Igår presenterade Trafikverket vilka aktörer som ansökt om plats i tågplanen för 2012. Totalt har 26 företag ansökt om tåglägen för persontrafik, varav 14 idag agerar åt de olika länstrafikbolagen. Sju ansökningar har kommit från olika museiföreningar och två från befintliga operatörer med fjärrtrafik, SJ AB och Veolia Transport AB. Två av de fem helt nya aktörerna som sökt tågläge för persontrafik är Sundsvallsflyg och Swedtrac.

Vi fortsätter nu arbetet med att analysera de inkomna ansökningarna. Vilka linjer som man har ansökt om att få trafikera och vid vilka tidpunkter. – Gunnar Malm, Trafikverket

Jag ser detta som något oerhört positivt för oss resenärer. Att fler aktörer får plats och kan sätta nya standarder inom den svenska järnvägstrafiken. Inte bara prismässigt utan även gällande service, tillgänglighet och information.

Tågplan 2012

Tågplanen utgör grund för gods- och persontågtrafikens tidtabell och utförandet av banarbeten under nästkommande år. Från och med T12 har marknaden avreglerats och det är fritt fram för nya aktörer att ansöka om plats på spåret. Fördelningen ser ut som följer:

Från och med den 11 december i år börjar den nya tågplanen, T12 att gälla.

Andra som skrivit om Sundsvallsflygs planer & T12


För att kommentera det här inlägget, skriv en .