Tågtider för ankomster till Malmö C

Ankommande tåg till Malmö C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Svedala 3a 1514 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Lund 1b 1207 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport 4a 1016 Öresundståg
Malmö Triangeln 3a 1208 Skånetrafiken
Kristianstad Hässleholm 2b 1025 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Lund 1b 1515 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Hyllie 3a 1706 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport 4a 1018 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Landskrona Lund 1b 1707 Skånetrafiken
Helsingborg 2b 1027 Öresundståg
Hyllie Triangeln 3a 1258 Skånetrafiken
Kristianstad Svågertorp Persborg Östervärn 10 1207 Skånetrafiken
Lund Hjärup 1b 1261 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport 4a 1020 Öresundståg
Hässleholm Höör Eslöv 2b 1029 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Hyllie 3a 1758 Skånetrafiken
Kävlinge Gunnesbo Lund Åkarp Burlöv 1b 1757 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Lunnarp Ystad 3a 1518 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Lund 1b 1209 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport 4a 1022 Öresundståg
Malmö Triangeln 3a 1210 Skånetrafiken
Karlskrona Bergåsa Ronneby Kristianstad Hässleholm 2b 1031 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Lund 1b 1519 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Hyllie 3a 1708 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport 4a 1024 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Landskrona Lund 1b 1709 Skånetrafiken
Halmstad Helsingborg 2b 1033 Öresundståg
Hyllie Triangeln 3a 1260 Skånetrafiken
Kristianstad Svågertorp Persborg Östervärn 10 1209 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport 3a 530 SJ Snabbtåg
Lund Hjärup 1b 1263 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport 4a 1026 Öresundståg
Växjö Hässleholm Höör Eslöv 2b 1035 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Hyllie 3a 1760 Skånetrafiken
Kävlinge Gunnesbo Lund Åkarp Burlöv 1b 1759 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Lunnarp Ystad 3a 1522 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Lund 1b 1211 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport 4a 1028 Öresundståg
Malmö Triangeln 3a 1212 Skånetrafiken Yttre tåg
Kristianstad 2b 1037 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Lund 1b 1523 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Hyllie 3a 1710 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport 4a 1030 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Landskrona Lund 1b 1711 Skånetrafiken
Göteborg Helsingborg 2b 1039 Öresundståg
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Svedala 3a 1262 Skånetrafiken
Kristianstad Svågertorp Persborg Östervärn 10 1211 Skånetrafiken
Göteborg Halmstad Helsingborg 7 485 SJ Snabbtåg
Lund Hjärup 1b 1265 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport 4a 1032 Öresundståg
Kalmar Växjö Hässleholm Höör Eslöv 2b 1041 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Hyllie 3a 1762 Skånetrafiken
Kävlinge Gunnesbo Lund Åkarp Burlöv 1b 1761 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Lunnarp Ystad 3a 1526 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Lund 1b 1213 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport 4a 1034 Öresundståg
Malmö Triangeln 3a 1214 Skånetrafiken
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm 2b 1043 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Lund 1b 1527 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Hyllie 3a 1712 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport 4a 1036 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Landskrona Lund 1b 1713 Skånetrafiken
Göteborg Helsingborg 2b 1045 Öresundståg
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Svedala 3a 1264 Skånetrafiken
Kristianstad Svågertorp Persborg Östervärn 10 1213 Skånetrafiken
Stockholm C Norrköping Linköping Hässleholm Lund 1b 501 SJ Snabbtåg
Köpenhamn Cph Airport 3a 534 SJ Snabbtåg
Lund Hjärup 1b 1267 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport 4a 1038 Öresundståg
Växjö Hässleholm Höör Eslöv 2b 1047 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Hyllie 4a 1764 Skånetrafiken
Kävlinge Gunnesbo Lund Åkarp Burlöv 1b 1763 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Lunnarp Ystad 3a 1530 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Lund 1b 1215 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport 4a 1040 Öresundståg
Malmö Triangeln 3a 1216 Skånetrafiken
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm 2b 1049 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Lund 1b 1531 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Hyllie 3a 1714 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport 4a 1042 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Landskrona Lund 1b 1715 Skånetrafiken
Göteborg Helsingborg 2b 1051 Öresundståg
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Svedala 3a 1266 Skånetrafiken
Kristianstad Svågertorp Persborg Östervärn 10 1215 Skånetrafiken
Lund Hjärup 1b 1269 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport 4a 1044 Öresundståg
Kalmar Växjö Hässleholm Höör Eslöv 2b 1053 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Hyllie 3a 1766 Skånetrafiken
Kävlinge Gunnesbo Lund Åkarp Burlöv 1b 1765 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Lunnarp Ystad 3a 1534 Skånetrafiken
Göteborg Halmstad Helsingborg 7 487 SJ Snabbtåg
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Lund 1b 1217 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport 4a 1046 Öresundståg
Malmö Triangeln 3a 1218 Skånetrafiken
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm 2b 1055 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Lund 1b 1535 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Hyllie 3a 1716 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport 4a 1048 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Landskrona Lund 1b 1717 Skånetrafiken
Göteborg Helsingborg 2b 1057 Öresundståg
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Svedala 3a 1268 Skånetrafiken
Kristianstad Svågertorp Persborg Östervärn 10 1217 Skånetrafiken
Stockholm C Norrköping Linköping Hässleholm Lund 1b 525 SJ Snabbtåg
Köpenhamn Cph Airport 3a 538 SJ Snabbtåg
Lund Hjärup 1b 1271 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport 4a 1050 Öresundståg
Hässleholm Höör Eslöv 2b 1059 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Hyllie 3a 1768 Skånetrafiken
Kävlinge Gunnesbo Lund Åkarp Burlöv 1b 1767 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Lunnarp Ystad 3a 1538 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Lund 1b 1219 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport 4a 1052 Öresundståg
Malmö Triangeln 3a 1220 Skånetrafiken
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm 2b 1061 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Lund 1b 1539 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Hyllie 3a 1718 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport 4a 1054 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Landskrona Lund 1b 1719 Skånetrafiken
Göteborg Helsingborg 2b 1063 Öresundståg
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Svedala 3a 1270 Skånetrafiken
Kristianstad Svågertorp Persborg Östervärn 10 1219 Skånetrafiken
Stockholm C Norrköping Linköping Nässjö Hässleholm 6 527 SJ Snabbtåg
Lund Hjärup 1b 1273 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport 4a 1056 Öresundståg
Kalmar Växjö Hässleholm Höör Eslöv 2b 1065 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Hyllie 3a 1770 Skånetrafiken
Kävlinge Gunnesbo Lund Åkarp Burlöv 1b 1769 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Lunnarp Ystad 3a 1542 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Lund 1b 1221 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport 4a 1058 Öresundståg
Malmö Triangeln 3a 1222 Skånetrafiken
Stockholm C Linköping Södertälje S Nässjö Alvesta 9 3941 Snälltåget
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm 2b 1067 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Lund 1b 1543 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Hyllie 3a 1720 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport 4a 1060 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Landskrona Lund 1b 1721 Skånetrafiken
Göteborg Helsingborg 2b 1069 Öresundståg
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Svedala 3a 1272 Skånetrafiken
Kristianstad Svågertorp Persborg Östervärn 10 1221 Skånetrafiken
Stockholm C Norrköping Linköping Hässleholm Lund 1b 529 SJ Snabbtåg
Köpenhamn Cph Airport 3a 542 SJ Snabbtåg
Lund Hjärup 1b 1275 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport 4a 1062 Öresundståg
Hässleholm Höör Eslöv 2b 1071 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Hyllie 3a 1772 Skånetrafiken
Kävlinge Gunnesbo Lund Åkarp Burlöv 1b 1771 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Lunnarp Ystad 3a 1546 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Lund 1b 1223 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport 4a 1064 Öresundståg
Malmö Triangeln 3a 1224 Skånetrafiken
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm 2b 1073 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Lund 1b 1547 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Hyllie 3a 1722 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport 4a 1066 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Landskrona Lund 1b 1723 Skånetrafiken
Göteborg Helsingborg 2b 1075 Öresundståg
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Svedala 3a 1274 Skånetrafiken
Kristianstad Svågertorp Persborg Östervärn 10 1223 Skånetrafiken
Lund Hjärup 1b 1277 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport 4a 1068 Öresundståg
Kalmar Växjö Hässleholm Höör Eslöv 2b 1077 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Hyllie 3a 1774 Skånetrafiken
Kävlinge Gunnesbo Lund Åkarp Burlöv 1b 1773 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Lunnarp Ystad 3a 1550 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Lund 1b 1225 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport 4a 1070 Öresundståg
Göteborg Halmstad Helsingborg 6 491 SJ Snabbtåg
Malmö Triangeln 3a 1226 Skånetrafiken
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm 2b 1079 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Lund 1b 1551 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Hyllie 3a 1724 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport 4a 1072 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Landskrona Lund 1b 1725 Skånetrafiken
Göteborg Helsingborg 2b 1081 Öresundståg
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Svedala 3a 1276 Skånetrafiken
Kristianstad Svågertorp Persborg Östervärn 10 1225 Skånetrafiken
Stockholm C Norrköping Linköping Hässleholm Lund 1b 533 SJ Snabbtåg
Köpenhamn Cph Airport 3a 546 SJ Snabbtåg
Lund Hjärup 1b 1279 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport 4a 1074 Öresundståg
Hässleholm Höör Eslöv 2b 1083 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Hyllie 3a 1776 Skånetrafiken
Kävlinge Gunnesbo Lund Åkarp Burlöv 1b 1775 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Lunnarp Ystad 3a 1554 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Lund 1b 1227 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport 4a 1076 Öresundståg
Malmö Triangeln 3a 1228 Skånetrafiken
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm 2b 1085 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Lund 1b 1555 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Hyllie 3a 1726 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport 4a 1078 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Landskrona Lund 1b 1727 Skånetrafiken
Göteborg Helsingborg 2b 1087 Öresundståg
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Svedala 3a 1278 Skånetrafiken
Kristianstad Svågertorp Persborg Östervärn 10 1227 Skånetrafiken
Lund Hjärup 1b 1281 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport 4a 1080 Öresundståg
Kalmar Växjö Hässleholm Höör Eslöv 2b 1089 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Hyllie 3a 1778 Skånetrafiken
Kävlinge Gunnesbo Lund Åkarp Burlöv 1b 1777 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Lunnarp Ystad 3a 1558 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Lund 1b 1229 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport 4a 1082 Öresundståg
Malmö Triangeln 3a 1230 Skånetrafiken
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm 2b 1091 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Lund 1b 1559 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Hyllie 3a 1728 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport 4a 1084 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Landskrona Lund 1b 1729 Skånetrafiken
Göteborg Helsingborg 2b 1093 Öresundståg
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Svedala 3a 1280 Skånetrafiken
Kristianstad Svågertorp Persborg Östervärn 10 1229 Skånetrafiken
Stockholm C Norrköping Linköping Hässleholm Lund 1b 507 SJ Snabbtåg
Lund Hjärup 1b 1283 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport 4a 1086 Öresundståg
Hässleholm Höör Eslöv 2b 1095 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Hyllie 3a 1780 Skånetrafiken
Kävlinge Gunnesbo Lund Åkarp Burlöv 1b 1779 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Lunnarp Ystad 3a 1562 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Lund 1b 1231 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport 4a 1088 Öresundståg
Malmö Triangeln 3a 1232 Skånetrafiken
Kristianstad Hässleholm 2b 1097 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Lund 1b 1563 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Hyllie 3a 1730 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport 4a 1090 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Landskrona Lund 1b 1731 Skånetrafiken
Göteborg Helsingborg 2b 1099 Öresundståg
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Svedala 3a 1282 Skånetrafiken
Kristianstad Svågertorp Persborg Östervärn 10 1231 Skånetrafiken
Göteborg Halmstad Helsingborg 9 495 SJ Snabbtåg
Lund Hjärup 1b 1285 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport 4a 1092 Öresundståg
Kalmar Växjö Hässleholm Höör Eslöv 2b 1101 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Hyllie 3a 1782 Skånetrafiken
Kävlinge Gunnesbo Lund Åkarp Burlöv 1b 1781 Skånetrafiken
Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Lunnarp Ystad 3a 1566 Skånetrafiken
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Lund 1b 1233 Skånetrafiken
Malmö Triangeln 3a 1234 Skånetrafiken
Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm 2b 1103 Öresundståg
Helsingborg Ramlösa Gantofta Vallåkra Lund 1b 1567 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Hyllie 4a 1732 Skånetrafiken
Helsingborg Ramlösa Rydebäck Landskrona Lund 1b 1733 Skånetrafiken
Göteborg Helsingborg 2b 1105 Öresundståg
Ystad Svarte Rydsgård Skurup Svedala 4a 1284 Skånetrafiken
Kristianstad Svågertorp Persborg Östervärn 10 1233 Skånetrafiken
Stockholm C Norrköping Linköping Hässleholm Lund 6 541 SJ Snabbtåg
Lund Hjärup 1b 1287 Skånetrafiken
Hässleholm Höör Eslöv 4a 1107 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Svågertorp Hyllie 3a 1784 Skånetrafiken

← Alla tågtider vid Malmö C