Tågtider för avgångar från Malmö C

Avgående tåg från Malmö C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1033 Öresundståg
Kävlinge 4a 1410 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie 1b 1409 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie 10 1409 Skånetrafiken Kort tåg
Hässleholm Linköping Norrköping Alvesta Stockholm C 6 530 SJ Snabbtåg
Lund Halmstad Falkenberg Varberg Göteborg 4a 1026 Öresundståg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1035 Öresundståg
Alvesta Nässjö Linköping Norrköping Stockholm C 5 3940 Snälltåget
Hjärup Lund Eslöv Helsingborg 3a 1522 Skånetrafiken Kort tåg
Lund Hässleholm Kristianstad Karlskrona 4a 1028 Öresundståg
Triangeln Hyllie 1b 1211 Skånetrafiken Kort tåg
Östervärn Persborg Svågertorp Hyllie 10 1412 Skånetrafiken Kort tåg
Lund Stångby Örtofta Hässleholm Kristianstad 3a 1212 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1037 Öresundståg
Triangeln Hyllie Oxie Svedala Ystad 1b 1523 Skånetrafiken Kort tåg
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 3a 1710 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1711 Skånetrafiken Kort tåg
Lund Hässleholm Älmhult Växjö Kalmar 4a 1030 Öresundståg
Triangeln Köpenhamn 2b 1039 Öresundståg
Kävlinge 4a 1412 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie 1b 1411 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie 10 1411 Skånetrafiken Kort tåg
Åstorp Halmstad Göteborg 6 10486 SJ Snabbtåg
Lund Halmstad Falkenberg Varberg Göteborg 4a 1032 Öresundståg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1041 Öresundståg
Hjärup Lund Eslöv Helsingborg 3a 1526 Skånetrafiken Kort tåg
Lund Hässleholm Kristianstad Karlskrona 4a 1034 Öresundståg
Triangeln Hyllie 1b 1213 Skånetrafiken Kort tåg
Östervärn Persborg Svågertorp Hyllie 10 1414 Skånetrafiken Kort tåg
Lund Stångby Örtofta Hässleholm Kristianstad 3a 1214 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1043 Öresundståg
Triangeln Hyllie Oxie Svedala Ystad 1b 1527 Skånetrafiken Kort tåg
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 3a 1712 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1713 Skånetrafiken Kort tåg
Lund Eslöv Höör Hässleholm 4a 1036 Öresundståg
Triangeln Köpenhamn 2b 1045 Öresundståg
Kävlinge 4a 1414 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie 1b 1413 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie 10 1413 Skånetrafiken Kort tåg
Hässleholm Linköping Norrköping Alvesta Stockholm C 3a 534 SJ Snabbtåg
Lund Halmstad Falkenberg Varberg Göteborg 4a 1038 Öresundståg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1047 Öresundståg
Hjärup Lund Eslöv Helsingborg 3a 1530 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Kristianstad Karlskrona 4a 1040 Öresundståg
Triangeln Hyllie 1b 1215 Skånetrafiken Kort tåg
Östervärn Persborg Svågertorp Hyllie 10 1416 Skånetrafiken Kort tåg
Lund Stångby Örtofta Hässleholm Kristianstad 3a 1216 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1049 Öresundståg
Triangeln Hyllie Oxie Svedala Ystad 1b 1531 Skånetrafiken
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 3a 1714 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1715 Skånetrafiken Kort tåg
Lund Hässleholm Älmhult Växjö Kalmar 4a 1042 Öresundståg
Triangeln Köpenhamn 2b 1051 Öresundståg
Kävlinge 4a 1416 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie 1b 1415 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie 10 1415 Skånetrafiken Kort tåg
Hässleholm Alvesta Linköping Norrköping Stockholm C 6 536 SJ Snabbtåg
Lund Halmstad Falkenberg Varberg Göteborg 4a 1044 Öresundståg Kort tåg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1053 Öresundståg
Alvesta Nässjö Linköping Stockholm C 9 3930 Snälltåget
Hjärup Lund Eslöv Helsingborg 3a 1534 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Kristianstad Karlskrona 4a 1046 Öresundståg
Triangeln Hyllie 1b 1217 Skånetrafiken Kort tåg
Östervärn Persborg Svågertorp Hyllie 10 1418 Skånetrafiken Kort tåg
Lund Stångby Örtofta Hässleholm Kristianstad 3a 1218 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1055 Öresundståg
Triangeln Hyllie Oxie Svedala Ystad 1b 1535 Skånetrafiken
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 3a 1716 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 2b 1717 Skånetrafiken Kort tåg
Lund Hässleholm Älmhult Alvesta Växjö 4a 1048 Öresundståg
Köpenhamn 1b 525 SJ Snabbtåg
Triangeln Köpenhamn 2b 1057 Öresundståg
Kävlinge 4a 1418 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie 1b 1417 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie 10 1417 Skånetrafiken Kort tåg
Hässleholm Linköping Norrköping Alvesta Stockholm C 5 538 SJ Snabbtåg
Lund Halmstad Falkenberg Varberg Göteborg 4a 1050 Öresundståg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1059 Öresundståg
Hjärup Lund Eslöv Helsingborg 3a 1538 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Kristianstad Karlskrona 4a 1052 Öresundståg
Triangeln Hyllie 1b 1219 Skånetrafiken Kort tåg
Östervärn Persborg Svågertorp Hyllie 10 1420 Skånetrafiken Kort tåg
Lund Stångby Örtofta Hässleholm Kristianstad 3a 1220 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1061 Öresundståg
Triangeln Hyllie Oxie Svedala Ystad 1b 1539 Skånetrafiken
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 3a 1718 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1719 Skånetrafiken Kort tåg
Lund Hässleholm Älmhult Växjö Kalmar 4a 1054 Öresundståg
Triangeln Köpenhamn 2b 1063 Öresundståg
Kävlinge 4a 1420 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie 1b 1419 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie 10 1419 Skånetrafiken Kort tåg
Åstorp Halmstad Göteborg 8 10490 SJ Snabbtåg
Hässleholm Linköping Norrköping Alvesta Stockholm C 5 540 SJ Snabbtåg
Lund Halmstad Falkenberg Varberg Göteborg 4a 1056 Öresundståg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1065 Öresundståg
Hjärup Lund Eslöv Helsingborg 3a 1542 Skånetrafiken Kort tåg
Lund Hässleholm Kristianstad Karlskrona 4a 1058 Öresundståg
Triangeln Hyllie 1b 1221 Skånetrafiken Kort tåg
Östervärn Persborg Svågertorp Hyllie 10 1422 Skånetrafiken Kort tåg
Lund Stångby Örtofta Hässleholm Kristianstad 3a 1222 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1067 Öresundståg
Triangeln Hyllie Oxie Svedala Ystad 1b 1543 Skånetrafiken
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 3a 1720 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1721 Skånetrafiken Kort tåg
Lund Hässleholm Älmhult Alvesta Växjö 4a 1060 Öresundståg
Triangeln Köpenhamn 2b 1069 Öresundståg
Kävlinge 4a 1422 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie 1b 1421 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie 10 1421 Skånetrafiken Kort tåg
Hässleholm Linköping Norrköping Alvesta Stockholm C 3a 542 SJ Snabbtåg
Lund Halmstad Falkenberg Varberg Göteborg 4a 1062 Öresundståg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1071 Öresundståg
Hjärup Lund Eslöv Helsingborg 4a 1546 Skånetrafiken Kort tåg
Lund Hässleholm Kristianstad Karlskrona 4a 1064 Öresundståg
Triangeln Hyllie 1b 1223 Skånetrafiken Kort tåg
Östervärn Persborg Svågertorp Hyllie 10 1424 Skånetrafiken Kort tåg
Lund Stångby Örtofta Hässleholm Kristianstad 3a 1224 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1073 Öresundståg
Triangeln Hyllie Oxie Svedala Ystad 1b 1547 Skånetrafiken
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 3a 1722 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1723 Skånetrafiken Kort tåg
Lund Hässleholm Älmhult Växjö Kalmar 4a 1066 Öresundståg
Triangeln Köpenhamn 2b 1075 Öresundståg
Kävlinge 4a 1424 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie 1b 1423 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie 10 1423 Skånetrafiken Kort tåg
Lund Halmstad Falkenberg Varberg Göteborg 4a 1068 Öresundståg
Alvesta Nässjö Linköping Norrköping Stockholm C 9 3942 Snälltåget
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1077 Öresundståg
Hjärup Lund Eslöv Helsingborg 3a 1550 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Kristianstad Karlskrona 4a 1070 Öresundståg
Triangeln Hyllie 1b 1225 Skånetrafiken Kort tåg
Östervärn Persborg Svågertorp Hyllie 10 1426 Skånetrafiken Kort tåg
Lund Stångby Örtofta Hässleholm Kristianstad 3a 1226 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1079 Öresundståg
Triangeln Hyllie Oxie Svedala Ystad 1b 1551 Skånetrafiken
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 3a 1724 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1725 Skånetrafiken Kort tåg
Lund Hässleholm Älmhult Alvesta Växjö 4a 1072 Öresundståg
Köpenhamn 1b 533 SJ Snabbtåg
Triangeln Köpenhamn 2b 1081 Öresundståg
Kävlinge 4a 1426 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie 1b 1425 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie 10 1425 Skånetrafiken Kort tåg
Åstorp Halmstad Göteborg 7 10492 SJ Snabbtåg
Hässleholm Linköping Norrköping Stockholm C 5 546 SJ Snabbtåg
Lund Halmstad Falkenberg Varberg Göteborg 4a 1074 Öresundståg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1083 Öresundståg
Hjärup Lund Eslöv Helsingborg 3a 1554 Skånetrafiken Kort tåg
Lund Hässleholm Kristianstad Karlskrona 4a 1076 Öresundståg
Triangeln Hyllie 1b 1227 Skånetrafiken Kort tåg
Östervärn Persborg Svågertorp Hyllie 10 1428 Skånetrafiken Kort tåg
Lund Stångby Örtofta Hässleholm Kristianstad 3a 1228 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1085 Öresundståg
Triangeln Hyllie Oxie Svedala Ystad 1b 1555 Skånetrafiken
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 3a 1726 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1727 Skånetrafiken Kort tåg
Lund Hässleholm Älmhult Växjö Kalmar 4a 1078 Öresundståg
Triangeln Köpenhamn 2b 1087 Öresundståg
Kävlinge 4a 1428 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie 1b 1427 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie 10 1427 Skånetrafiken Kort tåg
Hässleholm Alvesta Linköping Norrköping Stockholm C 6 548 SJ Snabbtåg
Lund Halmstad Falkenberg Varberg Göteborg 4a 1080 Öresundståg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1089 Öresundståg
Hässleholm Alvesta Linköping Norrköping Stockholm C 5 506 SJ Snabbtåg
Hjärup Lund Eslöv Helsingborg 3a 1558 Skånetrafiken Kort tåg
Lund Hässleholm Kristianstad Karlskrona 4a 1082 Öresundståg
Triangeln Hyllie 1b 1229 Skånetrafiken Kort tåg
Östervärn Persborg Svågertorp Hyllie 10 1430 Skånetrafiken Kort tåg
Lund Stångby Örtofta Hässleholm Kristianstad 3a 1230 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1091 Öresundståg
Triangeln Hyllie Oxie Svedala Ystad 1b 1559 Skånetrafiken Kort tåg
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 3a 1728 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1729 Skånetrafiken Kort tåg
Lund Hässleholm Älmhult Alvesta Växjö 4a 1084 Öresundståg
Triangeln Köpenhamn 2b 1093 Öresundståg
Kävlinge 4a 1430 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie 1b 1429 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie 10 1429 Skånetrafiken Kort tåg
Åstorp Halmstad Göteborg 7 10494 SJ Snabbtåg
Hässleholm Linköping Norrköping Alvesta Stockholm C 3a 550 SJ Snabbtåg
Lund Halmstad Falkenberg Varberg Göteborg 4a 1086 Öresundståg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1095 Öresundståg
Hjärup Lund Eslöv Helsingborg 3a 1562 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Kristianstad Karlskrona 4a 1088 Öresundståg
Triangeln Hyllie 1b 1231 Skånetrafiken Kort tåg
Östervärn Persborg Svågertorp Hyllie 10 1432 Skånetrafiken Kort tåg
Lund Stångby Örtofta Hässleholm Kristianstad 3a 1232 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1097 Öresundståg
Triangeln Hyllie Oxie Svedala Ystad 1b 1563 Skånetrafiken Kort tåg
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 3a 1730 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1731 Skånetrafiken Kort tåg
Lund Hässleholm Älmhult Växjö Kalmar 4a 1090 Öresundståg
Triangeln Köpenhamn 2b 1099 Öresundståg
Kävlinge 4a 1432 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie 1b 1431 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie 10 1431 Skånetrafiken Kort tåg
Lund Halmstad Falkenberg Varberg Göteborg 4a 1092 Öresundståg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1101 Öresundståg
Hjärup Lund Eslöv Helsingborg 3a 1566 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Kristianstad Karlskrona 4a 1094 Öresundståg
Triangeln Hyllie 1b 1233 Skånetrafiken Kort tåg
Östervärn Persborg Svågertorp Hyllie 10 1434 Skånetrafiken Kort tåg
Lund Stångby Örtofta Hässleholm Kristianstad 3a 1234 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1103 Öresundståg
Triangeln Hyllie Oxie Svedala Ystad 1b 1567 Skånetrafiken Kort tåg
Burlöv Åkarp Lund Landskrona Helsingborg 3a 1732 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1733 Skånetrafiken Kort tåg
Lund Hässleholm Älmhult Alvesta Växjö 4a 1096 Öresundståg
Hjärup Lund 3a 1284 Skånetrafiken
Triangeln Köpenhamn 2b 1105 Öresundståg
Kävlinge 4a 1434 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie 1b 1433 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie 9 1433 Skånetrafiken Kort tåg
Lund Halmstad Falkenberg Varberg Göteborg 4a 1098 Öresundståg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1107 Öresundståg
Hjärup Lund Eslöv Helsingborg 3a 1570 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Kristianstad Karlskrona 4a 1100 Öresundståg
Östervärn Persborg Svågertorp Hyllie 9 1436 Skånetrafiken Kort tåg
Lund Stångby Örtofta Hässleholm Kristianstad 3a 1236 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1109 Öresundståg
Triangeln Hyllie 1b 1571 Skånetrafiken Kort tåg
Burlöv Åkarp Lund Ramlösa Helsingborg 3a 1734 Skånetrafiken Ändrad väg Kort tåg
Triangeln Hyllie 2b 1245 Skånetrafiken
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1735 Skånetrafiken Kort tåg
Hässleholm Älmhult Alvesta Lund Växjö 4a 1102 Öresundståg
Triangeln Köpenhamn 2b 1111 Öresundståg
Kävlinge 3a 1436 Skånetrafiken Kort tåg
Berlin 10 301 Snälltåget Yttre tåg
Triangeln Hyllie 1b 1435 Skånetrafiken Kort tåg
Triangeln Hyllie Oxie Svedala Ystad 1b 1289 Skånetrafiken
Lund Helsingborg 4a 1104 Öresundståg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1113 Öresundståg
Hjärup Lund Eslöv Helsingborg 3a 1574 Skånetrafiken
Lund Hässleholm Kristianstad 4a 1106 Öresundståg
Triangeln Hyllie 1b 1237 Skånetrafiken Kort tåg
Lund Stångby Örtofta Hässleholm Kristianstad 3a 1238 Skånetrafiken Kort tåg
Alvesta Nässjö Linköping Norrköping Stockholm C 5 30004 SJ Nattåg
Triangeln Hyllie Cph Airport Köpenhamn 2b 1115 Öresundståg
Triangeln Hyllie 1b 1575 Skånetrafiken Kort tåg
Burlöv Åkarp Lund Ramlösa Helsingborg 3a 1736 Skånetrafiken Ändrad väg Kort tåg
Triangeln Hyllie Svågertorp Trelleborg 1b 1737 Skånetrafiken Ändrad väg Kort tåg
Lund 4a 1108 Öresundståg

← Alla tågtider vid Malmö C