Tågtider för ankomster till Falköping C

Ankommande tåg till Falköping C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Nässjö 1a 7264 Västtågen
Töreboda 2 3447 Västtågen
Göteborg 3 110 SJ Regional
Skövde 1a 7269 Västtågen
Göteborg 3 3458 Västtågen
Skövde 2 7201 Västtågen
Nässjö 1a 7202 Västtågen
Skövde 2 3409 Västtågen
Göteborg 3 420 SJ Snabbtåg
Töreboda 1b 7205 Västtågen
Göteborg 3 3422 Västtågen
Skövde 2 111 SJ Regional
Skövde 2 7207 Västtågen
Töreboda 2 3413 Västtågen
Göteborg 3 2022 MTRX Snabb
Borås C 3 462 SJ Snabbtåg
Göteborg 3 164 SJ Regional
Skövde 2 7209 Västtågen
Nässjö 1a 7204 Västtågen
Skövde 2 3415 Västtågen
Göteborg 3 3426 Västtågen
Töreboda 2 7211 Västtågen
Hallsberg 2 157 SJ Regional
Göteborg 3 166 SJ Regional
Skövde 1b 7213 Västtågen
Jönköping 3 7206 Västtågen
Stockholm C 2 2021 MTRX Snabb
Skövde 4 7215 Västtågen
Mullsjö x 77216 Västtågen Buss
Nässjö 1a 7208 Västtågen
Västerås 2 159 SJ Regional
Göteborg 3 168 SJ Regional
Skövde 1a 7217 Västtågen
Jönköping x 67290 Västtågen Buss
Mullsjö x 77290 Västtågen Buss Hpl R
Stockholm C 2 161 SJ Regional
Göteborg 1a 7271 Västtågen
Skövde 4 7223 Västtågen
Mullsjö x 67212 Västtågen Buss
Stockholm C 2 163 SJ Regional
Jönköping x 67216 Västtågen Buss Hpl R
Göteborg 3 172 SJ Regional
Skövde 1b 7225 Västtågen
Örebro 1a 7227 Västtågen
Göteborg 3 2032 MTRX Snabb
Göteborg 3 174 SJ Regional
Mullsjö x 67292 Västtågen Buss
Skövde 1a 7229 Västtågen

← Alla tågtider vid Falköping C