Tågtider för Örebro C

Avgående tåg från Örebro C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Lindesberg x 78178 TiB/SJ Buss
Hallsberg 1a 8219
Stockholm C 3 182 SJ Regional
Hallsberg 1a 748 SJ Regional
Mjölby 4 18175 TiB/SJ
Hallsberg 3 792 SJ Regional
Hallsberg 1a 8221
Stockholm C 4 184 SJ Regional
Lindesberg x 68246 TiB/SJ Buss
Hallsberg 3 18109
Göteborg 1a 183 SJ Regional
Frövi x 68180 TiB/SJ Buss
Fagersta x 68110 TiB/SJ Buss
Stockholm C 4 186 SJ Regional
Hallsberg 1a 756 SJ Regional
Mjölby 3 18177 TiB/SJ
Laxå 4 8247 TiB/SJ
Stockholm C 3 769 SJ Regional
Hallsberg 1a 760 SJ Regional
Frövi x 68182 TiB/SJ Buss

→ Alla avgångar från Örebro C

Ankommande tåg till Örebro C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Göteborg 3 182 SJ Regional
Stockholm C 1a 748 SJ Regional
Frövi x 68175 TiB/SJ Buss
Göteborg 4 184 SJ Regional
Stockholm C 3 792 SJ Regional
Hallsberg 3 8246 TiB/SJ
Stockholm C 1a 183 SJ Regional
Frövi x 68193 TiB/SJ Buss
Skinnskatteberg x 68109 TiB/SJ Buss
Göteborg 4 186 SJ Regional
Mjölby 3 18180 TiB/SJ
Stockholm C 1a 756 SJ Regional
Hallsberg 4 18110 TiB/SJ
Lindesberg x 78177 TiB/SJ Buss
Frövi x 68177 TiB/SJ Buss
Hallsberg 3 769 SJ Regional
Stockholm C 1a 760 SJ Regional
Lindesberg x 68247 TiB/SJ Buss
Mjölby 1a 18182 TiB/SJ
Göteborg 4 190 SJ Regional

→ Alla ankomster till Örebro C