Tågtider för Falköping C

Avgående tåg från Falköping C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Göteborg 2 177 SJ Regional
Stockholm C 3 2044 MTRX Snabb
Skövde 1a 7244 Västtågen
Göteborg 2 2009 MTRX Snabb
Stockholm C 3 186 SJ Regional
Nässjö 1b 7253 Västtågen
Borås C 2 467 SJ Snabbtåg
Skövde 3 3486 Västtågen
Skövde 1a 7248 Västtågen
Göteborg 2 179 SJ Regional
Töreboda 3 3448 Västtågen
Nässjö 1b 7257 Västtågen
Skövde 3 3488 Västtågen
Göteborg 1b 7298 Västtågen
Stockholm C 3 190 SJ Regional
Göteborg 2 2003 MTRX Snabb
Nässjö 2 7261 Västtågen
Stockholm C 3 2050 MTRX Snabb
Skövde 1a 7256 Västtågen
Göteborg 2 183 SJ Regional

→ Alla avgångar från Falköping C

Ankommande tåg till Falköping C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Nässjö 1a 7244 Västtågen
Stockholm C 2 177 SJ Regional
Göteborg 3 2044 MTRX Snabb
Stockholm C 2 2009 MTRX Snabb
Göteborg 3 186 SJ Regional
Skövde 1b 7253 Västtågen
Stockholm C 2 467 SJ Snabbtåg
Göteborg 3 3486 Västtågen
Nässjö 1a 7248 Västtågen
Stockholm C 2 179 SJ Regional
Göteborg 3 3448 Västtågen
Skövde 1b 7257 Västtågen
Göteborg 3 3488 Västtågen
Skövde 1a 7259 Västtågen
Nässjö 1b 7298 Västtågen
Göteborg 3 190 SJ Regional
Stockholm C 2 2003 MTRX Snabb
Skövde 2 7261 Västtågen
Göteborg 3 2050 MTRX Snabb
Nässjö 1a 7256 Västtågen

→ Alla ankomster till Falköping C

Elfel

Stockholm - Göteborg, Sala - Linköping, Västerås - Fagersta: Förseningar i tågtrafiken på grund av elfel mellan Västerås och Kolbäck. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive tågavgång.