Tågtider för Läggesta

Avgående tåg från Läggesta
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Stockholm C 2 10922 Mälartåg
Eskilstuna 1 10923 Mälartåg
Uppsala 2 20958 Mälartåg
Örebro S 1 955 Mälartåg
Eskilstuna x 10925 Mälartåg Inställt
Uppsala 2 20964 Mälartåg
Örebro S 1 959 Mälartåg
Uppsala 2 970 Mälartåg
Örebro S 1 965 Mälartåg
Uppsala 2 976 Mälartåg
Arboga 1 971 Mälartåg
Uppsala 2 982 Mälartåg
Eskilstuna 1 977
Uppsala 2 988 Mälartåg
Eskilstuna 1 983
Eskilstuna 1 989
Uppsala 2 906 Mälartåg
Stockholm C 2 10900 Mälartåg
Eskilstuna 1 10901 Mälartåg
Uppsala 2 910 Mälartåg

→ Alla avgångar från Läggesta

Ankommande tåg till Läggesta
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Eskilstuna 2 10922 Mälartåg
Stockholm C 1 10923 Mälartåg
Örebro S 2 20958 Mälartåg
Uppsala 1 955 Mälartåg
Stockholm C x 10925 Mälartåg Inställt
Örebro S 2 20964 Mälartåg
Uppsala 1 959 Mälartåg
Örebro S 2 970 Mälartåg
Uppsala 1 965 Mälartåg
Örebro S 2 976 Mälartåg
Uppsala 1 971 Mälartåg
Örebro S 2 982 Mälartåg
Uppsala 1 977
Arboga 2 988 Mälartåg
Uppsala 1 983
Uppsala 1 989
Örebro S 2 906 Mälartåg
Eskilstuna 2 10900 Mälartåg
Stockholm C 1 10901 Mälartåg
Örebro S 2 910 Mälartåg

→ Alla ankomster till Läggesta

Banarbete

Uppsala - Arboga/Örebro, Sala - Linköping: Buss ersätter mellan Eskilstuna och Örebro/Västerås från fredag 19 april kl. 22:00 till måndag 22 april kl. 06:00. Detta beror på banarbete. Räkna med längre restid än normalt. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.