Tågtider för ankomster till Ängelholm

Ankommande tåg till Ängelholm
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Köpenhamn 1 1032 Öresundståg
Förslöv 2 11613 Skånetrafiken
Helsingborg 1 11614 Skånetrafiken
Göteborg 2 1057 Öresundståg
Köpenhamn 1 1038 Öresundståg
Förslöv 2 11615 Skånetrafiken
Göteborg 2 1063 Öresundståg
Helsingborg 1 11616 Skånetrafiken
Köpenhamn 1 1044 Öresundståg
Förslöv 2 11617 Skånetrafiken
Göteborg 2 1069 Öresundståg
Helsingborg 1 11618 Skånetrafiken
Köpenhamn 1 1050 Öresundståg
Förslöv 2 11619 Skånetrafiken
Göteborg 2 1075 Öresundståg
Helsingborg 1 11620 Skånetrafiken
Köpenhamn 1 1056 Öresundståg
Förslöv 2 11621 Skånetrafiken
Göteborg 2 1081 Öresundståg
Helsingborg 1 11622 Skånetrafiken
Köpenhamn 1 1062 Öresundståg
Förslöv 2 11623 Skånetrafiken
Göteborg 2 1087 Öresundståg
Helsingborg 1 11624 Skånetrafiken
Köpenhamn 1 1068 Öresundståg
Förslöv 2 11625 Skånetrafiken
Göteborg 2 1093 Öresundståg
Helsingborg 1 11626 Skånetrafiken
Köpenhamn 1 1074 Öresundståg
Förslöv 2 11627 Skånetrafiken
Göteborg 2 1099 Öresundståg
Helsingborg 1 11628 Skånetrafiken
Köpenhamn 1 1080 Öresundståg
Förslöv 2 11629 Skånetrafiken
Göteborg 2 1105 Öresundståg
Helsingborg 1 11630 Skånetrafiken
Köpenhamn 1 1086 Öresundståg
Förslöv 2 11631 Skånetrafiken
Göteborg 2 1111 Öresundståg
Helsingborg 1 11632 Skånetrafiken
Köpenhamn 1 1092 Öresundståg
Förslöv 2 11633 Skånetrafiken
Göteborg 2 1117 Öresundståg
Helsingborg 1 11634 Skånetrafiken
Köpenhamn 1 1098 Öresundståg
Förslöv 1 11635 Skånetrafiken
Göteborg 2 11123 Öresundståg
Helsingborg 1 11636 Skånetrafiken
Förslöv 1 11637 Skånetrafiken
Helsingborg 1 11638 Skånetrafiken
Göteborg 1 11129 Öresundståg
Köpenhamn 1 1110 Öresundståg
Förslöv 1 11639 Skånetrafiken

← Alla tågtider vid Ängelholm