Tågtider för Nybro

Avgående tåg från Nybro
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Växjö Alvesta Malmö Cph Airport Köpenhamn 2 1101 Öresundståg
Trekanten Smedby Kalmar 1 8659 Krösatågen
Kalmar 1 1060 Öresundståg
Växjö Alvesta Malmö Cph Airport Köpenhamn 2 1107 Öresundståg
Örsjö Emmaboda 2 8662 Krösatågen
Kalmar 1 1066 Öresundståg
Växjö Alvesta Malmö Malmö 2 1113 Öresundståg
Trekanten Smedby Kalmar 1 8667 Krösatågen
Växjö Alvesta Malmö Cph Airport Köpenhamn 2 1119 Öresundståg
Örsjö Emmaboda 2 8670 Krösatågen
Kalmar 1 1078 Öresundståg
Emmaboda Lessebo Hovmantorp Växjö 2 20124 Öresundståg
Trekanten Smedby Kalmar 1 8675 Krösatågen
Kalmar 1 1090 Öresundståg
Växjö Alvesta Malmö Cph Airport Köpenhamn 2 1035 Öresundståg
Örsjö Emmaboda 2 8614 Krösatågen
Kalmar 1 20001 Öresundståg
Ankommande tåg till Nybro
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Kalmar 2 1101 Öresundståg
Emmaboda Örsjö 1 8659 Krösatågen
Köpenhamn Malmö Lund Hässleholm Växjö 1 1060 Öresundståg
Kalmar 2 1107 Öresundståg
Kalmar Smedby Trekanten 2 8662 Krösatågen
Köpenhamn Malmö Lund Hässleholm Växjö 1 1066 Öresundståg
Kalmar 2 1113 Öresundståg
Emmaboda Örsjö 1 8667 Krösatågen
Kalmar 2 1119 Öresundståg
Kalmar Smedby Trekanten 2 8670 Krösatågen
Köpenhamn Malmö Lund Hässleholm Växjö 1 1078 Öresundståg
Kalmar 2 20124 Öresundståg
Emmaboda Örsjö 1 8675 Krösatågen
Köpenhamn Malmö Lund Hässleholm Växjö 1 1090 Öresundståg
Kalmar 2 1035 Öresundståg
Kalmar Smedby Trekanten 2 8614 Krösatågen
Växjö Hovmantorp Lessebo Emmaboda 1 20001 Öresundståg