Tågtider för Läggesta

Avgående tåg från Läggesta
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Uppsala 2 20954 Mälartåg Fordonsfel
Arboga 1 951 Mälartåg
Eskilstuna 1 10923 Mälartåg
Uppsala 2 20958 Mälartåg
Arboga 1 955 Mälartåg
Eskilstuna 1 10925 Mälartåg
Uppsala 2 20964 Mälartåg
Arboga 1 959 Mälartåg
Uppsala 2 970 Mälartåg
Arboga 1 965 Mälartåg
Uppsala 2 976 Mälartåg
Arboga 1 971 Mälartåg
Uppsala 2 982 Mälartåg
Örebro S 1 977 Mälartåg
Uppsala 2 988 Mälartåg
Eskilstuna 1 983 Mälartåg
Örebro S x 60989 Mälartåg Buss Hpl C
Uppsala 2 906 Mälartåg
Stockholm C 2 10900 Mälartåg

→ Alla avgångar från Läggesta

Ankommande tåg till Läggesta
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Arboga 2 20954 Mälartåg Fordonsfel
Uppsala 1 951 Mälartåg
Stockholm C 1 10923 Mälartåg
Arboga 2 20958 Mälartåg
Uppsala 1 955 Mälartåg
Stockholm C 1 10925 Mälartåg
Arboga 2 20964 Mälartåg
Uppsala 1 959 Mälartåg
Arboga 2 970 Mälartåg
Uppsala 1 965 Mälartåg
Eskilstuna 2 976 Mälartåg
Uppsala 1 971 Mälartåg
Arboga 2 982 Mälartåg
Uppsala 1 977 Mälartåg
Arboga 2 988 Mälartåg
Uppsala 1 983 Mälartåg
Uppsala 1 989 Mälartåg
Eskilstuna 2 906 Mälartåg
Eskilstuna 2 10900 Mälartåg

→ Alla ankomster till Läggesta

Banarbete

Eskilstuna - Strängnäs: Förseningar i tågtrafiken på grund av banarbete mellan Eskilstuna C och Strängnäs. Felet beräknas vara avhjälpt ca kl. 05:30.