Tågtider för avgångar från Malmö C

Avgående tåg från Malmö C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Lund Hässleholm Kristianstad Karlshamn Karlskrona 4a 1064 Öresundståg
Lund Stångby Örtofta Hässleholm Kristianstad 3a 1224 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1b 1073 Öresundståg Prel. tid
Triangeln Hyllie Oxie Svedala Ystad 2b 1547 Skånetrafiken
Lund Landskrona Ramlösa Helsingborg 6 1364 Öresundståg
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 3a 1722 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Älmhult Växjö Kalmar 4a 1066 Öresundståg
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 2b 1723 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1b 1075 Öresundståg
Hjärup Lund Stångby Örtofta Höör 3a 1274 Skånetrafiken
Lund Kävlinge Landskrona Ramlösa Helsingborg 5 1366 Öresundståg
Hässleholm Alvesta Linköping Norrköping Stockholm C 7 544 SJ Snabbtåg
Triangeln Hyllie Oxie Ystad Simrishamn 2b 1277 Skånetrafiken
Lund Landskrona Helsingborg Halmstad Göteborg 4a 1068 Öresundståg
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 3a 1774 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1b 1077 Öresundståg
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 2b 1773 Skånetrafiken
Lund Eslöv Höör Hässleholm 9 1368 Öresundståg
Hjärup Lund Eslöv Helsingborg 3a 1550 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie 2b 1225 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Kristianstad Karlshamn Karlskrona 4a 1070 Öresundståg
Alvesta Nässjö Linköping Norrköping Stockholm C 10 3942 Snälltåget
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1b 1079 Öresundståg
Lund Stångby Örtofta Hässleholm Kristianstad 3a 1226 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Oxie Svedala Ystad 2b 1551 Skånetrafiken
Lund Landskrona Ramlösa Helsingborg 4a 1370 Öresundståg
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 4a 1724 Skånetrafiken
Helsingborg 3b 1992 Pågatåg Expr
Lund Hässleholm Älmhult Alvesta Växjö 4a 1072 Öresundståg
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1725 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1b 1081 Öresundståg
Hjärup Lund Stångby Örtofta Höör 3a 1276 Skånetrafiken
Helsingborg Halmstad Göteborg 7 492 SJ Snabbtåg
Cph Airport Köpenhamn 2b 533 SJ Snabbtåg
Lund Kävlinge Landskrona Ramlösa Helsingborg 6 1372 Öresundståg
Hässleholm Alvesta Linköping Norrköping Stockholm C 3a 546 SJ Snabbtåg
Triangeln Hyllie Oxie Ystad Simrishamn 2b 1279 Skånetrafiken
Lund Landskrona Helsingborg Halmstad Göteborg 4a 1074 Öresundståg
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 3a 1776 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1b 1083 Öresundståg
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 2b 1775 Skånetrafiken
Lund Eslöv Höör Hässleholm 9 1374 Öresundståg
Hjärup Lund Eslöv Helsingborg 3a 1554 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie 2b 1227 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Kristianstad Karlshamn Karlskrona 4a 1076 Öresundståg
Lund Stångby Örtofta Hässleholm Kristianstad 3a 1228 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1b 1085 Öresundståg Prel. tid
Triangeln Hyllie Oxie Svedala Ystad 2b 1555 Skånetrafiken
Lund Landskrona Ramlösa Helsingborg 4a 1376 Öresundståg
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 3a 1726 Skånetrafiken
Helsingborg 3b 1994 Pågatåg Expr
Lund Hässleholm Älmhult Växjö Kalmar 4a 1078 Öresundståg
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 2b 1727 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1b 1087 Öresundståg
Hjärup Lund Stångby Örtofta Höör 3a 1278 Skånetrafiken
Lund Kävlinge Landskrona Ramlösa Helsingborg 4a 1378 Öresundståg
Triangeln Hyllie Oxie Ystad Simrishamn 2b 1281 Skånetrafiken
Lund Landskrona Helsingborg Halmstad Göteborg 4a 1080 Öresundståg
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 3a 1778 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1b 1089 Öresundståg
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 2b 1777 Skånetrafiken
Hjärup Lund Eslöv Helsingborg 3a 1558 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie 2b 1229 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Kristianstad Karlshamn Karlskrona 4a 1082 Öresundståg
Lund Stångby Örtofta Hässleholm Kristianstad 3a 1230 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1b 1091 Öresundståg
Triangeln Hyllie Oxie Svedala Ystad 2b 1559 Skånetrafiken
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 3a 1728 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Älmhult Alvesta Växjö 4a 1084 Öresundståg
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 2b 1729 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1b 1093 Öresundståg
Hjärup Lund Stångby Örtofta Höör 3a 1280 Skånetrafiken
Helsingborg Halmstad Göteborg 7 494 SJ Snabbtåg
Hässleholm Alvesta Linköping Norrköping Stockholm C 3a 550 SJ Snabbtåg
Triangeln Hyllie Oxie Ystad Simrishamn 2b 1283 Skånetrafiken
Lund Landskrona Helsingborg Halmstad Göteborg 4a 1086 Öresundståg
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 3a 1780 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1b 1095 Öresundståg
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 2b 1779 Skånetrafiken
Hjärup Lund Eslöv Helsingborg 3a 1562 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie 2b 1231 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Kristianstad Karlshamn Karlskrona 4a 1088 Öresundståg
Lund Stångby Örtofta Hässleholm Kristianstad 3a 1232 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1b 1097 Öresundståg
Triangeln Hyllie Oxie Svedala Ystad 2b 1563 Skånetrafiken
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 3a 1730 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Älmhult Växjö Kalmar 4a 1090 Öresundståg
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1731 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1b 1099 Öresundståg
Hjärup Lund 3a 1282 Skånetrafiken
Cph Airport Köpenhamn 2b 539 SJ Snabbtåg
Triangeln Hyllie Oxie Ystad Simrishamn 2b 1285 Skånetrafiken
Lund Landskrona Helsingborg Halmstad Göteborg 4a 1092 Öresundståg
Burlöv Åkarp Lund Gunnesbo Kävlinge 3a 1782 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1b 1101 Öresundståg
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 2b 1781 Skånetrafiken
Hjärup Lund Eslöv Helsingborg 3a 1566 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie 2b 1233 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Kristianstad Karlshamn Karlskrona 4a 1094 Öresundståg
Lund Stångby Örtofta Hässleholm Kristianstad 3a 1234 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1b 1103 Öresundståg
Triangeln Hyllie Oxie Svedala Ystad 2b 1567 Skånetrafiken
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 3a 1732 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Älmhult Alvesta Växjö 4a 1096 Öresundståg
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 2b 1733 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1b 1105 Öresundståg
Hjärup Lund 3a 1284 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Oxie Svedala Simrishamn 2b 1287 Skånetrafiken
Lund Landskrona Helsingborg Halmstad Göteborg 4a 1098 Öresundståg
Burlöv Åkarp Lund Gunnesbo Kävlinge 3a 1784 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1b 1107 Öresundståg
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 2b 1783 Skånetrafiken
Hjärup Lund Eslöv Helsingborg 3a 1570 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie 2b 1235 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Kristianstad Karlshamn Karlskrona 4a 1100 Öresundståg
Lund Stångby Örtofta Eslöv 3a 1236 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1b 1109 Öresundståg
Triangeln Hyllie Oxie Svedala Ystad 2b 1571 Skånetrafiken
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 3a 1734 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Älmhult Alvesta Växjö 4a 1102 Öresundståg
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1735 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1b 1111 Öresundståg
Hjärup Lund 3a 1286 Skånetrafiken
Cph Airport Köpenhamn 2b 543 SJ Snabbtåg
Triangeln Hyllie Oxie Svedala Simrishamn 2b 1289 Skånetrafiken
Lund Landskrona Helsingborg 4a 1104 Öresundståg
Alvesta Nässjö Linköping Norrköping Stockholm C 5 2 SJ Nattåget
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1b 1113 Öresundståg
Burlöv Åkarp Lund Gunnesbo Kävlinge 3a 1786 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 2b 1785 Skånetrafiken
Hjärup Lund Eslöv Helsingborg 3a 1574 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie 2b 1237 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Kristianstad 4a 1106 Öresundståg
Lund Stångby Örtofta Eslöv 3a 1238 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1b 1115 Öresundståg
Triangeln Hyllie 1b 26955
Triangeln Hyllie Oxie Svedala Ystad 2b 1575 Skånetrafiken
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 3a 1736 Skånetrafiken
Lund Eslöv Höör Hässleholm 4a 1108 Öresundståg
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 2b 1737 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1b 1117 Öresundståg
Hjärup Lund 3a 1288 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie 1b 21807
Triangeln Hyllie Oxie Svedala Simrishamn 2b 1291 Skånetrafiken
Lund Landskrona Helsingborg Ängelholm Halmstad 4a 1110 Öresundståg
Burlöv Åkarp Lund Gunnesbo Kävlinge 7 11788 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1b 1119 Öresundståg
Triangeln Hyllie 1b 21809
Hjärup Lund Eslöv Helsingborg 5 1580 Skånetrafiken
Östra Grevie Trelleborg 10 11787 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Kristianstad 4a 1112 Öresundståg
Triangeln Hyllie 2b 1239 Skånetrafiken
Lund Stångby Örtofta Eslöv Hässleholm 3a 1240 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1b 1121 Öresundståg
Triangeln Hyllie 1b 21821
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 5 11738 Skånetrafiken
Oxie Svedala Skurup Rydsgård Ystad 10 1581 Skånetrafiken
Lund 4a 1114 Öresundståg
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 2b 1739 Skånetrafiken
Hjärup Lund Stångby Hässleholm Kristianstad 3a 1290 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie 1b 11123 Öresundståg
Triangeln Hyllie Oxie Svedala Ystad 2b 1293 Skånetrafiken
Lund Landskrona Helsingborg 4a 1116 Öresundståg
Hjärup Lund 3a 1582 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie 2b 1241 Skånetrafiken
Lund 4a 1118 Öresundståg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1b 1127 Öresundståg
Triangeln Hyllie 1b 21835
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 6 11740 Skånetrafiken
Lund 4a 1120 Öresundståg
Triangeln Hyllie 2b 11741 Skånetrafiken
Hjärup Lund Stångby Hässleholm Kristianstad 3a 1292 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie 2b 1295 Skånetrafiken
Lund 4a 1122 Öresundståg
Triangeln Hyllie 2b 1243 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1b 1133 Öresundståg
Lund 4a 1126 Öresundståg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1b 1139 Öresundståg
Lund 4a 1132 Öresundståg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1b 1145 Öresundståg
Lund 4a 1138 Öresundståg
Hässleholm Alvesta Nässjö Linköping Stockholm C 7 520 SJ Snabbtåg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1b 1005 Öresundståg
Triangeln Hyllie 1b 21675
Lund Stångby Örtofta Hässleholm Kristianstad 3a 1202 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1b 1007 Öresundståg
Lund 4a 1144 Öresundståg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1b 1009 Öresundståg
Hjärup Lund Stångby Örtofta Höör 3a 1252 Skånetrafiken
Hässleholm Alvesta Linköping Norrköping Stockholm C 10 522 SJ Snabbtåg
Triangeln Hyllie Oxie Ystad Simrishamn 1b 1255 Skånetrafiken
Lund Landskrona Helsingborg Halmstad Göteborg 4a 11002 Öresundståg
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 3a 1752 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1b 1011 Öresundståg
Hjärup Lund Eslöv Helsingborg 3a 1506 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie 2b 1203 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Kristianstad Karlshamn Karlskrona 4a 11004 Öresundståg
Lund Stångby Örtofta Hässleholm Kristianstad 3a 1204 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 1b 1013 Öresundståg

← Alla tågtider vid Malmö C

Smartare tågbiljett i mobilen

Har du en smart-telefon ska du såklart ha en smart tågbiljett.