Tågtider för Falkenberg

Avgående tåg från Falkenberg
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Göteborg 4 1082 Öresundståg
Halmstad 1 20175 Öresundståg
Göteborg 4 20178 Öresundståg
Köpenhamn 1 1127 Öresundståg
Göteborg 4 1090 Öresundståg
Halmstad 1 20177 Öresundståg Kort tåg
Göteborg 4 20180 Öresundståg
Köpenhamn 1 1135 Öresundståg
Göteborg 4 1098 Öresundståg
Halmstad 1 20179 Öresundståg
Köpenhamn 1 1143 Öresundståg
Göteborg 4 1106 Öresundståg
Halmstad 1 20181 Öresundståg
Köpenhamn 1 1151 Öresundståg
Göteborg 4 1114 Öresundståg
Hyllie 1 1159 Öresundståg
Göteborg 4 1122 Öresundståg
Helsingborg 1 11167 Öresundståg
Göteborg 4 1130 Öresundståg
Halmstad 1 20187 Öresundståg

→ Alla avgångar från Falkenberg

Ankommande tåg till Falkenberg
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Köpenhamn 4 1082 Öresundståg
Göteborg 1 20175 Öresundståg
Halmstad 4 20178 Öresundståg
Göteborg 1 1127 Öresundståg
Köpenhamn 4 1090 Öresundståg
Göteborg 1 20177 Öresundståg Kort tåg
Halmstad 4 20180 Öresundståg
Göteborg 1 1135 Öresundståg
Köpenhamn 4 1098 Öresundståg
Göteborg 1 20179 Öresundståg
Göteborg 1 1143 Öresundståg
Köpenhamn 4 1106 Öresundståg
Göteborg 1 20181 Öresundståg
Göteborg 1 1151 Öresundståg
Köpenhamn 4 1114 Öresundståg
Göteborg 1 1159 Öresundståg
Köpenhamn 4 1122 Öresundståg
Göteborg 1 11167 Öresundståg
Köpenhamn 4 1130 Öresundståg
Göteborg 1 20187 Öresundståg

→ Alla ankomster till Falkenberg

Banarbete Göteborg–Malmö

Från 13 mars kl. 00:45 till 10 april kl. 12:00 är tågtrafiken mellan Halmstad/Förslöv/Ängelholm och Helsingborg ersatt med buss enligt tillfällig tidtabell. Vissa tåg går även annan väg, via Åstorp. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.