Tågtider för avgångar från Malmö C

Avgående tåg från Malmö C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Östervärn Persborg Svågertorp Hyllie 10 1210 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Oxie Ystad Simrishamn 1b 1261 Skånetrafiken
Lund Landskrona Helsingborg Halmstad Göteborg 4a 1020 Öresundståg
Nässjö Linköping Norrköping Södertälje S Stockholm C 6 528 SJ Snabbtåg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1029 Öresundståg
Burlöv Åkarp Lund Gunnesbo Kävlinge 3a 1758 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1757 Skånetrafiken
Hjärup Lund Eslöv Helsingborg 3a 1518 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Kristianstad 4a 1022 Öresundståg
Triangeln Hyllie 10 1209 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie 1b 1209 Skånetrafiken
Lund Stångby Örtofta Hässleholm Kristianstad 3a 1210 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1031 Öresundståg
Helsingborg Halmstad Göteborg 7 484 SJ Snabbtåg
Triangeln Hyllie Oxie Svedala Ystad 1b 1519 Skånetrafiken
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 3a 1708 Skånetrafiken
Lund Eslöv Höör Hässleholm 4a 1024 Öresundståg
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1709 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1033 Öresundståg
Hjärup Lund 3a 1260 Skånetrafiken
Östervärn Persborg Svågertorp Hyllie 10 1212 Skånetrafiken Yttre tåg
Triangeln Hyllie Oxie Ystad Simrishamn 1b 1263 Skånetrafiken
Lund Landskrona Helsingborg Halmstad Göteborg 4a 1026 Öresundståg
Alvesta Nässjö Linköping Norrköping Stockholm C 3a 530 SJ Snabbtåg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1035 Öresundståg
Burlöv Åkarp Lund Gunnesbo Kävlinge 3a 1760 Skånetrafiken
Alvesta Nässjö Linköping Norrköping Stockholm C 9 3940 Snälltåget
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1759 Skånetrafiken
Hjärup Lund Eslöv Helsingborg 3a 1522 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Kristianstad Karlshamn Karlskrona 4a 1028 Öresundståg
Triangeln Hyllie 1b 1211 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie 10 1211 Skånetrafiken
Lund Stångby Örtofta Hässleholm Kristianstad 3a 1212 Skånetrafiken Yttre tåg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1037 Öresundståg
Triangeln Hyllie Oxie Svedala Ystad 1b 1523 Skånetrafiken
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 3a 1710 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Älmhult Växjö Kalmar 4a 1030 Öresundståg
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1711 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1039 Öresundståg
Hjärup Lund 3a 1262 Skånetrafiken
Östervärn Persborg Svågertorp Hyllie 10 1214 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Oxie Ystad Simrishamn 1b 1265 Skånetrafiken
Lund Landskrona Helsingborg Halmstad Göteborg 4a 1032 Öresundståg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1041 Öresundståg
Burlöv Åkarp Lund Gunnesbo Kävlinge 3a 1762 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1761 Skånetrafiken
Hjärup Lund Eslöv Helsingborg 3a 1526 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Kristianstad Karlshamn Karlskrona 4a 1034 Öresundståg
Triangeln Hyllie 10 1213 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie 1b 1213 Skånetrafiken
Lund Stångby Örtofta Hässleholm Kristianstad 3a 1214 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1043 Öresundståg
Triangeln Hyllie Oxie Svedala Ystad 1b 1527 Skånetrafiken
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 3a 1712 Skånetrafiken
Lund Eslöv Höör Hässleholm 4a 1036 Öresundståg
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1713 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1045 Öresundståg
Hjärup Lund 3a 1264 Skånetrafiken
Cph Airport Köpenhamn 1b 501 SJ Snabbtåg
Helsingborg Halmstad Göteborg 7 486 SJ Snabbtåg
Östervärn Persborg Svågertorp Hyllie 10 1216 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Oxie Ystad Simrishamn 1b 1267 Skånetrafiken
Lund Landskrona Helsingborg Halmstad Göteborg 4a 1038 Öresundståg
Alvesta Nässjö Linköping Norrköping Stockholm C 3a 534 SJ Snabbtåg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1047 Öresundståg
Burlöv Åkarp Lund Gunnesbo Kävlinge 4a 1764 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1763 Skånetrafiken
Hjärup Lund Eslöv Helsingborg 3a 1530 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Kristianstad Karlshamn Karlskrona 4a 1040 Öresundståg
Triangeln Hyllie 1b 1215 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie 10 1215 Skånetrafiken
Lund Stångby Örtofta Hässleholm Kristianstad 3a 1216 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1049 Öresundståg
Triangeln Hyllie Oxie Svedala Ystad 1b 1531 Skånetrafiken
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 3a 1714 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Älmhult Växjö Kalmar 4a 1042 Öresundståg
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1715 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1051 Öresundståg
Hjärup Lund 3a 1266 Skånetrafiken
Östervärn Persborg Svågertorp Hyllie 10 1218 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Oxie Ystad Simrishamn 1b 1269 Skånetrafiken
Lund Landskrona Helsingborg Halmstad Göteborg 4a 1044 Öresundståg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1053 Öresundståg
Burlöv Åkarp Lund Gunnesbo Kävlinge 3a 1766 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1765 Skånetrafiken
Hjärup Lund Eslöv Helsingborg 3a 1534 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Kristianstad Karlshamn Karlskrona 4a 1046 Öresundståg
Triangeln Hyllie 1b 1217 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie 10 1217 Skånetrafiken
Lund Stångby Örtofta Hässleholm Kristianstad 3a 1218 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1055 Öresundståg
Triangeln Hyllie Oxie Svedala Ystad 1b 1535 Skånetrafiken
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 3a 1716 Skånetrafiken
Lund Eslöv Höör Hässleholm 4a 1048 Öresundståg
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1717 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1057 Öresundståg
Hjärup Lund 3a 1268 Skånetrafiken
Cph Airport Köpenhamn 1b 525 SJ Snabbtåg
Helsingborg Halmstad Göteborg 7 488 SJ Snabbtåg
Östervärn Persborg Svågertorp Hyllie 10 1220 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Oxie Ystad Simrishamn 1b 1271 Skånetrafiken
Lund Landskrona Helsingborg Halmstad Göteborg 4a 1050 Öresundståg
Alvesta Nässjö Linköping Norrköping Stockholm C 3a 538 SJ Snabbtåg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1059 Öresundståg
Burlöv Åkarp Lund Gunnesbo Kävlinge 3a 1768 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1767 Skånetrafiken
Hjärup Lund Eslöv Helsingborg 3a 1538 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Kristianstad Karlshamn Karlskrona 4a 1052 Öresundståg
Triangeln Hyllie 10 1219 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie 1b 1219 Skånetrafiken
Lund Stångby Örtofta Hässleholm Kristianstad 3a 1220 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1061 Öresundståg
Triangeln Hyllie Oxie Svedala Ystad 1b 1539 Skånetrafiken
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 3a 1718 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Älmhult Växjö Kalmar 4a 1054 Öresundståg
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1719 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1063 Öresundståg
Hjärup Lund 3a 1270 Skånetrafiken
Östervärn Persborg Svågertorp Hyllie 10 1222 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Oxie Ystad Simrishamn 1b 1273 Skånetrafiken
Lund Landskrona Helsingborg Halmstad Göteborg 4a 1056 Öresundståg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1065 Öresundståg
Burlöv Åkarp Lund Gunnesbo Kävlinge 3a 1770 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1769 Skånetrafiken
Hjärup Lund Eslöv Helsingborg 3a 1542 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Kristianstad Karlshamn Karlskrona 4a 1058 Öresundståg
Triangeln Hyllie 1b 1221 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie 10 1221 Skånetrafiken
Lund Stångby Örtofta Hässleholm Kristianstad 3a 1222 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1067 Öresundståg
Triangeln Hyllie Oxie Svedala Ystad 1b 1543 Skånetrafiken
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 3a 1720 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Älmhult Växjö 4a 1060 Öresundståg
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1721 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1069 Öresundståg
Hjärup Lund 3a 1272 Skånetrafiken
Cph Airport Köpenhamn 1b 529 SJ Snabbtåg
Östervärn Persborg Svågertorp Hyllie 10 1224 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Oxie Ystad Simrishamn 1b 1275 Skånetrafiken
Lund Landskrona Helsingborg Halmstad Göteborg 4a 1062 Öresundståg
Alvesta Nässjö Linköping Norrköping Stockholm C 3a 542 SJ Snabbtåg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1071 Öresundståg
Burlöv Åkarp Lund Gunnesbo Kävlinge 3a 1772 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1771 Skånetrafiken
Hjärup Lund Eslöv Helsingborg 3a 1546 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Kristianstad Karlshamn Karlskrona 4a 1064 Öresundståg
Triangeln Hyllie 10 1223 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie 1b 1223 Skånetrafiken
Lund Stångby Örtofta Hässleholm Kristianstad 3a 1224 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1073 Öresundståg
Triangeln Hyllie Oxie Svedala Ystad 1b 1547 Skånetrafiken
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 3a 1722 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Älmhult Växjö Kalmar 4a 1066 Öresundståg
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1723 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1075 Öresundståg
Hjärup Lund 3a 1274 Skånetrafiken
Nässjö Linköping Norrköping Södertälje S Stockholm C 6 544 SJ Snabbtåg
Östervärn Persborg Svågertorp Hyllie 10 1226 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Oxie Ystad Simrishamn 1b 1277 Skånetrafiken
Lund Landskrona Helsingborg Halmstad Göteborg 4a 1068 Öresundståg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1077 Öresundståg
Burlöv Åkarp Lund Gunnesbo Kävlinge 3a 1774 Skånetrafiken
Alvesta Nässjö Linköping Norrköping Stockholm C 9 3942 Snälltåget
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1773 Skånetrafiken
Hjärup Lund Eslöv Helsingborg 3a 1550 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Kristianstad Karlshamn Karlskrona 4a 1070 Öresundståg
Triangeln Hyllie 1b 1225 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie 10 1225 Skånetrafiken
Vemdalen Duved Åre Enafors Storlien 5 3900 Snälltåget
Lund Stångby Örtofta Hässleholm Kristianstad 3a 1226 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1079 Öresundståg
Triangeln Hyllie Oxie Svedala Ystad 1b 1551 Skånetrafiken
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 3a 1724 Skånetrafiken
Lund Eslöv Höör Hässleholm 4a 1072 Öresundståg
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1725 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1081 Öresundståg
Hjärup Lund 3a 1276 Skånetrafiken
Helsingborg Halmstad Göteborg 6 492 SJ Snabbtåg
Cph Airport Köpenhamn 1b 533 SJ Snabbtåg
Östervärn Persborg Svågertorp Hyllie 10 1228 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Oxie Ystad Simrishamn 1b 1279 Skånetrafiken
Lund Landskrona Helsingborg Halmstad Göteborg 4a 1074 Öresundståg
Alvesta Nässjö Linköping Norrköping Stockholm C 3a 546 SJ Snabbtåg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1083 Öresundståg
Burlöv Åkarp Lund Gunnesbo Kävlinge 3a 1776 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1775 Skånetrafiken
Hjärup Lund Eslöv Helsingborg 3a 1554 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Kristianstad Karlshamn Karlskrona 4a 1076 Öresundståg
Triangeln Hyllie 1b 1227 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie 10 1227 Skånetrafiken
Duved Åre 9 3904 Snälltåget
Lund Stångby Örtofta Hässleholm Kristianstad 3a 1228 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1085 Öresundståg
Triangeln Hyllie Oxie Svedala Ystad 1b 1555 Skånetrafiken
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 3a 1726 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Älmhult Växjö Kalmar 4a 1078 Öresundståg
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1727 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1087 Öresundståg
Hjärup Lund 3a 1278 Skånetrafiken
Östervärn Persborg Svågertorp Hyllie 10 1230 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Oxie Ystad Simrishamn 1b 1281 Skånetrafiken
Lund Landskrona Helsingborg Halmstad Göteborg 4a 1080 Öresundståg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1089 Öresundståg
Burlöv Åkarp Lund Gunnesbo Kävlinge 3a 1778 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1777 Skånetrafiken
Hjärup Lund Eslöv Helsingborg 3a 1558 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Kristianstad 4a 1082 Öresundståg
Triangeln Hyllie 1b 1229 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie 10 1229 Skånetrafiken
Lund Stångby Örtofta Hässleholm Kristianstad 3a 1230 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1091 Öresundståg
Triangeln Hyllie Oxie Svedala Ystad 1b 1559 Skånetrafiken
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 3a 1728 Skånetrafiken
Lund Eslöv Höör Hässleholm 4a 1084 Öresundståg
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1729 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1093 Öresundståg
Hjärup Lund 3a 1280 Skånetrafiken
Cph Airport Köpenhamn 1b 507 SJ Snabbtåg
Östervärn Persborg Svågertorp Hyllie 10 1232 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Oxie Ystad Simrishamn 1b 1283 Skånetrafiken
Lund Landskrona Helsingborg Halmstad Göteborg 4a 1086 Öresundståg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1095 Öresundståg
Burlöv Åkarp Lund Gunnesbo Kävlinge 3a 1780 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1779 Skånetrafiken
Hjärup Lund Eslöv Helsingborg 3a 1562 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Kristianstad Bromölla Karlskrona 4a 1088 Öresundståg
Triangeln Hyllie 1b 1231 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie 10 1231 Skånetrafiken
Lund Stångby Örtofta Hässleholm Kristianstad 3a 1232 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1097 Öresundståg
Triangeln Hyllie Oxie Svedala Ystad 1b 1563 Skånetrafiken
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 3a 1730 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Älmhult Växjö Kalmar 4a 1090 Öresundståg
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1731 Skånetrafiken
Hjärup Lund 3a 1282 Skånetrafiken
Östervärn Persborg Svågertorp Hyllie 10 1234 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Oxie Ystad Simrishamn 1b 1285 Skånetrafiken
Lund Landskrona Helsingborg Halmstad Göteborg 4a 1092 Öresundståg
Burlöv Åkarp Lund Gunnesbo Kävlinge 3a 1782 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1781 Skånetrafiken
Hjärup Lund Eslöv Helsingborg 3a 1566 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Kristianstad 2b 1094 Öresundståg
Triangeln Hyllie 1b 1233 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie 10 1233 Skånetrafiken
Lund Stångby Örtofta Hässleholm Kristianstad 3a 1234 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Oxie Svedala Ystad 1b 1567 Skånetrafiken
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 4a 1732 Skånetrafiken
Lund Eslöv Höör Hässleholm 2b 1096 Öresundståg
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1733 Skånetrafiken
Hjärup Lund 4a 1284 Skånetrafiken
Östervärn Persborg Svågertorp Hyllie 10 1236 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Oxie Ystad Simrishamn 1b 1287 Skånetrafiken
Lund Landskrona Helsingborg Halmstad Göteborg 2b 1098 Öresundståg
Burlöv Åkarp Lund Gunnesbo Kävlinge 3a 1784 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1783 Skånetrafiken
Hjärup Lund Eslöv Helsingborg 3a 1570 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Kristianstad Karlshamn Karlskrona 4a 1100 Öresundståg
Triangeln Hyllie 10 1235 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie 2b 1235 Skånetrafiken
Lund Stångby Örtofta Hässleholm Kristianstad 3a 1236 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Oxie Svedala Ystad 1b 1571 Skånetrafiken
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 3a 1734 Skånetrafiken
Hässleholm Älmhult Alvesta Lund Växjö 2b 1102 Öresundståg
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1735 Skånetrafiken
Hjärup Lund 3a 1286 Skånetrafiken
Östervärn Persborg Svågertorp Hyllie 10 1238 Skånetrafiken

← Alla tågtider vid Malmö C