Jag älskar öppen och tillgänglig information. För att göra tjänster och dess data tillgängligt blir det allt viktigare att tillhandahålla en rationell metodik för åtkomst. Ett enkelt och väldokumenterat API är ofta en bra början.

“Ett API är en regeluppsättning för hur en viss programvara kan kommunicera med annan programvara.” — Wikipedia

Tågtider på Codemocracy 2010

Som deltagare på Codemocracy, arrangerat av Modul 1, har jag arbetat fram grunden, och den första versionen av Tågtider API . I skrivande stund är följande metodanrop tillgängliga och svarar med data i XML- eller JSON-format:

Tips: Theodor Storm har tidigare också tagit fram ett API för tågtider som du kan kika in här.

UPPDATERING: Nu har Codemocracy publicerat den kompletta listan med deltagande projekt. Bland annat utvecklades ett par prototyper av Tågtider för iPhone och Android. Adam Nybäck var en av dem som under utvecklingen fick ta del av de första metoderna av Tågtider API. Se Adams presentation på Bambuser.

Andra som skrivit om Codemocracy


För att kommentera det här inlägget, skriv en .