Tågtider för Varberg

Avgående tåg från Varberg
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Falkenberg Halmstad Lund Malmö Köpenhamn 3 1075 Öresundståg
Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 1038 Öresundståg
Falkenberg Halmstad Lund Malmö Köpenhamn 3 1081 Öresundståg
Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 1044 Öresundståg
Falkenberg Halmstad 3 20171 Öresundståg
Åsa Kungsbacka Mölndal Göteborg 2 13154 Västtågen
Falkenberg Halmstad Lund Malmö Köpenhamn 3 1087 Öresundståg
Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 1050 Öresundståg
Falkenberg Halmstad 3 20173 Öresundståg
Åsa Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 20174 Öresundståg
Falkenberg Halmstad Lund Malmö Köpenhamn 3 1093 Öresundståg
Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 1056 Öresundståg
Falkenberg Halmstad 3 20175 Öresundståg
Åsa Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 20176 Öresundståg
Falkenberg Halmstad Lund Malmö Köpenhamn 3 1099 Öresundståg
Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 1062 Öresundståg
Falkenberg Halmstad 3 20177 Öresundståg
Åsa Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 20178 Öresundståg
Falkenberg Halmstad Lund Malmö Köpenhamn 3 1105 Öresundståg
Kungsbacka Mölndal Göteborg 4 1068 Öresundståg

→ Alla avgångar från Varberg

Ankommande tåg till Varberg
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Göteborg Mölndal Kungsbacka 3 1075 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Lund Halmstad Falkenberg 4 1038 Öresundståg
Göteborg Mölndal Kungsbacka Åsa 2 13147 Västtågen
Göteborg Mölndal Kungsbacka 3 1081 Öresundståg
Köpenhamn Lund Åstorp Halmstad Falkenberg 4 1044 Öresundståg
Göteborg Mölndal Kungsbacka Åsa 3 20171 Öresundståg
Göteborg Mölndal Kungsbacka 3 1087 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Lund Halmstad Falkenberg 4 1050 Öresundståg
Göteborg Mölndal Kungsbacka Åsa 3 20173 Öresundståg
Halmstad Falkenberg 4 20174 Öresundståg
Göteborg Mölndal Kungsbacka 3 1093 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Lund Halmstad Falkenberg 4 1056 Öresundståg
Göteborg Mölndal Kungsbacka Åsa 3 20175 Öresundståg
Halmstad Falkenberg 4 20176 Öresundståg
Göteborg Mölndal Kungsbacka Åsa 2 13159 Västtågen
Göteborg Mölndal Kungsbacka 3 1099 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Lund Halmstad Falkenberg 4 1062 Öresundståg
Göteborg Mölndal Kungsbacka Åsa 2 13161 Västtågen
Göteborg Mölndal Kungsbacka Åsa 3 20177 Öresundståg
Halmstad Falkenberg 4 20178 Öresundståg

→ Alla ankomster till Varberg