Tågtider för avgångar från Malmö C

Avgående tåg från Malmö C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Triangeln Köpenhamn 2b 1005 Öresundståg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1007 Öresundståg
Lund 4a 1144 Öresundståg Kort tåg
Hjärup Lund Stångby Örtofta Höör 3a 1252 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1009 Öresundståg
Kävlinge 4a 1402 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1011 Öresundståg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1013 Öresundståg
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 3a 1702 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1703 Skånetrafiken
Lund 4a 1006 Öresundståg
Triangeln Köpenhamn 2b 1015 Öresundståg
Kävlinge 3a 1404 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Persborg Malmö 1b 1403 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Persborg Malmö 10 1403 Skånetrafiken
Östervärn Lund Hässleholm Kristianstad 10 1206 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Oxie Ystad Simrishamn 2b 1257 Skånetrafiken
Lund Landskrona Helsingborg Halmstad Göteborg 4a 1008 Öresundståg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1017 Öresundståg
Burlöv Åkarp Lund Gunnesbo Kävlinge 3a 1754 Skånetrafiken
Helsingborg Halmstad Göteborg Skövde Stockholm C x 418 SJ Snabbtåg Inställt
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1753 Skånetrafiken
Hjärup Lund Eslöv Helsingborg 3a 1510 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Kristianstad Karlskrona 4a 1010 Öresundståg
Östervärn Persborg Svågertorp Åstorp 10 1406 Skånetrafiken
Lund Stångby Örtofta Hässleholm Kristianstad 3a 1206 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1019 Öresundståg
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 3a 1704 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1705 Skånetrafiken
Lund Eslöv Höör Hässleholm 4a 1012 Öresundståg
Hjärup Lund 3a 1256 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1021 Öresundståg
Kävlinge Teckomatorp Åstorp 4a 1406 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Persborg Malmö 10 1405 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Persborg Malmö 1b 1405 Skånetrafiken
Hässleholm Alvesta Nässjö Linköping Stockholm C 9 526 SJ Snabbtåg
Triangeln Hyllie Oxie Ystad Simrishamn 1b 1259 Skånetrafiken
Lund Landskrona Helsingborg Halmstad Göteborg 4a 1014 Öresundståg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1023 Öresundståg
Burlöv Åkarp Lund Gunnesbo Kävlinge 3a 1756 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1755 Skånetrafiken
Hjärup Lund Eslöv Helsingborg 3a 1514 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Kristianstad Karlskrona 4a 1016 Öresundståg
Triangeln Hyllie 1b 1207 Skånetrafiken
Östervärn Persborg Svågertorp Åstorp 10 1408 Skånetrafiken
Lund Stångby Örtofta Hässleholm Kristianstad 3a 1208 Skånetrafiken
Triangeln Köpenhamn 2b 1025 Öresundståg
Triangeln Hyllie Oxie Svedala Ystad 1b 1515 Skånetrafiken
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 3a 1706 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1707 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Älmhult Växjö Kalmar 4a 1018 Öresundståg
Hjärup Lund 3a 1258 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1027 Öresundståg
Kävlinge Teckomatorp Åstorp 4a 1408 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Persborg Malmö 1b 1407 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Persborg Malmö 10 1407 Skånetrafiken
Hässleholm Alvesta Nässjö Linköping Stockholm C 6 528 SJ Snabbtåg
Triangeln Hyllie Oxie Ystad Simrishamn 1b 1261 Skånetrafiken
Lund Landskrona Helsingborg Halmstad Göteborg 4a 1020 Öresundståg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1029 Öresundståg
Burlöv Åkarp Lund Gunnesbo Kävlinge 3a 1758 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1757 Skånetrafiken
Hjärup Lund Eslöv Helsingborg 3a 1518 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Kristianstad Karlskrona 4a 1022 Öresundståg
Triangeln Hyllie 1b 1209 Skånetrafiken
Östervärn Persborg Svågertorp Åstorp 10 1410 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1031 Öresundståg
Lund Stångby Örtofta Hässleholm Kristianstad 3a 1210 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Oxie Svedala Ystad 1b 1519 Skånetrafiken
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 3a 1708 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1709 Skånetrafiken
Lund Eslöv Höör Hässleholm 4a 1024 Öresundståg
Hjärup Lund 3a 1260 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1033 Öresundståg
Kävlinge Teckomatorp Åstorp 4a 1410 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Persborg Malmö 1b 1409 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Persborg Malmö 10 1409 Skånetrafiken
Hässleholm Alvesta Nässjö Linköping Stockholm C 3a 530 SJ Snabbtåg
Triangeln Hyllie Oxie Ystad Simrishamn 1b 1263 Skånetrafiken
Lund Landskrona Helsingborg Halmstad Göteborg 4a 1026 Öresundståg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1035 Öresundståg
Burlöv Åkarp Lund Gunnesbo Kävlinge 3a 1760 Skånetrafiken
Alvesta Nässjö Linköping Norrköping Stockholm C 9 3940 Snälltåget
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1759 Skånetrafiken
Hjärup Lund Eslöv Helsingborg 3a 1522 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Kristianstad Karlskrona 4a 1028 Öresundståg
Triangeln Hyllie 1b 1211 Skånetrafiken
Östervärn Persborg Svågertorp Åstorp 10 1412 Skånetrafiken
Triangeln Köpenhamn 2b 1037 Öresundståg
Lund Stångby Örtofta Hässleholm Kristianstad 3a 1212 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Oxie Svedala Ystad 1b 1523 Skånetrafiken
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 3a 1710 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1711 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Älmhult Växjö Kalmar 4a 1030 Öresundståg
Hjärup Lund 3a 1262 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1039 Öresundståg
Kävlinge Teckomatorp Åstorp 4a 1412 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Persborg Malmö 10 1411 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Persborg Malmö 1b 1411 Skånetrafiken
Helsingborg Halmstad Göteborg 7 486 SJ Snabbtåg
Hässleholm Alvesta Nässjö Linköping Stockholm C 8 532 SJ Snabbtåg
Triangeln Hyllie Oxie Ystad Simrishamn 1b 1265 Skånetrafiken
Lund Landskrona Helsingborg Halmstad Göteborg 4a 1032 Öresundståg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1041 Öresundståg
Burlöv Åkarp Lund Gunnesbo Kävlinge 3a 1762 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1761 Skånetrafiken
Hjärup Lund Eslöv Helsingborg 3a 1526 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Kristianstad Karlskrona 4a 1034 Öresundståg
Triangeln Hyllie 1b 1213 Skånetrafiken
Östervärn Persborg Svågertorp Åstorp 10 1414 Skånetrafiken
Lund Stångby Örtofta Hässleholm Kristianstad 3a 1214 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1043 Öresundståg
Triangeln Hyllie Oxie Svedala Ystad 1b 1527 Skånetrafiken
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 3a 1712 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 2b 1713 Skånetrafiken
Lund Eslöv Höör Hässleholm 4a 1036 Öresundståg
Cph Airport Köpenhamn x 521 SJ Snabbtåg Inställt
Hjärup Lund 3a 1264 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1045 Öresundståg
Kävlinge Teckomatorp Åstorp 4a 1414 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Persborg Malmö 10 1413 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Persborg Malmö 1b 1413 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Linköping Norrköping Stockholm C 6 534 SJ Snabbtåg Inställt
Triangeln Hyllie Oxie Ystad Simrishamn 1b 1267 Skånetrafiken
Lund Landskrona Helsingborg Halmstad Göteborg 4a 1038 Öresundståg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1047 Öresundståg
Burlöv Åkarp Lund Gunnesbo Kävlinge 3a 1764 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1763 Skånetrafiken
Hjärup Lund Eslöv Helsingborg 3a 1530 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Kristianstad Karlskrona 4a 1040 Öresundståg
Triangeln Hyllie 1b 1215 Skånetrafiken
Östervärn Persborg Svågertorp Åstorp 10 1416 Skånetrafiken
Lund Stångby Örtofta Hässleholm Kristianstad 3a 1216 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1049 Öresundståg
Triangeln Hyllie Oxie Svedala Ystad 1b 1531 Skånetrafiken
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 3a 1714 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1715 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Älmhult Växjö Kalmar 4a 1042 Öresundståg
Hjärup Lund 3a 1266 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1051 Öresundståg
Kävlinge Teckomatorp Åstorp 4a 1416 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Persborg Malmö 10 1415 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Persborg Malmö 1b 1415 Skånetrafiken
Helsingborg Halmstad Göteborg 9 488 SJ Snabbtåg
Hässleholm Alvesta Nässjö Linköping Stockholm C 5 536 SJ Snabbtåg
Triangeln Hyllie Oxie Ystad Simrishamn 1b 1269 Skånetrafiken
Lund Landskrona Helsingborg Halmstad Göteborg 4a 1044 Öresundståg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1053 Öresundståg
Burlöv Åkarp Lund Gunnesbo Kävlinge 3a 1766 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1765 Skånetrafiken
Hjärup Lund Eslöv Helsingborg 3a 1534 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Kristianstad Karlskrona 4a 1046 Öresundståg
Triangeln Hyllie 1b 1217 Skånetrafiken
Östervärn Persborg Svågertorp Åstorp 10 1418 Skånetrafiken
Lund Stångby Örtofta Hässleholm Kristianstad 3a 1218 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1055 Öresundståg
Triangeln Hyllie Oxie Svedala Ystad 1b 1535 Skånetrafiken
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 3a 1716 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 2b 1717 Skånetrafiken
Lund Eslöv Höör Hässleholm 4a 1048 Öresundståg
Cph Airport Köpenhamn x 525 SJ Snabbtåg Inställt
Hjärup Lund 3a 1268 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1057 Öresundståg
Kävlinge Teckomatorp Åstorp 4a 1418 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Persborg Malmö 10 1417 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Persborg Malmö 1b 1417 Skånetrafiken
Hässleholm Alvesta Nässjö Linköping Stockholm C x 538 SJ Snabbtåg Inställt
Triangeln Hyllie Oxie Ystad Simrishamn 1b 1271 Skånetrafiken
Lund Landskrona Helsingborg Halmstad Göteborg 4a 1050 Öresundståg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1059 Öresundståg
Burlöv Åkarp Lund Gunnesbo Kävlinge 3a 1768 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1767 Skånetrafiken
Hjärup Lund Eslöv Helsingborg 3a 1538 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Kristianstad Karlskrona 4a 1052 Öresundståg
Triangeln Hyllie 1b 1219 Skånetrafiken
Östervärn Persborg Svågertorp Åstorp 10 1420 Skånetrafiken
Lund Stångby Örtofta Hässleholm Kristianstad 3a 1220 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1061 Öresundståg
Triangeln Hyllie Oxie Svedala Ystad 1b 1539 Skånetrafiken
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 3a 1718 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1719 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Älmhult Växjö Kalmar 4a 1054 Öresundståg
Hjärup Lund 3a 1270 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1063 Öresundståg
Kävlinge Teckomatorp Åstorp 4a 1420 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Persborg Malmö 10 1419 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Persborg Malmö 1b 1419 Skånetrafiken
Helsingborg Halmstad Göteborg 8 490 SJ Snabbtåg
Triangeln Hyllie Oxie Ystad Simrishamn 1b 1273 Skånetrafiken
Lund Landskrona Helsingborg Halmstad Göteborg 4a 1056 Öresundståg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1065 Öresundståg
Burlöv Åkarp Lund Gunnesbo Kävlinge 3a 1770 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1769 Skånetrafiken
Hjärup Lund Eslöv Helsingborg 3a 1542 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Kristianstad Karlskrona 4a 1058 Öresundståg
Triangeln Hyllie 1b 1221 Skånetrafiken
Östervärn Persborg Svågertorp Åstorp 10 1422 Skånetrafiken
Lund Stångby Örtofta Hässleholm Kristianstad 3a 1222 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1067 Öresundståg
Triangeln Hyllie Oxie Svedala Ystad 1b 1543 Skånetrafiken
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 3a 1720 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 2b 1721 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Älmhult Alvesta Växjö 4a 1060 Öresundståg
Köpenhamn x 529 SJ Snabbtåg Inställt
Hjärup Lund 3a 1272 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1069 Öresundståg
Kävlinge Teckomatorp Åstorp 4a 1422 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Persborg Malmö 8 1421 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Persborg Malmö 1b 1421 Skånetrafiken
Hässleholm Alvesta Nässjö Linköping Stockholm C x 542 SJ Snabbtåg Inställt
Triangeln Hyllie Oxie Ystad Simrishamn 1b 1275 Skånetrafiken
Lund Landskrona Helsingborg Halmstad Göteborg 4a 1062 Öresundståg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1071 Öresundståg
Burlöv Åkarp Lund Gunnesbo Kävlinge 3a 1772 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1771 Skånetrafiken
Hjärup Lund Eslöv Helsingborg 4a 1546 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Kristianstad Karlskrona 4a 1064 Öresundståg
Triangeln Hyllie 1b 1223 Skånetrafiken
Östervärn Persborg Svågertorp Åstorp 8 1424 Skånetrafiken
Lund Stångby Örtofta Hässleholm Kristianstad 3a 1224 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1073 Öresundståg
Triangeln Hyllie Oxie Svedala Ystad 1b 1547 Skånetrafiken
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 3a 1722 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1723 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Älmhult Växjö Kalmar 4a 1066 Öresundståg
Hjärup Lund 3a 1274 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1075 Öresundståg
Kävlinge Teckomatorp Åstorp 4a 1424 Skånetrafiken
Åre Undersåker Stockholm C Duved 10 3900 Snälltåget
Triangeln Hyllie Svågertorp Persborg Malmö 10 1423 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Persborg Malmö 1b 1423 Skånetrafiken
Hässleholm Alvesta Nässjö Linköping Stockholm C 5 544 SJ Snabbtåg
Triangeln Hyllie Oxie Ystad Simrishamn 1b 1277 Skånetrafiken
Lund Landskrona Helsingborg Halmstad Göteborg 4a 1068 Öresundståg
Alvesta Linköping Nässjö Norrköping Stockholm C 9 3942 Snälltåget
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1077 Öresundståg
Burlöv Åkarp Lund Gunnesbo Kävlinge 3a 1774 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1773 Skånetrafiken
Hjärup Lund Eslöv Helsingborg 3a 1550 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Kristianstad Karlskrona 4a 1070 Öresundståg
Triangeln Hyllie 1b 1225 Skånetrafiken
Östervärn Persborg Svågertorp Åstorp 10 1426 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1079 Öresundståg
Lund Stångby Örtofta Hässleholm Kristianstad 3a 1226 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Oxie Svedala Ystad 1b 1551 Skånetrafiken
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 3a 1724 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 2b 1725 Skånetrafiken
Lund Eslöv Höör Hässleholm 4a 1072 Öresundståg
Köpenhamn 1b 533 SJ Snabbtåg
Hjärup Lund 3a 1276 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1081 Öresundståg
Kävlinge Teckomatorp Åstorp 4a 1426 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Persborg Malmö 9 1425 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Persborg Malmö 1b 1425 Skånetrafiken
Helsingborg Halmstad Göteborg x 492 SJ Snabbtåg Inställt
Hässleholm Alvesta Nässjö Linköping Stockholm C 6 546 SJ Snabbtåg Inställt
Triangeln Hyllie Oxie Ystad Simrishamn 1b 1279 Skånetrafiken
Lund Landskrona Helsingborg Halmstad Göteborg 4a 1074 Öresundståg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1083 Öresundståg
Burlöv Åkarp Lund Gunnesbo Kävlinge 3a 1776 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1775 Skånetrafiken
Hjärup Lund Eslöv Helsingborg 3a 1554 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Kristianstad Karlskrona 4a 1076 Öresundståg
Triangeln Hyllie 1b 1227 Skånetrafiken
Östervärn Persborg Svågertorp Åstorp 9 1428 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1085 Öresundståg
Lund Stångby Örtofta Hässleholm Kristianstad 3a 1228 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Oxie Svedala Ystad 1b 1555 Skånetrafiken
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 3a 1726 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1727 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Älmhult Växjö Kalmar 4a 1078 Öresundståg

← Alla tågtider vid Malmö C