Tågtider för Varberg

Avgående tåg från Varberg
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Falkenberg Halmstad Helsingborg Malmö Köpenhamn 4 1039 Öresundståg
Åsa Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 20162 Öresundståg
Falkenberg Halmstad Helsingborg Malmö Köpenhamn 4 1045 Öresundståg
Åsa Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 20168 Öresundståg
Falkenberg Halmstad Helsingborg Malmö Köpenhamn 4 1051 Öresundståg
Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 1014 Öresundståg
Falkenberg Halmstad Helsingborg Malmö Köpenhamn 4 1057 Öresundståg
Tofta x 73876 Västtågen Taxi
Borås x 63876 Västtågen Buss
Veddige Skene Borås x 13876 Västtågen Inställt
Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 1020 Öresundståg
Falkenberg Halmstad Helsingborg Malmö Köpenhamn 4 1063 Öresundståg
Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 1026 Öresundståg
Falkenberg Halmstad Helsingborg Malmö Köpenhamn 4 1069 Öresundståg
Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 1032 Öresundståg
Falkenberg Halmstad Helsingborg Malmö Köpenhamn 4 1075 Öresundståg
Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 1038 Öresundståg
Falkenberg Halmstad Helsingborg Malmö Köpenhamn 4 1081 Öresundståg
Tofta x 73844 Västtågen Taxi
Borås x 63844 Västtågen Buss

→ Alla avgångar från Varberg

Ankommande tåg till Varberg
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Göteborg Mölndal Kungsbacka 4 1039 Öresundståg
Halmstad Falkenberg 4 20162 Öresundståg
Göteborg Mölndal Kungsbacka 4 1045 Öresundståg
Halmstad Falkenberg 4 20168 Öresundståg
Göteborg Mölndal Kungsbacka 4 1051 Öresundståg
Borås Skene x 13855 Västtågen Buss ersätter
Köpenhamn Falkenberg 4 1014 Öresundståg
Göteborg Mölndal Kungsbacka 4 1057 Öresundståg
Köpenhamn Falkenberg 4 1020 Öresundståg
Göteborg Mölndal Kungsbacka 4 1063 Öresundståg
Köpenhamn Falkenberg 4 1026 Öresundståg
Göteborg Mölndal Kungsbacka 4 1069 Öresundståg
Köpenhamn Falkenberg 4 1032 Öresundståg
Göteborg Mölndal Kungsbacka 4 1075 Öresundståg
Borås Skene x 13863 Västtågen Buss ersätter
Köpenhamn Falkenberg 4 1038 Öresundståg
Göteborg Mölndal Kungsbacka 4 1081 Öresundståg
Köpenhamn Falkenberg 4 1044 Öresundståg
Göteborg Mölndal Kungsbacka 4 1087 Öresundståg
Köpenhamn Falkenberg 4 1050 Öresundståg

→ Alla ankomster till Varberg

Smartare tågbiljett i mobilen

Har du en smart-telefon ska du såklart ha en smart tågbiljett.