Tågtider för avgångar från Katrineholm C

Avgående tåg från Katrineholm C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Stockholm C 1 624 SJ InterCity Ej servering
Hallsberg 3 123 Mälartåg
Stockholm C 1 124 Mälartåg
Linköping 5 2111 Mälartåg
Sala 4 2120 Mälartåg
Karlstad C 4 27021 Tågab
Göteborg 3 425 SJ Snabbtåg
Stockholm C 1 424 SJ Snabbtåg
Sala 4 2124 Mälartåg
Vingåker 3 125 Mälartåg
Stockholm C 1 626 SJ Snabbtåg
Göteborg 3 427 SJ Snabbtåg
Stockholm C 1 426 SJ Snabbtåg
Stockholm C 1 128 Mälartåg
Linköping 5 2119 Mälartåg
Sala 4 2128 Mälartåg
Göteborg 3 429 SJ Snabbtåg
Stockholm C 1 428 SJ Snabbtåg
Hallsberg 3 129 Mälartåg
Göteborg 3 431 SJ Snabbtåg
Stockholm C 1 430 SJ Snabbtåg
Stockholm C 1 132 Mälartåg
Linköping 5 2127 Mälartåg
Sala 4 2136 Mälartåg
Göteborg 3 2033 MTRX Snabb
Stockholm C 1 2032 MTRX Snabb
Göteborg 3 433 SJ Snabbtåg
Stockholm C 1 432 SJ Snabbtåg
Hallsberg 3 133 Mälartåg
Linköping 5 2131 Mälartåg
Göteborg 3 435 SJ Snabbtåg
Stockholm C 1 434 SJ Snabbtåg
Stockholm C 1 136 Mälartåg
Linköping 5 2135 Mälartåg
Sala 4 2144 Mälartåg
Göteborg 3 2037 MTRX Snabb
Göteborg 3 437 SJ Snabbtåg
Stockholm C 1 436 SJ Snabbtåg
Stockholm C 1 138 Mälartåg
Linköping 5 2139 Mälartåg
Sala 4 2148 Mälartåg
Hallsberg 3 137 Mälartåg
Göteborg 3 439 SJ Snabbtåg
Stockholm C 1 438 SJ Snabbtåg
Oslo 3 639 SJ InterCity
Stockholm C 1 140 Mälartåg
Linköping 5 2143 Mälartåg
Sala 4 2152 Mälartåg
Hallsberg 3 139 Mälartåg
Göteborg 3 441 SJ Snabbtåg
Stockholm C 1 440 SJ Snabbtåg
Stockholm C 1 2040 MTRX Snabb
Göteborg 3 2041 MTRX Snabb
Stockholm C 1 142 Mälartåg
Karlstad C 3 643 SJ Snabbtåg
Linköping 5 2147 Mälartåg
Sala 4 2156 Mälartåg
Hallsberg 3 141 Mälartåg
Göteborg 3 443 SJ Snabbtåg
Stockholm C 1 442 SJ Snabbtåg
Göteborg 3 2003 MTRX Snabb
Stockholm C 1 144 Mälartåg
Linköping 5 2151 Mälartåg
Hallsberg 3 143 Mälartåg
Sala 4 2160 Mälartåg
Oslo 3 645 SJ Snabbtåg
Stockholm C 1 644 SJ InterCity
Göteborg 3 445 SJ Snabbtåg
Stockholm C 1 444 SJ Snabbtåg
Linköping 5 2155 Mälartåg
Västerås 4 2164 Mälartåg
Hallsberg 3 145 Mälartåg
Göteborg 3 447 SJ Snabbtåg
Stockholm C 1 446 SJ Snabbtåg
Karlstad C 3 647 SJ InterCity
Stockholm C 1 2046 MTRX Snabb
Stockholm C 1 148 Mälartåg
Linköping 5 2159 Mälartåg
Västerås 4 2168 Mälartåg
Hallsberg 3 147 Mälartåg
Stockholm C 1 648 SJ Snabbtåg
Göteborg 3 449 SJ Snabbtåg
Norrköping 5 2163 Mälartåg
Västerås 4 2172 Mälartåg

← Alla tågtider vid Katrineholm C