Tågtider för avgångar från Nybro

Avgående tåg från Nybro
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Köpenhamn 2 1153 Öresundståg
Emmaboda 2 8670 Krösatågen
Kalmar 1 1104 Öresundståg
Växjö 2 20124 Öresundståg
Kalmar 1 8675 Krösatågen
Kalmar 1 343 SJ Regional
Kalmar 1 1120 Öresundståg
Göteborg 2 322 SJ Regional
Köpenhamn 2 1041 Öresundståg
Emmaboda 2 8614 Krösatågen
Kalmar 1 20001 Öresundståg
Kalmar 1 8617 Krösatågen
Köpenhamn 2 1049 Öresundståg
Kalmar 1 20003 Öresundståg
Köpenhamn 2 1057 Öresundståg
Emmaboda 2 8622 Krösatågen
Kalmar 1 1008 Öresundståg
Kalmar 1 8627 Krösatågen
Köpenhamn 2 1065 Öresundståg
Kalmar 1 319 SJ Regional

← Alla tågtider vid Nybro