Tågtider för Boden C

Avgående tåg från Boden C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Luleå 2 7108 Norrtåg Prel. tid
Kiruna 3 7154 Norrtåg Prel. tid
Haparanda 3 7186 Norrtåg Prel. tid
Luleå 3 95 Vy
Stockholm C 2 91 Vy Nattåg
Luleå 4 7155 Norrtåg
Umeå östra 3 7109 Norrtåg
Stockholm C x 93 Vy Nattåg Inställt Banarbete
Luleå x 57110 Norrtåg Buss
Haparanda 4 7182 Norrtåg
Narvik x 94 Vy Nattåg Inställt Banarbete
Luleå x 3965 Vy Nattåg Inställt Banarbete
Kiruna 2 7150 Norrtåg

→ Alla avgångar från Boden C

Ankommande tåg till Boden C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Umeå östra 2 7108 Norrtåg Prel. tid
Luleå 3 7154 Norrtåg Prel. tid
Luleå 3 7186 Norrtåg Prel. tid
Luleå 2 91 Vy Nattåg
Narvik 3 95 Vy
Luleå 3 7109 Norrtåg
Kiruna 4 7155 Norrtåg
Luleå x 3962 Vy Nattåg Inställt Banarbete
Narvik x 93 Vy Nattåg Inställt Banarbete
Umeå östra 4 7110 Norrtåg
Luleå x 3964 Vy Nattåg Inställt Banarbete
Stockholm C x 94 Vy Nattåg Inställt Banarbete
Luleå 4 7182 Norrtåg
Luleå 2 7150 Norrtåg

→ Alla ankomster till Boden C

Boden - Kiruna - Riksgränsen

Viss trafik kan återigen passera sträckan efter urspårningarna. Prognosen för när persontrafiken kommer att återupptas är senare under våren. För information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.

Banarbete Boden-Vännäs-Umeå

Från 8 april till 10 maj dagligen mellan kl. 01.20 - 07.20 är tågtrafiken mellan Hällnäs och Vännäs delvis ersatt med buss (enligt tillfällig tidtabell). Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är ett planerat banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.