Tågtider för Varberg

Avgående tåg från Varberg
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Åsa Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 20148 Öresundståg
Åsa Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 20150 Öresundståg
Falkenberg Halmstad 3 20151 Öresundståg
Åsa Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 20152 Öresundståg
Falkenberg Halmstad Malmö Cph Airport Köpenhamn 3 1033 Öresundståg
Åsa Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 11154 Öresundståg
Åsa Kungsbacka Mölndal Göteborg x 13120 Västtågen Buss ersätter
Falkenberg Halmstad 3 20153 Öresundståg
Åsa Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 20156 Öresundståg
Falkenberg Halmstad Malmö Cph Airport Köpenhamn 3 1039 Öresundståg
Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 11002 Öresundståg
Åsa Kungsbacka Mölndal Göteborg 2 13124 Västtågen
Falkenberg Halmstad 3 20155 Öresundståg
Åsa Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 20158 Öresundståg
Falkenberg Halmstad Malmö Cph Airport Köpenhamn 3 1045 Öresundståg
Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 1008 Öresundståg
Falkenberg Halmstad 3 20157 Öresundståg
Åsa Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 20160 Öresundståg
Falkenberg Halmstad Malmö Cph Airport Köpenhamn 3 1051 Öresundståg
Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 1014 Öresundståg

→ Alla avgångar från Varberg

Ankommande tåg till Varberg
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Halmstad Falkenberg 4 20148 Öresundståg
Halmstad Falkenberg 4 20150 Öresundståg
Göteborg Mölndal Kungsbacka Åsa 3 20151 Öresundståg
Halmstad Falkenberg 4 20152 Öresundståg
Göteborg Kungsbacka 3 1033 Öresundståg
Helsingborg Ängelholm Båstad norra Halmstad Falkenberg 4 11154 Öresundståg
Göteborg Mölndal Kungsbacka Åsa 3 20153 Öresundståg
Halmstad Falkenberg 4 20156 Öresundståg
Göteborg Kungsbacka 3 1039 Öresundståg
Hyllie Malmö Lund Landskrona Halmstad 4 11002 Öresundståg
Göteborg Mölndal Kungsbacka Åsa 3 20155 Öresundståg
Halmstad Falkenberg 4 20158 Öresundståg
Göteborg Kungsbacka 3 1045 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Lund Landskrona Halmstad 4 1008 Öresundståg
Göteborg Mölndal Kungsbacka Åsa 3 20157 Öresundståg
Halmstad Falkenberg 4 20160 Öresundståg
Göteborg Kungsbacka 3 1051 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Lund Landskrona Halmstad 4 1014 Öresundståg
Göteborg Kungsbacka 3 1057 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Lund Landskrona Halmstad 4 1020 Öresundståg

→ Alla ankomster till Varberg