Tågtider för avgångar från Falkenberg

Avgående tåg från Falkenberg
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Göteborg 4 20178 Öresundståg
Köpenhamn 1 1127 Öresundståg
Göteborg 4 1090 Öresundståg
Halmstad 1 20177 Öresundståg Kort tåg
Göteborg 4 20180 Öresundståg
Köpenhamn 1 1135 Öresundståg
Göteborg 4 1098 Öresundståg
Halmstad 1 20179 Öresundståg
Köpenhamn 1 1143 Öresundståg
Göteborg 4 1106 Öresundståg
Halmstad 1 20181 Öresundståg
Köpenhamn 1 1151 Öresundståg
Göteborg 4 1114 Öresundståg
Hyllie 1 1159 Öresundståg
Göteborg 4 1122 Öresundståg
Helsingborg 1 11167 Öresundståg
Göteborg 4 1130 Öresundståg
Halmstad 1 20187 Öresundståg
Halmstad 1 20189 Öresundståg
Göteborg 4 20150 Öresundståg
Göteborg 4 20152 Öresundståg
Göteborg 4 20154 Öresundståg
Halmstad 1 20151 Öresundståg
Göteborg 4 20156 Öresundståg
Köpenhamn 1 1039 Öresundståg
Göteborg 4 1002 Öresundståg
Halmstad 1 20153 Öresundståg

← Alla tågtider vid Falkenberg