Tågtider för Nybro

Avgående tåg från Nybro
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Örsjö Emmaboda 2 8646 Krösatågen
Kalmar 1 1042 Öresundståg
Trekanten Smedby Kalmar 1 8651 Krösatågen
Växjö Alvesta Malmö Cph Airport Köpenhamn 2 1089 Öresundståg
Kalmar 1 1048 Öresundståg
Emmaboda Växjö Alvesta Borås Göteborg 2 344 SJ Regional
Örsjö Emmaboda 2 8654 Krösatågen
Kalmar 1 1054 Öresundståg
Växjö Alvesta Malmö Cph Airport Köpenhamn 2 1101 Öresundståg
Trekanten Smedby Kalmar 1 8659 Krösatågen
Kalmar 1 1060 Öresundståg
Växjö Alvesta Malmö Cph Airport Köpenhamn 2 1107 Öresundståg
Örsjö Emmaboda 2 8662 Krösatågen
Kalmar 1 1066 Öresundståg
Trekanten Smedby Kalmar 1 8667 Krösatågen
Växjö Alvesta Malmö Cph Airport Köpenhamn 2 1113 Öresundståg
Kalmar 1 339 SJ Regional
Växjö Alvesta Malmö Cph Airport Köpenhamn 2 1119 Öresundståg
Örsjö Emmaboda 2 8670 Krösatågen
Kalmar 1 1078 Öresundståg

→ Alla avgångar från Nybro

Ankommande tåg till Nybro
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Kalmar Smedby Trekanten 2 8646 Krösatågen
Köpenhamn Malmö Lund Hässleholm Växjö 1 1042 Öresundståg
Emmaboda Örsjö 1 8651 Krösatågen
Kalmar 2 1089 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Lund Hässleholm Växjö 1 1048 Öresundståg
Kalmar 2 344 SJ Regional
Kalmar Smedby Trekanten 2 8654 Krösatågen
Köpenhamn Malmö Lund Hässleholm Växjö 1 1054 Öresundståg
Kalmar 2 1101 Öresundståg
Emmaboda Örsjö 1 8659 Krösatågen
Köpenhamn Malmö Lund Hässleholm Växjö 1 1060 Öresundståg
Kalmar 2 1107 Öresundståg
Kalmar Smedby Trekanten 2 8662 Krösatågen
Köpenhamn Malmö Lund Hässleholm Växjö 1 1066 Öresundståg
Emmaboda Örsjö 1 8667 Krösatågen
Kalmar 2 1113 Öresundståg
Göteborg Borås Värnamo Alvesta Växjö 1 339 SJ Regional
Kalmar 2 1119 Öresundståg
Kalmar Smedby Trekanten 2 8670 Krösatågen
Köpenhamn Malmö Lund Hässleholm Växjö 1 1078 Öresundståg

→ Alla ankomster till Nybro