Tågtider för Katrineholm C

Avgående tåg från Katrineholm C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Hallsberg 3 131 Mälartåg
Linköping 5 12127 Mälartåg
Sala 4 12136 Mälartåg
Göteborg 3 2033 MTRX Snabb
Stockholm C 1 2032 MTRX Snabb
Göteborg 3 433 SJ Snabbtåg
Stockholm C x 432 SJ Snabbtåg Inställt
Stockholm C 1 134 Mälartåg
Karlstad C 3 635 SJ InterCity
Stockholm C 1 434 SJ Snabbtåg
Karlstad C 3 7067 Tågab
Linköping 5 12135 Mälartåg
Sala 4 12144 Mälartåg
Vingåker 3 135 Mälartåg
Göteborg 3 2037 MTRX Snabb
Göteborg 3 437 SJ Snabbtåg
Stockholm C 1 138 Mälartåg
Stockholm C 1 638 SJ Snabbtåg
Kristinehamn 3 639 SJ Snabbtåg
Stockholm C 1 438 SJ Snabbtåg

→ Alla avgångar från Katrineholm C

Ankommande tåg till Katrineholm C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Stockholm C 3 131 Mälartåg
Sala 5 12127 Mälartåg
Linköping 4 12136 Mälartåg
Stockholm C 3 2033 MTRX Snabb
Göteborg 1 2032 MTRX Snabb
Stockholm C 3 433 SJ Snabbtåg
Göteborg x 432 SJ Snabbtåg Inställt
Hallsberg 1 134 Mälartåg
Stockholm C 3 635 SJ InterCity
Göteborg 1 434 SJ Snabbtåg
Stockholm C 3 7067 Tågab
Sala 5 12135 Mälartåg
Linköping 4 12144 Mälartåg
Stockholm C 3 135 Mälartåg
Stockholm C 3 2037 MTRX Snabb
Stockholm C 3 437 SJ Snabbtåg
Vingåker 1 138 Mälartåg
Kristinehamn 1 638 SJ Snabbtåg
Stockholm C 3 639 SJ Snabbtåg
Göteborg 1 438 SJ Snabbtåg

→ Alla ankomster till Katrineholm C