Tågtider för Boden C

Avgående tåg från Boden C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Luleå 2 3963 Vy Nattåg
Stockholm C 2 93 Vy Nattåg
Luleå x 57110 Norrtåg Buss
Haparanda 4 7182 Norrtåg
Luleå 2 3965 Vy Nattåg
Narvik 3 94 Vy Nattåg
Kiruna 2 7150 Norrtåg
Luleå 2 7181 Norrtåg
Luleå 2 7183 Norrtåg
Luleå 4 7151 Norrtåg
Vännäs 3 7103 Norrtåg
Luleå 2 92 Vy Nattåg
Narvik 3 96 Vy

→ Alla avgångar från Boden C

Ankommande tåg till Boden C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Luleå 3 3962 Vy Nattåg
Riksgränsen 2 93 Vy Nattåg
Umeå östra 4 7110 Norrtåg
Luleå 3 3964 Vy Nattåg
Stockholm C 3 94 Vy Nattåg
Luleå 4 7182 Norrtåg
Luleå 2 7150 Norrtåg
Haparanda 2 7181 Norrtåg
Haparanda 2 7183 Norrtåg
Luleå 3 7103 Norrtåg
Kiruna 4 7151 Norrtåg
Stockholm C 2 92 Vy Nattåg
Luleå 3 96 Vy

→ Alla ankomster till Boden C

Brand

Luleå - Boden Förseningar i tågtrafiken på grund av ett elfel efter en brand mellan Luleå och Boden. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive tågavgång.