
Berlin 18 3940 Snälltåget
Mora C 10 55 SJ Snabbtåg
Göteborg 19b 2032 MTRX
Uppsala 3 10841 SJ Regional
Östersund 11 595 SJ Snabbtåg
Gävle 13a 273 SJ InterCity
Göteborg 14 432 SJ Snabbtåg
Malmö 18b 532 SJ Snabbtåg
Sundsvall 4 573 SJ Snabbtåg
Göteborg 16 172 SJ Regional
Uppsala 14a 947 Mälartåg
Hallsberg 15a 134 Mälartåg
Arboga 17b 946 Mälartåg
Göteborg 19b 2034 MTRX
Linköping 16b 278 SJ InterCity
Uppsala 3 845 SJ Regional
Göteborg 17b 414 SJ Snabbtåg
Köpenhamn 19b 534 SJ Snabbtåg
Umeå x 575 SJ Snabbtåg Inställt
Malmö x 502 SJ Snabbtåg Inställt
Hallsberg 15 743 SJ Regional
Uppsala 14a 951 Mälartåg
Göteborg 17 23002 FlixTrain
Karlstad C 19b 634 SJ Snabbtåg
Eskilstuna 14a 950 Mälartåg
Göteborg 17b 2036 MTRX
Norrköping 15a 236 Mälartåg
Uppsala 3 849 SJ Regional
Gävle 12a 277 SJ InterCity
Malmö 19b 536 SJ Snabbtåg
Sundsvall x 577 SJ Snabbtåg Inställt
Göteborg 16 186 SJ Regional
Göteborg 19 7034 Tågab
Uppsala 14a 20955 Mälartåg
Vingåker 14a 10138 Mälartåg
Arboga 17b 954 Mälartåg
Nyköping 15a 10238 Mälartåg
Linköping 17b 282 SJ InterCity
Uppsala 3 853 SJ Regional
Göteborg 17a 438 SJ Snabbtåg
Malmö 18 3930 Snälltåget
Köpenhamn 17b 538 SJ Snabbtåg
Sundsvall 4 579 SJ Snabbtåg
Hallsberg 16 751 SJ Regional
Uppsala 15a 10959 Mälartåg
Hallsberg 14a 140 Mälartåg
Linköping 17 35852 SKÅJ
Eskilstuna 15b 10958 Mälartåg
Norrköping 15a 10240 Mälartåg
Mora C 11 47 SJ InterCity
Uppsala 3 857 SJ Regional
Gävle 12a 281 SJ InterCity
Göteborg 16 440 SJ Snabbtåg
Köpenhamn 19b 540 SJ Snabbtåg
Göteborg 16 180 SJ Regional
Uppsala 13a 965 Mälartåg
Göteborg 18b 2040 MTRX
Duved 10 11 SJ InterCity
Arboga 17b 964 Mälartåg
Nyköping 14a 242 Mälartåg
Uppsala 3 861 SJ Regional
Linköping 15b 286 SJ InterCity
Gävle 7 283 SJ InterCity
Göteborg 17b 442 SJ Snabbtåg
Köpenhamn 17a 542 SJ Snabbtåg
Sundsvall 4 583 SJ Snabbtåg
Hallsberg 16 759 SJ Regional
Göteborg 19b 408 SJ Snabbtåg
Uppsala 14a 971 Mälartåg
Hallsberg 18b 10144 Mälartåg
Norrköping 16a 244 Mälartåg
Karlstad C 19 644 SJ InterCity
Falun 11 25 SJ InterCity
Uppsala 15 10865 SJ Regional
Göteborg 18b 2064 MTRX
Malmö 19b 544 SJ Snabbtåg
Ljusdal 7 10285 SJ InterCity
Göteborg 17b 444 SJ Snabbtåg
Umeå 4 10585 SJ Snabbtåg
Göteborg 16 184 SJ Regional
Uppsala 13a 977 Mälartåg
Vingåker 15a 146 Mälartåg
Arboga 17b 976 Mälartåg
Malmö 19 3942 Snälltåget
Linköping 17b 290 SJ InterCity
Göteborg 18 23004 FlixTrain
Uppsala 3 869 SJ Regional
Gävle 11 20287 SJ InterCity
Göteborg 16 446 SJ Snabbtåg
Köpenhamn 18b 546 SJ Snabbtåg
Karlstad C 19b 7042 Tågab
Hallsberg 17a 767 SJ Regional
Uppsala 13a 983 Mälartåg
Göteborg 16b 2046 MTRX
Hallsberg 16b 148 Mälartåg
Norrköping 15a 10248 Mälartåg
Mora C 18 49 SJ InterCity
Uppsala 3 873 SJ Regional
Oslo 19 688 SJ InterCity
Sundsvall 4 589 SJ Snabbtåg
Göteborg 16 188 SJ Regional
Duved 10 85 SJ InterCity
Malmö x 506 SJ Snabbtåg Inställt
Uppsala 13a 989 Mälartåg
Arboga 17b 988 Mälartåg
Göteborg 15b 2050 MTRX
Uppsala 3 877 SJ Regional
Göteborg 10 450 SJ Snabbtåg
Köpenhamn 11 550 SJ Snabbtåg
Göteborg 13 160 SJ Regional

← Alla tågtider vid Stockholm C