Tågtider för Boden C

Avgående tåg från Boden C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Luleå 3 7185 Norrtåg Prel. tid
Luleå 2 7108 Norrtåg
Kiruna 3 7154 Norrtåg
Haparanda 3 7186 Norrtåg
Luleå 3 95 Vy
Stockholm C 2 91 Vy Nattåg
Luleå 4 7155 Norrtåg
Umeå östra 3 7109 Norrtåg
Luleå 2 3963 Vy Nattåg
Stockholm C 2 93 Vy Nattåg
Luleå 4 7110 Norrtåg
Haparanda 4 7182 Norrtåg

→ Alla avgångar från Boden C

Ankommande tåg till Boden C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Haparanda 3 7185 Norrtåg Prel. tid
Umeå östra 2 7108 Norrtåg
Luleå 3 7154 Norrtåg
Luleå 3 7186 Norrtåg
Luleå 2 91 Vy Nattåg
Narvik 3 95 Vy
Luleå 3 7109 Norrtåg
Kiruna 4 7155 Norrtåg
Luleå 3 3962 Vy Nattåg
Narvik 2 93 Vy Nattåg
Umeå östra 4 7110 Norrtåg
Luleå 3 3964 Vy Nattåg
Stockholm C 3 94 Vy Nattåg
Luleå 4 7182 Norrtåg

→ Alla ankomster till Boden C

Spårfel

Stockholm C - Uppsala: Förseningar i tågtrafiken på grund av växelfel mellan Stockholm C och Solna. Felet beräknas vara avhjälpt ca kl. 05:00 den 23/3.