Tågtider för Varberg

Avgående tåg från Varberg
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 1068 Öresundståg
Kinna Borås 3 3892 Västtågen
Falkenberg Halmstad 2 20179 Öresundståg
Åsa Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 20180 Öresundståg
Falkenberg Halmstad Ängelholm Helsingborg Landskrona 2 1111 Öresundståg
Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 1074 Öresundståg
Kinna Borås 3 3894 Västtågen
Falkenberg Halmstad 2 20181 Öresundståg
Falkenberg Halmstad Ängelholm Helsingborg Landskrona 2 1117 Öresundståg
Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 1080 Öresundståg
Falkenberg Halmstad Ängelholm Helsingborg Landskrona 2 11123 Öresundståg
Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 1086 Öresundståg
Falkenberg Halmstad Laholm Ängelholm Helsingborg 2 11129 Öresundståg
Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 1092 Öresundståg
Falkenberg Halmstad 2 20187 Öresundståg
Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 1098 Öresundståg
Falkenberg Halmstad 2 20189 Öresundståg
Åsa Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 20150 Öresundståg
Åsa Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 20152 Öresundståg
Falkenberg Halmstad 2 20151 Öresundståg

→ Alla avgångar från Varberg

Ankommande tåg till Varberg
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Köpenhamn Malmö Helsingborg Halmstad 4 1068 Öresundståg
Göteborg Mölndal Kungsbacka Åsa 2 20179 Öresundståg
Halmstad Falkenberg 4 20180 Öresundståg
Göteborg Mölndal Kungsbacka 2 1111 Öresundståg
Borås Kinna 3 3875 Västtågen
Köpenhamn Malmö Helsingborg Halmstad 4 1074 Öresundståg
Göteborg Mölndal Kungsbacka Åsa 2 20181 Öresundståg
Göteborg Mölndal Kungsbacka 2 1117 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Helsingborg Halmstad 4 1080 Öresundståg
Göteborg Mölndal Kungsbacka 2 11123 Öresundståg
Herrljunga Borås Kinna 3 3841 Västtågen
Köpenhamn Malmö Helsingborg Halmstad 4 1086 Öresundståg
Göteborg Mölndal Kungsbacka Åsa 2 11129 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Helsingborg Halmstad 4 1092 Öresundståg
Göteborg Mölndal Kungsbacka Åsa 2 20187 Öresundståg
Landskrona Helsingborg Ängelholm Halmstad Falkenberg 4 1098 Öresundståg
Göteborg Mölndal Kungsbacka Åsa 2 20189 Öresundståg
Halmstad Falkenberg 4 20150 Öresundståg
Halmstad Falkenberg 4 20152 Öresundståg
Göteborg Mölndal Kungsbacka Åsa 2 20151 Öresundståg

→ Alla ankomster till Varberg