Tågtider för Falkenberg

Avgående tåg från Falkenberg
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Halmstad 1 20153 Öresundståg
Göteborg 4 11002 Öresundståg Signalfel
Göteborg 4 20158 Öresundståg
Köpenhamn 1 1047 Öresundståg
Göteborg 4 1010 Öresundståg
Halmstad 1 20155 Öresundståg
Göteborg 4 20160 Öresundståg
Köpenhamn 1 1055 Öresundståg
Göteborg 4 1018 Öresundståg
Halmstad 1 20157 Öresundståg
Köpenhamn 1 1063 Öresundståg
Göteborg 4 1026 Öresundståg
Köpenhamn 1 1071 Öresundståg
Göteborg 4 1034 Öresundståg
Köpenhamn 1 1079 Öresundståg
Göteborg 4 1042 Öresundståg
Köpenhamn 1 1087 Öresundståg
Göteborg 4 1050 Öresundståg
Köpenhamn 1 1095 Öresundståg
Göteborg 4 1058 Öresundståg

→ Alla avgångar från Falkenberg

Ankommande tåg till Falkenberg
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Göteborg 1 20153 Öresundståg
Hyllie 4 11002 Öresundståg Signalfel
Halmstad 4 20158 Öresundståg
Göteborg 1 1047 Öresundståg
Köpenhamn 4 1010 Öresundståg
Göteborg 1 20155 Öresundståg
Halmstad 4 20160 Öresundståg
Göteborg 1 1055 Öresundståg
Köpenhamn 4 1018 Öresundståg
Göteborg 1 20157 Öresundståg
Göteborg 1 1063 Öresundståg
Köpenhamn 4 1026 Öresundståg
Göteborg 1 1071 Öresundståg
Köpenhamn 4 1034 Öresundståg
Göteborg 1 1079 Öresundståg
Köpenhamn 4 1042 Öresundståg
Göteborg 1 1087 Öresundståg
Malmö 4 1050 Öresundståg
Göteborg 1 1095 Öresundståg
Köpenhamn 4 1058 Öresundståg

→ Alla ankomster till Falkenberg

Banarbete Göteborg-Kungsbacka-Malmö

Från 19/9 2023 till 12/7 2024 under olika tider och perioder är tågtrafiken ersatt med buss eller lokaltrafik på hela eller delar av sträckan. Vissa tåg går även annan väg. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.

Banarbete

Halmstad - Malmö Från 09/03 kl. 21:00 till 10/03 kl. 05:00 är tågtrafiken mellan Helsingborg -Båstad ersatt med buss enligt tillfällig tidtabell. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är ett underhållsarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.

Banarbete Halmstad - Malmö

Från 10/03 kl. 21:45 till 11/03 kl. 05:25 är tågtrafiken mellan Helsingborg och Lund ersatt med buss enligt tillfällig tidtabell. Vissa tåg går även annan väg via Kävlinge och Teckomatorp. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är underhållsarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.