Tågtider för Katrineholm C

Avgående tåg från Katrineholm C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Flen Eskilstuna Kolbäck Västerås Sala 4 12136 SJ Regional
Skövde Göteborg 3 433 SJ Snabbtåg
Flen Gnesta Södertälje S Flemingsberg Stockholm C 1 134 SJ Regional
Norrköping Linköping 5 2131 SJ Regional
Flen Eskilstuna Kolbäck Västerås Sala 4 2140 SJ Regional
Vingåker Hallsberg 3 133 SJ Regional
Herrljunga Göteborg 3 435 SJ Snabbtåg
Stockholm C 1 434 SJ Snabbtåg
Södertälje S Stockholm C 1 634 SJ Snabbtåg
Norrköping Linköping 5 2135 SJ Regional
Hallsberg Degerfors Kristinehamn Karlstad 3 637 SJ Snabbtåg
Flen Eskilstuna Kolbäck Västerås Sala 4 2144 SJ Regional
Skövde Göteborg 3 437 SJ Snabbtåg
Flen Gnesta Södertälje S Flemingsberg Stockholm C 1 138 SJ Regional
Norrköping Linköping 5 2139 SJ Regional
Flen Eskilstuna Kolbäck Västerås Sala 4 2148 SJ Regional
Vingåker Hallsberg 3 137 SJ Regional
Hallsberg Degerfors Kristinehamn Karlstad Oslo 1 615 SJ InterCity
Stockholm C 1 438 SJ Snabbtåg
Vingåker Hallsberg 4 139 SJ Regional

→ Alla avgångar från Katrineholm C

Ankommande tåg till Katrineholm C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Linköping Norrköping 4 12136 SJ Regional
Stockholm C 3 433 SJ Snabbtåg
Hallsberg Vingåker 1 134 SJ Regional
Sala Västerås Kolbäck Eskilstuna Flen 5 2131 SJ Regional
Linköping Norrköping 4 2140 SJ Regional
Stockholm C Flemingsberg Södertälje S Gnesta Flen 3 133 SJ Regional
Stockholm C Södertälje S 3 435 SJ Snabbtåg
Göteborg Herrljunga 1 434 SJ Snabbtåg
Karlstad Kristinehamn Degerfors Hallsberg 1 634 SJ Snabbtåg
Sala Västerås Kolbäck Eskilstuna Flen 5 2135 SJ Regional
Stockholm C Södertälje S 3 637 SJ Snabbtåg
Linköping Norrköping 4 2144 SJ Regional
Stockholm C 3 437 SJ Snabbtåg
Hallsberg Vingåker 1 138 SJ Regional
Sala Västerås Kolbäck Eskilstuna Flen 5 2139 SJ Regional
Linköping Norrköping 4 2148 SJ Regional
Stockholm C Flemingsberg Södertälje S Gnesta Flen 3 137 SJ Regional
Stockholm C Södertälje S 1 615 SJ InterCity
Stockholm C Flemingsberg Södertälje S Gnesta Flen 4 139 SJ Regional
Göteborg Skövde 1 438 SJ Snabbtåg

→ Alla ankomster till Katrineholm C