Tågtider för Jönköping C

Avgående tåg från Jönköping C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Skövde 2a 7264 Västtågen
Nässjö 2b 7275 Västtågen
Nässjö 2b 27647 Krösatågen
Växjö 2b 17601 Krösatågen
Örebro 2a 7202 Västtågen
Nässjö 2b 7201 Västtågen
Växjö 2b 17605 Krösatågen
Skövde 2a 7204 Västtågen
Nässjö 2b 7205 Västtågen
Skövde 2a 7206 Västtågen
Nässjö 2b 7649 Krösatågen
Skövde 2a 7208 Västtågen
Nässjö 2b 7209 Västtågen
Växjö 2b 17607 Krösatågen
Göteborg 2a 7290 Västtågen
Tranås 2b 27608 Krösatågen
Skövde 2a 7212 Västtågen
Halmstad 1 7633 Krösatågen
Nässjö 2b 7213 Västtågen
Skövde 2a 7216 Västtågen

→ Alla avgångar från Jönköping C

Ankommande tåg till Jönköping C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Nässjö 2a 7264 Västtågen
Göteborg 2b 7275 Västtågen
Tranås 2b 27635 Krösatågen
Nässjö 2a 7202 Västtågen
Skövde 2b 7201 Västtågen
Nässjö 2b 17630 Krösatågen
Nässjö 2a 7204 Västtågen
Töreboda 2b 7205 Västtågen
Växjö 2b 17600 Krösatågen
Skövde 2a 7207 Västtågen
Eksjö 2b 7650 Krösatågen
Nässjö 2a 7208 Västtågen
Skövde 2b 7209 Västtågen
Töreboda 2a 7211 Västtågen
Växjö 2b 17602 Krösatågen
Halmstad 2b 7630 Krösatågen
Nässjö 2a 7212 Västtågen
Skövde 2b 7213 Västtågen
Tranås 2b 27605 Krösatågen
Nässjö 2a 7216 Västtågen

→ Alla ankomster till Jönköping C