Tågtider för Klippan

Avgående tåg från Klippan
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Hässleholm x 1836 Pågatågen Buss ersätter
Helsingborg x 1837 Pågatågen Buss ersätter
Hässleholm x 1838 Pågatågen Buss ersätter
Helsingborg x 1839 Pågatågen Buss ersätter
Hässleholm x 1840 Pågatågen Buss ersätter
Helsingborg x 1841 Pågatågen Buss ersätter
Kristianstad 1 1854 Pågatågen
Helsingborg 1 1853 Pågatågen
Kristianstad 1 1856 Pågatågen
Helsingborg 1 1855 Pågatågen
Kristianstad 1 1858 Pågatågen
Helsingborg 1 1857 Pågatågen
Kristianstad 1 1860 Pågatågen
Helsingborg 1 1859 Pågatågen
Helsingborg 1 1861 Pågatågen
Hässleholm x 1812 Pågatågen Buss ersätter
Hässleholm x 1814 Pågatågen Buss ersätter
Helsingborg x 1815 Pågatågen Buss ersätter
Hässleholm x 1816 Pågatågen Buss ersätter

→ Alla avgångar från Klippan

Ankommande tåg till Klippan
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Helsingborg x 1836 Pågatågen Buss ersätter
Hässleholm x 1837 Pågatågen Buss ersätter
Helsingborg x 1838 Pågatågen Buss ersätter
Hässleholm x 1839 Pågatågen Buss ersätter
Helsingborg x 1840 Pågatågen Buss ersätter
Hässleholm x 1841 Pågatågen Buss ersätter
Helsingborg 1 1854 Pågatågen
Hässleholm 1 1853 Pågatågen
Helsingborg 1 1856 Pågatågen
Kristianstad 1 1855 Pågatågen
Helsingborg 1 1858 Pågatågen
Kristianstad 1 1857 Pågatågen
Helsingborg 1 1860 Pågatågen
Kristianstad 1 1859 Pågatågen
Kristianstad 1 1861 Pågatågen
Helsingborg x 1812 Pågatågen Buss ersätter
Helsingborg x 1814 Pågatågen Buss ersätter
Hässleholm x 1815 Pågatågen Buss ersätter
Helsingborg x 1816 Pågatågen Buss ersätter

→ Alla ankomster till Klippan