Tågtider för Boden C

Avgående tåg från Boden C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Haparanda x 7182 Norrtåg Buss ersätter Vagnbrist
Riksgränsen 2 94 Vy Nattåg
Luleå 2 3965 Vy Nattåg
Kiruna 2 7150 Norrtåg Prel. tid
Luleå 2 7181 Norrtåg Prel. tid
Luleå x 7183 Norrtåg Buss ersätter Vagnbrist
Luleå 4 7151 Norrtåg
Umeå östra 3 7103 Norrtåg
Luleå 2 92 Vy Nattåg
Narvik 3 96 Vy
Kiruna 3 7152 Norrtåg
Haparanda 4 7184 Norrtåg
Luleå 2 7104 Norrtåg
Luleå 3 7153 Norrtåg
Umeå östra 2 7107 Norrtåg
Luleå 3 7185 Norrtåg
Luleå 2 7108 Norrtåg
Kiruna 3 7154 Norrtåg
Haparanda 3 7186 Norrtåg
Luleå 3 95 Vy

→ Alla avgångar från Boden C

Ankommande tåg till Boden C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Luleå 3 3964 Vy Nattåg Prel. tid
Stockholm C 2 94 Vy Nattåg
Luleå x 7182 Norrtåg Buss ersätter Vagnbrist
Luleå 2 7150 Norrtåg Prel. tid
Haparanda 2 7181 Norrtåg Prel. tid
Haparanda x 7183 Norrtåg Buss ersätter Vagnbrist
Luleå 3 7103 Norrtåg
Kiruna 4 7151 Norrtåg
Stockholm C 2 92 Vy Nattåg
Luleå 3 96 Vy
Umeå östra 2 7104 Norrtåg
Luleå 3 7152 Norrtåg
Luleå 4 7184 Norrtåg
Kiruna 3 7153 Norrtåg
Luleå 2 7107 Norrtåg
Haparanda 3 7185 Norrtåg
Umeå östra 2 7108 Norrtåg
Luleå 3 7154 Norrtåg
Luleå 3 7186 Norrtåg
Luleå 2 91 Vy Nattåg

→ Alla ankomster till Boden C