Tågtider för Varberg

Avgående tåg från Varberg
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 1038 Öresundståg
Falkenberg Halmstad Malmö Cph Airport Köpenhamn 2 1075 Öresundståg
Veddige Skene Borås Herrljunga Vänersborg 3 3842 Västtågen
Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 1044 Öresundståg
Falkenberg Halmstad Malmö Cph Airport Köpenhamn 4 1081 Öresundståg
Veddige Skene Borås Herrljunga Vänersborg 3 3814 Västtågen
Åsa Kungsbacka Mölndal Göteborg 2 13160 Västtågen
Falkenberg Halmstad 2 20171 Öresundståg
Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 1050 Öresundståg
Falkenberg Halmstad Malmö Cph Airport Köpenhamn 2 1087 Öresundståg
Veddige Skene Borås Herrljunga Vänersborg 3 3846 Västtågen
Åsa Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 20174 Öresundståg
Falkenberg Halmstad 2 20173 Öresundståg
Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 1056 Öresundståg
Falkenberg Halmstad Malmö Cph Airport Köpenhamn 2 1093 Öresundståg
Veddige Skene Borås 3 3888 Västtågen
Åsa Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 20176 Öresundståg
Falkenberg Halmstad 2 20175 Öresundståg
Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 1062 Öresundståg
Falkenberg Halmstad Malmö Cph Airport Köpenhamn 4 1099 Öresundståg

→ Alla avgångar från Varberg

Ankommande tåg till Varberg
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Uddevalla Herrljunga Borås Skee Veddige 3 3821 Västtågen
Köpenhamn Malmö Helsingborg Halmstad 4 1038 Öresundståg
Göteborg Kungsbacka 2 1075 Öresundståg
Göteborg Mölndal Kungsbacka Åsa 2 13141 Västtågen
Köpenhamn Malmö Helsingborg Halmstad 4 1044 Öresundståg
Göteborg Kungsbacka 4 1081 Öresundståg
Göteborg Mölndal Kungsbacka Åsa 2 20171 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Helsingborg Halmstad 4 1050 Öresundståg
Göteborg Kungsbacka 2 1087 Öresundståg
Halmstad Falkenberg 4 20174 Öresundståg
Göteborg Mölndal Kungsbacka Åsa 2 20173 Öresundståg
Herrljunga Borås Skene Veddige 3 3829 Västtågen
Köpenhamn Malmö Helsingborg Halmstad 4 1056 Öresundståg
Göteborg Kungsbacka 2 1093 Öresundståg
Halmstad Falkenberg 4 20176 Öresundståg
Göteborg Mölndal Kungsbacka Åsa 2 20175 Öresundståg
Borås Veddige Skene 3 3871 Västtågen
Köpenhamn Malmö Helsingborg Halmstad 4 1062 Öresundståg
Göteborg Mölndal Kungsbacka Åsa 2 13147 Västtågen
Göteborg Kungsbacka 4 1099 Öresundståg

→ Alla ankomster till Varberg