Tågtider för Jönköping C

Avgående tåg från Jönköping C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Skövde 2a 17226 Västtågen
Nässjö 2b 7285 Västtågen
Halmstad 1 7643 Krösatågen
Växjö 2b 17617 Krösatågen
Skövde 2a 17240 Västtågen
Nässjö 2b 7241 Västtågen
Växjö 2b 17619 Krösatågen
Göteborg 2a 7276 Västtågen
Nässjö 2b 7287 Västtågen
Värnamo 1 7619 Krösatågen
Skövde 2a 7248 Västtågen
Nässjö 2b 17249 Västtågen
Växjö 2b 17621 Krösatågen
Göteborg 2a 17298 Västtågen
Vaggeryd 1 17691 Krösatågen
Nässjö 2b 7289 Västtågen
Nässjö 2b 27667 Krösatågen
Skövde 2a 7256 Västtågen
Nässjö 2b 7247 Västtågen
Värnamo 2b 7623 Krösatågen

→ Alla avgångar från Jönköping C

Ankommande tåg till Jönköping C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Nässjö 2a 17226 Västtågen
Vaggeryd 1 17688 Krösatågen
Göteborg 2b 7285 Västtågen
Växjö 2b 17610 Krösatågen
Nässjö 2a 17240 Västtågen
Skövde 2b 7241 Västtågen
Nässjö 2a 7276 Västtågen
Värnamo 1 7614 Krösatågen
Göteborg 2b 7287 Västtågen
Växjö 2a 17614 Krösatågen
Nässjö 2a 7248 Västtågen
Skövde 2b 17249 Västtågen
Nässjö 2a 7678 Krösatågen
Vaggeryd 1 17692 Krösatågen
Nässjö 2a 17298 Västtågen
Göteborg 2b 7289 Västtågen
Växjö 2b 17618 Krösatågen
Nässjö 2a 7256 Västtågen
Skövde 2b 7247 Västtågen
Stockholm C x 513 SJ Snabbtåg Inställt

→ Alla ankomster till Jönköping C