Tågtider för avgångar från Helsingborg C

Avgående tåg från Helsingborg C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm Förslöv 3a 1652 Skånetrafiken
Ramlösa Påarp Åstorp Hässleholm Kristianstad 3b 1854 Skånetrafiken
Ängelholm Halmstad Varberg Kungsbacka Göteborg 4a 11154 Öresundståg
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 1b 1703 Skånetrafiken
Landskrona Lund Malmö Triangeln Köpenhamn 4b 1015 Öresundståg
Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp Hässleholm 3b 1804 Skånetrafiken
Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm Halmstad 1a 1684 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 1b 1753 Skånetrafiken
Ramlösa Teckomatorp Lund Malmö Ystad 3a 1511 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Lund Malmö 4b 11319 Öresundståg
Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm Förslöv 3a 1654 Skånetrafiken
Ramlösa Påarp Åstorp Hässleholm Kristianstad 1b 1856 Skånetrafiken
Halmstad Falkenberg Varberg Kungsbacka Göteborg 4a 11002 Öresundståg
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 2b 1705 Skånetrafiken
Landskrona Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 4a 1021 Öresundståg
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Köpenhamn 3b 1323 Öresundståg
Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp Hässleholm 2b 1806 Skånetrafiken
Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm Halmstad 1a 1686 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 1b 1755 Skånetrafiken
Ramlösa Teckomatorp Lund Malmö Ystad 2a 1515 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Köpenhamn 3b 1325 Öresundståg
Halmstad Göteborg Skövde Hallsberg Stockholm C 4a 426 SJ Snabbtåg
Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm Förslöv 3a 1656 Skånetrafiken
Ramlösa Påarp Åstorp Hässleholm Kristianstad 2b 1858 Skånetrafiken
Halmstad Falkenberg Varberg Kungsbacka Göteborg 4a 1008 Öresundståg
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 1 1707 Skånetrafiken
Landskrona Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 4 1027 Öresundståg
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Köpenhamn 3 1329 Öresundståg
Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp Hässleholm 2b 1808 Skånetrafiken
Lund Malmö 4a 481 SJ Snabbtåg
Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm Halmstad 2a 1688 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 1b 1757 Skånetrafiken
Ramlösa Teckomatorp Lund Malmö Ystad 1a 1519 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Köpenhamn 3b 1331 Öresundståg
Halmstad Göteborg 4a 482 SJ Snabbtåg
Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm Förslöv 2a 1658 Skånetrafiken
Ramlösa Påarp Åstorp Hässleholm Kristianstad 2b 1860 Skånetrafiken
Ängelholm Halmstad Falkenberg Varberg Göteborg 3a 1014 Öresundståg
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 1b 1709 Skånetrafiken
Landskrona Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 3 1033 Öresundståg
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Hyllie 4b 1997 Pågatåg Expr
Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp Hässleholm 2b 1810 Skånetrafiken
Lund Malmö 3a 483 SJ Snabbtåg
Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm 1a 1608 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 1b 1759 Skånetrafiken
Ramlösa Teckomatorp Lund Malmö Ystad 2a 1523 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Hyllie 4b 1999 Pågatåg Expr
Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm Förslöv 4a 1660 Skånetrafiken
Ramlösa Påarp Mörarp Bjuv Åstorp 2b 1862 Skånetrafiken
Ängelholm Halmstad Falkenberg Varberg Göteborg 3a 1020 Öresundståg
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 1b 1711 Skånetrafiken
Landskrona Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 3 1039 Öresundståg
Halmstad Göteborg 4a 484 SJ Snabbtåg
Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp Hässleholm 2b 1812 Skånetrafiken
Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm Förslöv 1a 1610 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 1b 1761 Skånetrafiken
Ramlösa Teckomatorp Lund Malmö Ystad 2a 1527 Skånetrafiken
Ramlösa Påarp Mörarp Bjuv Åstorp 2b 1864 Skånetrafiken
Ängelholm Halmstad Falkenberg Varberg Göteborg 4a 1026 Öresundståg
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 1b 1713 Skånetrafiken
Landskrona Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 4a 1045 Öresundståg
Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp Hässleholm 2b 1814 Skånetrafiken
Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm Förslöv 2a 1612 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 1b 1763 Skånetrafiken
Ramlösa Teckomatorp Lund Malmö Ystad 4b 1531 Skånetrafiken
Ramlösa Påarp Mörarp Bjuv Åstorp 2b 1866 Skånetrafiken
Ängelholm Halmstad Falkenberg Varberg Göteborg 4a 1032 Öresundståg
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 3a 1715 Skånetrafiken
Landskrona Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 4 1051 Öresundståg
Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp Hässleholm 2b 1816 Skånetrafiken
Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm Förslöv 2a 1614 Skånetrafiken
Ramlösa Teckomatorp Lund Malmö Ystad 1b 1535 Skånetrafiken
Halmstad Göteborg 4a 486 SJ Snabbtåg
Ramlösa Påarp Mörarp Bjuv Åstorp 2b 1868 Skånetrafiken
Lund Malmö 1a 487 SJ Snabbtåg
Ängelholm Halmstad Falkenberg Varberg Göteborg 4a 1038 Öresundståg
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 3b 1717 Skånetrafiken
Landskrona Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 4 1057 Öresundståg
Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp Hässleholm 2b 1818 Skånetrafiken
Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm Förslöv 2a 1616 Skånetrafiken
Ramlösa Teckomatorp Lund Malmö Ystad 3b 1539 Skånetrafiken
Ramlösa Påarp Mörarp Bjuv Åstorp 2b 1870 Skånetrafiken
Ängelholm Halmstad Falkenberg Varberg Göteborg 4a 1044 Öresundståg
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 1b 1719 Skånetrafiken
Landskrona Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 4 1063 Öresundståg
Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp Hässleholm 2b 1820 Skånetrafiken
Lund Malmö 3a 489 SJ Snabbtåg
Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm Förslöv 1a 1618 Skånetrafiken
Ramlösa Teckomatorp Lund Malmö Ystad 2a 1543 Skånetrafiken
Halmstad Göteborg 3a 488 SJ Snabbtåg
Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm Förslöv 1a 1670 Skånetrafiken
Ramlösa Påarp Åstorp Hässleholm Kristianstad 2b 1872 Skånetrafiken
Ängelholm Halmstad Falkenberg Varberg Göteborg 3a 1050 Öresundståg
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 4b 1721 Skånetrafiken
Landskrona Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 4 1069 Öresundståg
Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp Hässleholm 2b 1822 Skånetrafiken
Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm Halmstad 2a 1692 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 1a 1771 Skånetrafiken
Ramlösa Teckomatorp Lund Malmö Ystad 4b 1547 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Köpenhamn 3b 1373 Öresundståg
Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm Förslöv 4a 1672 Skånetrafiken
Ramlösa Påarp Åstorp Hässleholm Kristianstad 2b 1874 Skånetrafiken
Ängelholm Halmstad Falkenberg Varberg Göteborg 4a 1056 Öresundståg
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 2a 1723 Skånetrafiken
Landskrona Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 4 1075 Öresundståg
Halmstad Göteborg 3a 490 SJ Snabbtåg
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Köpenhamn 2b 1377 Öresundståg
Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp Hässleholm 2a 1824 Skånetrafiken
Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm Halmstad 1a 1694 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 1b 1773 Skånetrafiken
Ramlösa Teckomatorp Lund Malmö Ystad 4b 1551 Skånetrafiken
Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm Förslöv 2a 1674 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Köpenhamn 3b 1379 Öresundståg
Ramlösa Påarp Åstorp Hässleholm Kristianstad 1b 1876 Skånetrafiken
Lund Malmö 2a 491 SJ Snabbtåg
Ängelholm Halmstad Falkenberg Varberg Göteborg 3a 1062 Öresundståg
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 4b 1725 Skånetrafiken
Landskrona Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 3 1081 Öresundståg
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Köpenhamn 4b 1383 Öresundståg
Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp Hässleholm 2b 1826 Skånetrafiken
Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm Halmstad 1a 1696 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 1b 1775 Skånetrafiken
Ramlösa Teckomatorp Lund Malmö Ystad 4 1555 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Köpenhamn 3b 1385 Öresundståg
Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm Förslöv 2a 1676 Skånetrafiken
Ramlösa Påarp Åstorp Hässleholm Kristianstad 2b 1878 Skånetrafiken
Ängelholm Halmstad Falkenberg Varberg Göteborg 4a 1068 Öresundståg
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 1b 1727 Skånetrafiken
Landskrona Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 4 1087 Öresundståg
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Hyllie 3b 11389 Öresundståg
Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp Hässleholm 2b 1828 Skånetrafiken
Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm Halmstad 1a 1698 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 1b 1777 Skånetrafiken
Ramlösa Teckomatorp Lund Malmö Ystad 3a 1559 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Hyllie 4b 11391 Öresundståg
Halmstad Göteborg 3a 492 SJ Snabbtåg
Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm Förslöv 2a 1678 Skånetrafiken
Ramlösa Påarp Mörarp Bjuv Åstorp 2b 1880 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 1b 1729 Skånetrafiken
Ängelholm Halmstad Falkenberg Varberg Göteborg 4a 1074 Öresundståg
Lund Malmö 2a 493 SJ Snabbtåg
Landskrona Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn 4a 1093 Öresundståg
Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp Hässleholm 2b 1830 Skånetrafiken
Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm Förslöv 1a 1628 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 1b 1779 Skånetrafiken
Ramlösa Teckomatorp Lund Malmö Ystad 2a 1563 Skånetrafiken

← Alla tågtider vid Helsingborg C