Tågtider för avgångar från Örebro C

Avgående tåg från Örebro C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Uppsala 3 910 Mälartåg
Lindesberg x 8200 TiB Inställt Nästa avgång
Gävle 4 8162 TiB
Stockholm C 3 158 SJ Regional
Lindesberg x 8230 TiB Inställt Nästa avgång
Stockholm C 4 10914 Reg. Express
Stockholm C 3 785 SJ Regional
Hallsberg 1b 8201 TiB Inställt Nästa avgång
Göteborg 1a 157 SJ Regional
Örebro S 1a 901 Mälartåg
Gävle 4 8184 TiB
Hallsberg 1b 8181 TiB
Stockholm C 3 160 SJ Regional
Uppsala 3 918 Mälartåg
Lindesberg 4 8234 TiB
Hallsberg x 8231 TiB Inställt Nästa avgång
Göteborg 1a 159 SJ Regional
Hallsberg 1b 8203 TiB
Nässjö 3 7217 Västtågen
Örebro S 3 907 Mälartåg
Gävle 1b 8186 TiB
Göteborg 4 3305 Västtågen
Stockholm C 4 162 SJ Regional
Hallsberg 3 8205 TiB
Uppsala 3 924 Mälartåg
Mjölby 1a 8163 TiB
Göteborg 1b 161 SJ Regional
Hallsberg x 8207 TiB Inställt Nästa avgång
Örebro S 4 911 Mälartåg Kort tåg
Gävle 1b 8188 TiB
Stockholm C 1a 164 SJ Regional
Göteborg 1b 163 SJ Regional
Gävle 4 8168 TiB
Stockholm C 3 166 SJ Regional
Hallsberg 1a 8209 TiB
Göteborg 1b 165 SJ Regional
Gävle 4 8190 TiB
Stockholm C 3 168 SJ Regional
Hallsberg x 8211 TiB Inställt Nästa avgång
Göteborg 1a 167 SJ Regional
Hallsberg x 8213 TiB Buss ersätter
Gävle 4 8170 TiB
Stockholm C 3 170 SJ Regional
Göteborg 4 169 SJ Regional
Mjölby 1a 8169 TiB
Hallsberg x 8215 TiB Inställt Nästa avgång
Gävle x 8192 TiB Inställt Nästa avgång
Stockholm C 3 172 SJ Regional
Göteborg 1b 171 SJ Regional
Gävle 4 8172 TiB
Stockholm C 3 174 SJ Regional
Hallsberg 1a 8217 TiB
Göteborg 1a 173 SJ Regional
Hallsberg x 8221 TiB Buss ersätter Hpl X
Gävle 4 8194 TiB
Stockholm C 3 176 SJ Regional
Uppsala 3 20954 Mälartåg
Göteborg 1b 175 SJ Regional
Lindesberg 4 8218 TiB
Örebro S 1b 941 Mälartåg
Gävle 3 8174 TiB
Hallsberg 1b 8225 TiB
Stockholm C 4 178 SJ Regional

← Alla tågtider vid Örebro C