Tågtider för ankomster till Läggesta

Ankommande tåg till Läggesta
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Uppsala 1 937 Mälartåg Fordonsfel
Arboga 2 946 Mälartåg
Uppsala 1 947 Mälartåg
Arboga 2 954 Mälartåg
Uppsala 1 955 Mälartåg
Arboga 2 964 Mälartåg
Uppsala 1 965 Mälartåg
Arboga 2 976 Mälartåg
Uppsala 1 977 Mälartåg
Arboga 2 988 Mälartåg
Uppsala 1 995 Mälartåg

← Alla tågtider vid Läggesta