Tågtider för avgångar från Jönköping C

Avgående tåg från Jönköping C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Växjö 2b 17607 Krösatågen
Göteborg 2a 7290 Västtågen
Tranås 2b 27608 Krösatågen
Eksjö x 7655 Krösatågen Buss ersätter
Skövde 2a 7212 Västtågen
Nässjö 2b 7213 Västtågen
Halmstad 1 7633 Krösatågen
Nässjö 2b 27657 Krösatågen
Skövde 2a 7216 Västtågen
Nässjö 2b 7217 Västtågen
Värnamo 1 7607 Krösatågen
Växjö 2b 17609 Krösatågen
Göteborg 2a 7292 Västtågen
Nässjö 2b 7271 Västtågen
Värnamo 1 7609 Krösatågen
Växjö 2b 17611 Krösatågen
Skövde 2a 7224 Västtågen
Nässjö 2b 7225 Västtågen
Värnamo 1 7611 Krösatågen
Tranås 2b 27616 Krösatågen
Skövde 2a 7228 Västtågen
Nässjö 2b 7229 Västtågen
Vaggeryd 1 17685 Krösatågen
Växjö 2b 17613 Krösatågen
Skövde 2a 7232 Västtågen
Värnamo 1 7613 Krösatågen
Nässjö 2b 7233 Västtågen
Växjö 2b 17615 Krösatågen
Göteborg 2a 7278 Västtågen
Nässjö 2b 7285 Västtågen
Halmstad 1 7639 Krösatågen
Skövde 2a 7238 Västtågen
Växjö 2b 17617 Krösatågen
Skövde 2a 7240 Västtågen
Nässjö 2b 7241 Västtågen
Värnamo 1 7617 Krösatågen
Växjö 1 17619 Krösatågen
Falköping 2a 7242 Västtågen
Eksjö 2b 7671 Krösatågen
Skövde 2a 7244 Västtågen
Nässjö 2b 7245 Västtågen
Värnamo 1 7619 Krösatågen
Tranås 2b 27626 Krösatågen
Skövde 2a 7248 Västtågen
Nässjö 2b 7249 Västtågen
Värnamo 1 7621 Krösatågen
Växjö 2b 17621 Krösatågen
Göteborg 2a 7298 Västtågen
Nässjö 2b 7253 Västtågen
Vaggeryd 1 17691 Krösatågen
Tranås 2b 27632 Krösatågen
Skövde 2a 7256 Västtågen
Nässjö 2b 7257 Västtågen
Värnamo 1 7623 Krösatågen
Nässjö 2b 27669 Krösatågen
Falköping 2a 7260 Västtågen
Nässjö 2b 7261 Västtågen
Skövde 2a 7264 Västtågen
Nässjö 2b 7275 Västtågen

← Alla tågtider vid Jönköping C