Tågtider för Boden C

Avgående tåg från Boden C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Luleå 3 7195 Norrtåg
Haparanda 3 7196 Norrtåg
Luleå 2 7122 Norrtåg
Kiruna 3 7154 Norrtåg
Luleå 3 95 Vy
Stockholm C 2 91 Vy Nattåg
Luleå 2 7197 Norrtåg
Luleå 4 7155 Norrtåg
Umeå östra 3 7137 Norrtåg
Luleå 2 3963 Vy
Haparanda 1 7198 Norrtåg
Luleå 4 7132 Norrtåg
Stockholm C 2 93 Vy Nattåg

→ Alla avgångar från Boden C

Ankommande tåg till Boden C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Haparanda 3 7195 Norrtåg
Luleå 3 7196 Norrtåg
Umeå östra 2 7122 Norrtåg
Luleå 3 7154 Norrtåg
Luleå 2 91 Vy Nattåg
Narvik 3 95 Vy
Haparanda 2 7197 Norrtåg
Luleå 3 7137 Norrtåg
Kiruna 4 7155 Norrtåg
Luleå 3 3962 Vy Nattåg
Narvik 2 93 Vy Nattåg
Umeå östra 4 7132 Norrtåg
Luleå 1 7198 Norrtåg

→ Alla ankomster till Boden C