Tågtider för Varberg

Avgående tåg från Varberg
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Kungsbacka Mölndal Göteborg x 1008 Öresundståg Buss ersätter
Falkenberg Halmstad Malmö Köpenhamn x 61045 Öresundståg Buss
Kungsbacka Mölndal Göteborg x 1014 Öresundståg Buss ersätter
Falkenberg Halmstad Malmö Köpenhamn x 61051 Öresundståg Buss
Tofta Derome x 73836 Västtågen Taxi
Kungsbacka Mölndal Göteborg x 1020 Öresundståg Buss ersätter
Veddige x 63836 Västtågen Buss
Borås Herrljunga Skene Veddige Uddevalla 3 13836 Västtågen
Falkenberg Halmstad Malmö Köpenhamn x 61057 Öresundståg Buss
Kungsbacka Mölndal Göteborg x 1026 Öresundståg Buss ersätter
Falkenberg Halmstad Malmö Köpenhamn x 61063 Öresundståg Buss
Kungsbacka Mölndal Göteborg x 1032 Öresundståg Buss ersätter
Falkenberg Halmstad Malmö Köpenhamn x 61069 Öresundståg Buss
Kungsbacka Mölndal Göteborg x 1038 Öresundståg Buss ersätter
Falkenberg Halmstad Malmö Köpenhamn x 61075 Öresundståg Buss
Tofta Derome x 73844 Västtågen Taxi
Kungsbacka Mölndal Göteborg x 1044 Öresundståg Buss ersätter
Veddige x 63844 Västtågen Buss
Falkenberg Halmstad Malmö Köpenhamn x 61081 Öresundståg Buss
Kungsbacka Mölndal Göteborg x 1050 Öresundståg Buss ersätter

→ Alla avgångar från Varberg

Ankommande tåg till Varberg
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Köpenhamn Malmö Lund Landskrona Halmstad x 1008 Öresundståg Buss ersätter
Hede Kungsbacka x 61045 Öresundståg Buss
Köpenhamn Malmö Helsingborg Halmstad x 1014 Öresundståg Buss ersätter
Hede Kungsbacka x 61051 Öresundståg Buss
Köpenhamn Malmö Helsingborg Halmstad x 1020 Öresundståg Buss ersätter
Hede Kungsbacka x 61057 Öresundståg Buss
Köpenhamn Malmö Helsingborg Halmstad x 1026 Öresundståg Buss ersätter
Veddige x 63859 Västtågen Buss
Derome x 73859 Västtågen Taxi
Hede Kungsbacka x 61063 Öresundståg Buss
Köpenhamn Malmö Helsingborg Halmstad x 1032 Öresundståg Buss ersätter
Hede Kungsbacka x 61069 Öresundståg Buss
Köpenhamn Malmö Helsingborg Halmstad x 1038 Öresundståg Buss ersätter
Veddige x 63865 Västtågen Buss
Borås x 73865 Västtågen Taxi
Hede Kungsbacka x 61075 Öresundståg Buss
Köpenhamn Malmö Helsingborg Halmstad x 1044 Öresundståg Buss ersätter
Hede Kungsbacka x 61081 Öresundståg Buss
Köpenhamn Malmö Helsingborg Halmstad x 1050 Öresundståg Buss ersätter
Hede Kungsbacka x 61087 Öresundståg Buss

→ Alla ankomster till Varberg