Tågtider för Örebro C

Avgående tåg från Örebro C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Nässjö 3 7217 Västtågen
Örebro S 3 907 Mälartåg
Gävle 1b 8186 TiB
Göteborg x 3305 Västtågen Buss ersätter
Stockholm C 3 162 SJ Regional
Hallsberg 4 8205 TiB
Uppsala 3 924 Mälartåg
Mjölby 1a 8163 TiB
Göteborg 1b 161 SJ Regional
Hallsberg x 8207 TiB Inställt Nästa avgång
Örebro S 1b 911 Mälartåg
Gävle 4 8188 TiB
Stockholm C 3 164 SJ Regional
Göteborg 1b 163 SJ Regional
Gävle 4 8168 TiB
Stockholm C 3 166 SJ Regional
Hallsberg 1a 8209 TiB
Göteborg 1b 165 SJ Regional
Gävle 4 8190 TiB
Stockholm C 3 168 SJ Regional

→ Alla avgångar från Örebro C

Ankommande tåg till Örebro C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Avesta Krylbo x 8101 TiB Buss ersätter Fordonsfel
Hallsberg 1b 8186 TiB
Uppsala 3 907 Mälartåg
Hallsberg 3 162 SJ Regional
Gävle 1a 8163 TiB
Stockholm C 1b 161 SJ Regional
Örebro S 3 924 Mälartåg
Hallsberg 4 8232 TiB
Lindesberg 1a 8235 TiB
Uppsala 1b 911 Mälartåg
Göteborg 3 164 SJ Regional
Hallsberg 4 8188 TiB
Gävle 4 8183 TiB
Stockholm C 1b 163 SJ Regional
Hallsberg x 8206 TiB Inställt Nästa avgång Fordonsfel
Göteborg 3 166 SJ Regional
Gävle 4 8167 TiB
Stockholm C 1b 165 SJ Regional
Hallsberg x 8208 TiB Inställt Nästa avgång
Göteborg 3 168 SJ Regional

→ Alla ankomster till Örebro C