Tågtider för Varberg

Avgående tåg från Varberg
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Falkenberg Halmstad Malmö 2 1093 Öresundståg
Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 1056 Öresundståg
Kinna Borås 3 13888 Västtågen
Falkenberg Halmstad Malmö 2 1099 Öresundståg
Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 1062 Öresundståg
Falkenberg Halmstad Malmö 2 1105 Öresundståg
Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 1068 Öresundståg
Kinna Borås 3 13892 Västtågen
Falkenberg Halmstad Malmö 2 1111 Öresundståg
Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 1074 Öresundståg
Falkenberg Halmstad Malmö 2 1117 Öresundståg
Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 1080 Öresundståg
Falkenberg Halmstad Helsingborg Malmö Hyllie 2 11123 Öresundståg
Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 1086 Öresundståg
Falkenberg Halmstad Laholm Ängelholm Helsingborg 4 11129 Öresundståg
Falkenberg Halmstad 4 20187 Öresundståg
Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 1098 Öresundståg
Falkenberg Halmstad 2 20189 Öresundståg
Ankommande tåg till Varberg
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Göteborg Kungsbacka 2 1093 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Helsingborg Halmstad 4 1056 Öresundståg
Göteborg Kungsbacka 2 1099 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Helsingborg Halmstad 4 1062 Öresundståg
Borås Kinna 3 13871 Västtågen
Göteborg Kungsbacka 2 1105 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Helsingborg Halmstad 4 1068 Öresundståg
Göteborg Kungsbacka 2 1111 Öresundståg
Borås Kinna 3 13875 Västtågen
Köpenhamn Malmö Helsingborg Halmstad 4 1074 Öresundståg
Göteborg Kungsbacka 2 1117 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Helsingborg Halmstad 4 1080 Öresundståg
Göteborg Kungsbacka 2 11123 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Helsingborg Halmstad 4 1086 Öresundståg
Göteborg Mölndal Kungsbacka Åsa 4 11129 Öresundståg
Göteborg Mölndal Kungsbacka Åsa 4 20187 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Helsingborg Halmstad 4 1098 Öresundståg
Göteborg Mölndal Kungsbacka Åsa 2 20189 Öresundståg