Tågtider för Ängelholm

Avgående tåg från Ängelholm
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Göteborg 1 1082 Öresundståg
Malmö 2 1111 Öresundståg Fordonsfel Prel. tid
Göteborg 1 1090 Öresundståg
Köpenhamn 2 1119 Öresundståg
Göteborg 1 1098 Öresundståg
Köpenhamn 2 1127 Öresundståg
Göteborg 1 1106 Öresundståg
Köpenhamn 2 1135 Öresundståg
Göteborg 1 1114 Öresundståg
Köpenhamn 2 1143 Öresundståg
Göteborg 1 1122 Öresundståg
Köpenhamn 2 1151 Öresundståg
Göteborg 1 1130 Öresundståg
Hyllie 2 1159 Öresundståg
Helsingborg 2 11167 Öresundståg
Halmstad 1 1146 Öresundståg
Göteborg 1 20154 Öresundståg
Köpenhamn 2 1023 Öresundståg
Göteborg 1 1002 Öresundståg

→ Alla avgångar från Ängelholm

Ankommande tåg till Ängelholm
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Köpenhamn 1 1082 Öresundståg
Göteborg 2 1111 Öresundståg Fordonsfel Prel. tid
Köpenhamn 1 1090 Öresundståg
Göteborg 2 1119 Öresundståg
Köpenhamn 1 1098 Öresundståg
Göteborg 2 1127 Öresundståg
Köpenhamn 1 1106 Öresundståg
Göteborg 2 1135 Öresundståg
Köpenhamn 1 1114 Öresundståg
Göteborg 2 1143 Öresundståg
Köpenhamn 1 1122 Öresundståg
Göteborg 2 1151 Öresundståg
Köpenhamn 1 1130 Öresundståg
Göteborg 2 1159 Öresundståg
Göteborg 2 11167 Öresundståg
Köpenhamn 1 1146 Öresundståg
Helsingborg 1 20154 Öresundståg
Halmstad 2 1023 Öresundståg
Hyllie 1 1002 Öresundståg

→ Alla ankomster till Ängelholm