Tågtider för avgångar från Kalmar C

Avgående tåg från Kalmar C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Göteborg 3 84332 SJ Regional
Emmaboda 1b 8630 Krösatågen
Linköping 2b 28806 Krösatågen
Köpenhamn 3 1065 Öresundståg
Göteborg 3 84336 SJ Regional
Emmaboda 2b 8638 Krösatågen
Linköping 1a 28808 Krösatågen
Köpenhamn 1b 1077 Öresundståg
Emmaboda 1b 8646 Krösatågen
Linköping 1a 28810 Krösatågen
Köpenhamn 2b 1089 Öresundståg
Emmaboda 2b 8654 Krösatågen
Linköping 1a 28812 Krösatågen
Köpenhamn 1b 1101 Öresundståg
Göteborg 3 80348 SJ Regional
Emmaboda 1b 8662 Krösatågen
Linköping 1a 28814 Krösatågen
Köpenhamn 2b 1113 Öresundståg
Emmaboda 2b 8670 Krösatågen
Vimmerby 1a 28816 Krösatågen

← Alla tågtider vid Kalmar C