Tågtider för Katrineholm C

Avgående tåg från Katrineholm C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Södertälje S Flemingsberg x 614 SJ InterCity Inställt
Stockholm Södra 1 20438 SJ Snabbtåg
Norrköping Linköping 5 2143 SJ Regional
Vingåker Hallsberg 3 10129 SJ Regional
Flen Eskilstuna Kolbäck Västerås Sala 4 2152 SJ Regional
Skövde Herrljunga Göteborg 3 411 SJ Snabbtåg
Skövde Göteborg x 413 SJ Snabbtåg Inställt
Stockholm Södra 2 20442 SJ Snabbtåg Prel. tid Fordonsfel
Flen Gnesta Södertälje S Flemingsberg 1 10154 SJ Regional
Norrköping Linköping 5 2151 SJ Regional
Flen Eskilstuna Kolbäck Västerås Sala 4 2160 SJ Regional
Vingåker Hallsberg 3 143 SJ Regional
Skövde Alingsås Göteborg x 20455 SJ Snabbtåg Inställt
Hallsberg Degerfors Kristinehamn Karlstad 3 645 SJ Snabbtåg
Stockholm Södra x 20446 SJ Snabbtåg Inställt
Norrköping Linköping 5 2159 SJ Regional
Flen Hälleforsnäs Eskilstuna Kolbäck Västerås 4 2168 SJ Regional
Södertälje S Flemingsberg x 626 SJ InterCity Inställt
Vingåker Hallsberg 3 10153 SJ Regional
Ankommande tåg till Katrineholm C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Oslo Kongsvinger Karlstad Kristinehamn Hallsberg x 614 SJ InterCity Inställt
Göteborg Skövde 1 20438 SJ Snabbtåg
Sala Västerås Kolbäck Eskilstuna Flen 5 2143 SJ Regional
Flemingsberg Södertälje S Gnesta Flen 3 10129 SJ Regional
Linköping Norrköping 4 2152 SJ Regional
Stockholm C 3 411 SJ Snabbtåg
Stockholm Södra Södertälje S x 413 SJ Snabbtåg Inställt
Göteborg Herrljunga Skövde 2 20442 SJ Snabbtåg Prel. tid Fordonsfel
Hallsberg Vingåker 1 10154 SJ Regional
Sala Västerås Kolbäck Eskilstuna Flen 5 2151 SJ Regional
Linköping Norrköping 4 2160 SJ Regional
Flemingsberg Södertälje S Gnesta Flen 3 143 SJ Regional
Stockholm Södra x 20455 SJ Snabbtåg Inställt
Flemingsberg Södertälje S 3 645 SJ Snabbtåg
Göteborg Skövde x 20446 SJ Snabbtåg Inställt
Sala Västerås Kolbäck Eskilstuna Flen 5 2159 SJ Regional
Linköping Norrköping 4 2168 SJ Regional
Oslo Kongsvinger Karlstad Kristinehamn Hallsberg x 626 SJ InterCity Inställt
Flemingsberg Södertälje S Gnesta Flen 3 10153 SJ Regional