Tågtider för Varberg

Avgående tåg från Varberg
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Falkenberg Halmstad Malmö Cph Airport Köpenhamn 4 1105 Öresundståg Spårändrat
Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 1068 Öresundståg
Kinna Borås 3 13892 Västtågen
Falkenberg Halmstad Malmö Cph Airport Köpenhamn 2 1111 Öresundståg
Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 1074 Öresundståg
Falkenberg Halmstad Malmö Cph Airport Köpenhamn 2 1117 Öresundståg
Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 1080 Öresundståg
Kinna Borås 3 13896 Västtågen
Falkenberg Halmstad Helsingborg Malmö Hyllie 2 11123 Öresundståg
Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 1086 Öresundståg
Falkenberg Halmstad Laholm Ängelholm Helsingborg 2 11129 Öresundståg
Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 1092 Öresundståg
Falkenberg Halmstad 2 20187 Öresundståg
Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 1098 Öresundståg
Falkenberg Halmstad 2 20189 Öresundståg
Åsa Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 20150 Öresundståg
Åsa Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 20152 Öresundståg
Falkenberg Halmstad 2 20151 Öresundståg
Åsa Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 20154 Öresundståg
Borås Kinna Uddevalla 3 3828 Västtågen

→ Alla avgångar från Varberg

Ankommande tåg till Varberg
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Göteborg Kungsbacka 4 1105 Öresundståg Spårändrat
Köpenhamn Malmö Helsingborg Halmstad 4 1068 Öresundståg
Göteborg Kungsbacka 2 1111 Öresundståg
Borås Kinna 3 13875 Västtågen
Köpenhamn Malmö Helsingborg Halmstad 4 1074 Öresundståg
Göteborg Kungsbacka 2 1117 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Helsingborg Halmstad 4 1080 Öresundståg
Göteborg Kungsbacka 2 11123 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Helsingborg Halmstad 4 1086 Öresundståg
Borås Kinna 3 13879 Västtågen
Göteborg Mölndal Kungsbacka Åsa 2 11129 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Helsingborg Halmstad 4 1092 Öresundståg
Göteborg Mölndal Kungsbacka Åsa 2 20187 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Helsingborg Halmstad 4 1098 Öresundståg
Göteborg Mölndal Kungsbacka Åsa 2 20189 Öresundståg
Halmstad Falkenberg 4 20150 Öresundståg
Halmstad Falkenberg 4 20152 Öresundståg
Göteborg Mölndal Kungsbacka Åsa 2 20151 Öresundståg
Halmstad Falkenberg 4 20154 Öresundståg
Göteborg Kungsbacka 2 1033 Öresundståg

→ Alla ankomster till Varberg