Tågtider för ankomster till Malmö C

Ankommande tåg till Malmö C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Lund Hjärup Åkarp Burlöv 2b 1283 Skånetrafiken
Hässleholm Höör Eslöv 1b 1095 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Hyllie 3a 1780 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Hyllie Triangeln 4a 1088 Öresundståg
Kävlinge Gunnesbo Lund 2b 1779 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Lunnarp Ystad 3a 1562 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Lund 2b 1231 Skånetrafiken
Kristianstad Hässleholm 1b 1097 Öresundståg
Hyllie Triangeln 3a 1232 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Hyllie Triangeln 4a 1090 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Lund 2b 1563 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Hyllie 3a 1730 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Landskrona Lund 2b 1731 Skånetrafiken
Göteborg Varberg Halmstad Helsingborg 1b 1099 Öresundståg
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Svedala 3a 1282 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Hyllie Triangeln 4a 1092 Öresundståg
Göteborg Halmstad Helsingborg 10 493 SJ Snabbtåg
Lund Hjärup Åkarp Burlöv 2b 1285 Skånetrafiken
Kalmar Växjö Hässleholm Höör Eslöv 1b 1101 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Hyllie 3a 1782 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Hyllie Triangeln 4a 1094 Öresundståg
Kävlinge Gunnesbo Lund 2b 1781 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Lunnarp Ystad x 1566 Skånetrafiken Inställt
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Lund 2b 1233 Skånetrafiken
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm 1b 1103 Öresundståg
Hyllie Triangeln 3a 1234 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Hyllie Triangeln 4a 1096 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Lund 2b 1567 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Hyllie 3a 1732 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Landskrona Lund 2b 1733 Skånetrafiken
Stockholm C Norrköping Linköping Mjölby Hässleholm 7 541 SJ Snabbtåg
Göteborg Varberg Halmstad Helsingborg 1b 1105 Öresundståg
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Svedala 3a 1284 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Hyllie Triangeln 4a 1098 Öresundståg
Lund Hjärup Åkarp Burlöv 2b 1287 Skånetrafiken
Hässleholm Höör Eslöv 1b 1107 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Hyllie 3a 1784 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Hyllie Triangeln 4a 1100 Öresundståg
Kävlinge Gunnesbo Lund 2b 1783 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Lunnarp Ystad 3a 1570 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Lund 2b 1235 Skånetrafiken
Kristianstad Hässleholm 1b 1109 Öresundståg
Hyllie Triangeln 3a 1236 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Hyllie Triangeln 4a 1102 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Lund 2b 1571 Skånetrafiken
Stockholm C Linköping 9 3943 Snälltåget
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Hyllie 3a 1734 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Landskrona Lund 2b 1735 Skånetrafiken
Göteborg Varberg Halmstad Helsingborg 1b 1111 Öresundståg
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Svedala 3a 1286 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Hyllie Triangeln 4a 1104 Öresundståg
Lund Hjärup Åkarp Burlöv 2b 1289 Skånetrafiken
Kalmar Växjö Hässleholm Höör Eslöv 1b 1113 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Hyllie 3a 1786 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Hyllie Triangeln 4a 1106 Öresundståg
Kävlinge Gunnesbo Lund 2b 1785 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Lunnarp Ystad 3a 1574 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Lund 2b 1237 Skånetrafiken
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm 1b 1115 Öresundståg
Hyllie Triangeln 3a 1238 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Hyllie Triangeln 4a 1108 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Lund 2b 1575 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Hyllie 3a 1736 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Landskrona Lund 2b 1737 Skånetrafiken
Stockholm C Norrköping Linköping Mjölby Hässleholm 5 555 SJ Snabbtåg
Göteborg Varberg Halmstad Helsingborg 1b 1117 Öresundståg
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Svedala 3a 1288 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Hyllie Triangeln 4a 1110 Öresundståg
Lund Hjärup Åkarp Burlöv 2b 1291 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Hyllie Triangeln 4a 1112 Öresundståg
Hässleholm Höör Eslöv 1b 1119 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Hyllie 3a 11788 Skånetrafiken
Kävlinge Gunnesbo Lund 2b 11787 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Lunnarp Ystad 3a 11578 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Lund 2b 1239 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Hyllie Triangeln 4a 1114 Öresundståg
Kristianstad Hässleholm 1b 1121 Öresundståg
Hyllie Triangeln 3a 1240 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Lund 2b 11579 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Hyllie 3a 11738 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Landskrona Lund 2b 1739 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Hyllie Triangeln 4a 1116 Öresundståg
Göteborg Varberg Halmstad Helsingborg 1b 11123 Öresundståg
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Svedala 3a 11290 Skånetrafiken
Lund Hjärup Åkarp Burlöv 2b 1293 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Hyllie Triangeln 4a 1118 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Hyllie 2a 11790 Skånetrafiken
Kävlinge Gunnesbo Lund 1b 1789 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Lunnarp Ystad 3a 1582 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Lund 1b 1241 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Hyllie Triangeln 4a 1120 Öresundståg
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm 1b 1127 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Lund 2b 1583 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Hyllie 3a 11740 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Landskrona Lund 2b 11741 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Hyllie Triangeln 4a 29820 Öresundståg
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Svedala 3a 1294 Skånetrafiken
Lund Hjärup Åkarp Burlöv 2b 1295 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport 4a 1122 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Hyllie 3a 1792 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Lunnarp Ystad 4a 1586 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Lund 2b 1243 Skånetrafiken
Lund 1b 1133 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Landskrona Lund 2b 1743 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport 4a 1126 Öresundståg
Hyllie Triangeln 3a 1296 Skånetrafiken
Lund Hjärup Åkarp Burlöv 2b 1297 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Lunnarp Ystad 3a 1590 Skånetrafiken
Lund 1b 1139 Öresundståg
Lund Hjärup Åkarp Burlöv 2b 1591 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Landskrona Lund 2b 1745 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport 4a 1132 Öresundståg
Lund Hjärup Åkarp Burlöv 2b 1299 Skånetrafiken
Lund 1b 1145 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport 4a 1138 Öresundståg
Lund 1b 1005 Öresundståg
Lund 1b 1007 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport 4a 1144 Öresundståg
Lund 1b 1009 Öresundståg
Hyllie Triangeln 3a 1252 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln 4a 11002 Öresundståg
Lund 1b 1011 Öresundståg
Lund 1b 1013 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Hyllie 3a 1702 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport 4a 1006 Öresundståg
Lund 1b 1015 Öresundståg
Hässleholm Sösdala Tjörnarp Höör Lund 1b 1257 Skånetrafiken
Lund 1b 1017 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Hyllie 3a 1754 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Hyllie Triangeln 4a 1010 Öresundståg
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Svedala 3a 1510 Skånetrafiken
Kristianstad Hässleholm 1b 1019 Öresundståg
Hyllie Triangeln 3a 1206 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Hyllie Triangeln 4a 1012 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Hyllie 3a 1704 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Landskrona Lund 2b 1705 Skånetrafiken
Halmstad Helsingborg 1b 1021 Öresundståg
Köpenhamn Cph Airport Hyllie Triangeln 4a 1014 Öresundståg
Höör Stehag Eslöv Örtofta Lund 2b 1259 Skånetrafiken
Hässleholm Hässleholm Höör Eslöv 1b 1023 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Hyllie 3a 1756 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Hyllie Triangeln 4a 1016 Öresundståg
Kävlinge Gunnesbo Lund 2b 1755 Skånetrafiken
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Svedala 3a 1514 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Lund 2b 1207 Skånetrafiken
Kristianstad Hässleholm 1b 1025 Öresundståg
Hyllie Triangeln 3a 11208 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Hyllie Triangeln 4a 1018 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Hyllie 3a 1706 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Landskrona Lund 2b 1707 Skånetrafiken
Helsingborg 1b 1027 Öresundståg
Hyllie Triangeln 3a 1258 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Hyllie Triangeln 4a 1020 Öresundståg
Lund Hjärup Åkarp Burlöv 2b 1261 Skånetrafiken
Hässleholm Höör Eslöv 1b 1029 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Hyllie 3a 1758 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Hyllie Triangeln 4a 1022 Öresundståg
Kävlinge Gunnesbo Lund 2b 1757 Skånetrafiken
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Svedala 3a 1518 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Lund 2b 1209 Skånetrafiken
Kristianstad Hässleholm 1b 1031 Öresundståg
Hyllie Triangeln 3a 1210 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Hyllie Triangeln 4a 1024 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Lund 2b 1519 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Hyllie 3a 1708 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Landskrona Lund 2b 1709 Skånetrafiken

← Alla tågtider vid Malmö C

Smartare tågbiljett i mobilen

Har du en smart-telefon ska du såklart ha en smart tågbiljett.