Tågtider för avgångar från Jönköping C

Avgående tåg från Jönköping C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Nässjö 2b 7201 Västtågen
Växjö 2b 17605 Krösatågen
Skövde 2a 7204 Västtågen
Nässjö 2b 7205 Västtågen
Nässjö 2b 7649 Krösatågen
Skövde 2a 7208 Västtågen
Nässjö 2b 7209 Västtågen
Växjö 2b 17607 Krösatågen
Tranås 2b 27608 Krösatågen
Skövde 2a 7212 Västtågen
Halmstad 1 7633 Krösatågen
Nässjö 2b 7213 Västtågen
Skövde 2a 7216 Västtågen
Nässjö 2b 7217 Västtågen
Växjö 2b 17609 Krösatågen
Skövde 2a 7220 Västtågen
Växjö 2b 17611 Krösatågen
Skövde 2a 7224 Västtågen
Nässjö 2b 7225 Västtågen
Tranås 2b 27616 Krösatågen
Vaggeryd 1 17685 Krösatågen
Växjö 2b 17613 Krösatågen
Skövde 2a 7232 Västtågen
Nässjö 2b 7233 Västtågen
Växjö 2b 17615 Krösatågen
Nässjö 2b 7237 Västtågen
Halmstad 1 7639 Krösatågen
Växjö 2b 17617 Krösatågen
Skövde 2a 7240 Västtågen
Nässjö 2b 7241 Västtågen
Växjö 1 17619 Krösatågen
Skövde 2a 7244 Västtågen
Nässjö 2b 7245 Västtågen
Tranås 2b 27626 Krösatågen
Skövde 2a 7248 Västtågen
Nässjö 2b 7249 Västtågen
Falköping 2a 7252 Västtågen
Vaggeryd 1 17691 Krösatågen
Nässjö 2b 7253 Västtågen
Tranås 2b 27632 Krösatågen

← Alla tågtider vid Jönköping C