Tågtider för Katrineholm C

Avgående tåg från Katrineholm C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Hallsberg 3 151 Mälartåg
Stockholm C 1 118 Mälartåg
Norrköping x 68599 Mälartåg Buss
Sala 4 2108 Mälartåg
Hallsberg 3 119 Mälartåg
Stockholm C 1 120 Mälartåg
Linköping 5 2103 Mälartåg
Sala 4 2112 Mälartåg
Göteborg 3 2021 MTRX Snabb
Göteborg 3 421 SJ Snabbtåg
Stockholm C 1 420 SJ Snabbtåg
Hallsberg 3 121 Mälartåg
Stockholm C 1 122 Mälartåg
Linköping 5 2107 Mälartåg
Sala 4 2116 Mälartåg
Göteborg 3 2023 MTRX Snabb
Stockholm C 1 2022 MTRX Snabb
Göteborg 3 423 SJ Snabbtåg
Stockholm C 1 422 SJ Snabbtåg
Oslo 3 623 SJ InterCity

→ Alla avgångar från Katrineholm C

Ankommande tåg till Katrineholm C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Stockholm C 3 151 Mälartåg
Hallsberg 1 118 Mälartåg
Norrköping 4 2108 Mälartåg
Västerås 5 2103 Mälartåg
Hallsberg 1 120 Mälartåg
Linköping 4 2112 Mälartåg
Stockholm C 3 2021 MTRX Snabb
Stockholm C 3 421 SJ Snabbtåg
Göteborg 1 420 SJ Snabbtåg
Hallsberg 1 122 Mälartåg
Stockholm C 3 121 Mälartåg
Norrköping x 78516 Mälartåg Buss
Sala 5 2107 Mälartåg
Linköping 4 2116 Mälartåg
Stockholm C 3 2023 MTRX Snabb
Göteborg 1 2022 MTRX Snabb
Stockholm C 3 423 SJ Snabbtåg
Göteborg 1 422 SJ Snabbtåg
Stockholm C 3 623 SJ InterCity
Karlstad C 1 624 SJ InterCity Ej servering

→ Alla ankomster till Katrineholm C

Obehöriga i spårområdet

Stockholm-Katrineholm, Sala-Linköping: Förseningar i trafiken på grund av obehöriga i spåret i Flen. Informationen uppdateras efter hand för respektive avgång.

Elfel

Stockholm-Hallsberg: Förseningar på sträckan på grund av en riven kontaktledning utanför Hallsberg. För ytterligare information om din resa hänvisas du till tågbolaget.