Tågtider för Nybro

Avgående tåg från Nybro
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Kalmar 1 1090 Öresundståg
Växjö Alvesta Malmö Cph Airport Köpenhamn 2 1041 Öresundståg
Emmaboda Växjö Alvesta Borås Göteborg 2 328 SJ Regional
Örsjö Emmaboda 2 8622 Krösatågen
Växjö Alvesta Malmö Cph Airport Köpenhamn 2 1053 Öresundståg
Trekanten Smedby Kalmar 1 8627 Krösatågen
Emmaboda Växjö Alvesta Borås Göteborg 2 332 SJ Regional
Örsjö Emmaboda 2 8630 Krösatågen
Kalmar 1 1018 Öresundståg
Växjö Alvesta Malmö Cph Airport Köpenhamn 2 1065 Öresundståg
Trekanten Smedby Kalmar 1 8635 Krösatågen
Kalmar 1 323 SJ Regional
Ankommande tåg till Nybro
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Köpenhamn Malmö Lund Hässleholm Växjö 1 1090 Öresundståg
Kalmar 2 1041 Öresundståg
Kalmar 2 328 SJ Regional
Kalmar Smedby Trekanten 2 8622 Krösatågen
Kalmar 2 1053 Öresundståg
Emmaboda Örsjö 1 8627 Krösatågen
Kalmar 2 332 SJ Regional
Kalmar Smedby Trekanten 2 8630 Krösatågen
Köpenhamn Malmö Lund Hässleholm Växjö 1 1018 Öresundståg
Kalmar 2 1065 Öresundståg
Emmaboda Örsjö 1 8635 Krösatågen
Göteborg Borås Värnamo Alvesta Växjö 1 323 SJ Regional