Tågtider för Nybro

Avgående tåg från Nybro
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Emmaboda Växjö Alvesta Borås Göteborg 2 322 SJ Regional
Växjö Alvesta Malmö 2 1035 Öresundståg
Örsjö Emmaboda 2 8614 Krösatågen
Kalmar 1 20001 Öresundståg
Trekanten Smedby Kalmar 1 8617 Krösatågen
Växjö Alvesta Malmö 2 1041 Öresundståg
Kalmar 1 20003 Öresundståg
Växjö Alvesta Malmö 2 1047 Öresundståg
Örsjö Emmaboda 2 8622 Krösatågen
Kalmar 1 1006 Öresundståg
Växjö Alvesta Malmö 2 1053 Öresundståg
Trekanten Smedby Kalmar 1 8627 Krösatågen
Kalmar 1 319 SJ Regional
Emmaboda Växjö Alvesta Borås Göteborg x 332 SJ Regional Inställt Nästa avgång
Örsjö Emmaboda 2 8630 Krösatågen
Kalmar 1 1018 Öresundståg
Växjö Alvesta Malmö 2 1065 Öresundståg
Trekanten Smedby Kalmar 1 8635 Krösatågen
Kalmar 1 1024 Öresundståg
Emmaboda Växjö Alvesta Borås Göteborg x 336 SJ Regional Inställt Nästa avgång

→ Alla avgångar från Nybro

Ankommande tåg till Nybro
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Kalmar 2 322 SJ Regional
Kalmar 2 1035 Öresundståg
Kalmar Smedby Trekanten 2 8614 Krösatågen
Växjö Hovmantorp Lessebo Emmaboda 1 20001 Öresundståg
Emmaboda Örsjö 1 8617 Krösatågen
Kalmar 2 1041 Öresundståg
Alvesta Växjö Hovmantorp Lessebo Emmaboda 1 20003 Öresundståg
Kalmar 2 1047 Öresundståg
Kalmar Smedby Trekanten 2 8622 Krösatågen
Köpenhamn Malmö Lund Hässleholm Växjö 1 1006 Öresundståg
Kalmar 2 1053 Öresundståg
Emmaboda Örsjö 1 8627 Krösatågen
Göteborg Borås Värnamo Alvesta Växjö 1 319 SJ Regional
Kalmar x 332 SJ Regional Inställt Nästa avgång
Kalmar Smedby Trekanten 2 8630 Krösatågen
Köpenhamn Malmö Lund Hässleholm Växjö 1 1018 Öresundståg
Kalmar 2 1065 Öresundståg
Emmaboda Örsjö 1 8635 Krösatågen
Köpenhamn Malmö Lund Hässleholm Växjö 1 1024 Öresundståg
Kalmar x 336 SJ Regional Inställt Nästa avgång

→ Alla ankomster till Nybro