Tågtider för avgångar från Falkenberg

Avgående tåg från Falkenberg
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Köpenhamn 1 1075 Öresundståg
Göteborg 4 1044 Öresundståg
Köpenhamn 1 1081 Öresundståg
Göteborg 4 1050 Öresundståg
Köpenhamn 1 1087 Öresundståg
Göteborg 4 1056 Öresundståg
Köpenhamn 1 1093 Öresundståg
Göteborg 4 1062 Öresundståg
Köpenhamn 1 1099 Öresundståg
Göteborg 4 1068 Öresundståg
Köpenhamn 1 1105 Öresundståg
Göteborg 4 1074 Öresundståg
Köpenhamn 1 1111 Öresundståg
Göteborg 4 1080 Öresundståg
Köpenhamn 1 1117 Öresundståg
Göteborg 4 1086 Öresundståg
Hyllie 1 11123 Öresundståg
Göteborg 4 1092 Öresundståg
Helsingborg 1 11129 Öresundståg
Göteborg 4 1098 Öresundståg
Halmstad 1 20187 Öresundståg
Halmstad 1 20189 Öresundståg

← Alla tågtider vid Falkenberg