Tågtider för avgångar från Helsingborg C

Avgående tåg från Helsingborg C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Ramlösa Landskrona Lund Malmö 4b 1331 Öresundståg
Ramlösa Landskrona Malmö Hyllie 3b 1457 Skånetrafiken
Göteborg x 60014 Öresundståg Buss
Ramlösa Påarp Åstorp Hässleholm Kristianstad 2b 1860 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 1b 1709 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Kävlinge 2a 11933 Skånetrafiken
Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp Hässleholm 2b 1810 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 1b 1759 Skånetrafiken
Ramlösa Teckomatorp Lund Malmö Ystad 3b 1523 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Hyllie 2a 1999 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Malmö Hyllie 1b 1459 Skånetrafiken
Göteborg x 60020 Öresundståg Buss
Ramlösa Påarp Mörarp Bjuv Åstorp 3b 1862 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 2b 1711 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Kävlinge 3b 11939 Skånetrafiken
Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp Hässleholm 1b 1812 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 2b 1761 Skånetrafiken
Ramlösa Teckomatorp Lund Malmö Ystad 3b 1527 Skånetrafiken
Göteborg x 60026 Öresundståg Buss
Ramlösa Påarp Mörarp Bjuv Åstorp 1b 1864 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 2b 1713 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Kävlinge 3b 11945 Skånetrafiken
Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp Hässleholm 2b 1814 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 4b 1763 Skånetrafiken
Ramlösa Teckomatorp Lund Malmö Ystad 1a 1531 Skånetrafiken
Göteborg x 60032 Öresundståg Buss
Ramlösa Påarp Mörarp Bjuv Åstorp 1b 1866 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 3b 1715 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Kävlinge 3b 11951 Skånetrafiken
Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp Hässleholm 2b 1816 Skånetrafiken
Ramlösa Teckomatorp Lund Malmö Ystad 2a 1535 Skånetrafiken
Göteborg x 60038 Öresundståg Buss
Ramlösa Påarp Mörarp Bjuv Åstorp 1b 1868 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 2b 1717 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Kävlinge 3b 11957 Skånetrafiken
Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp Hässleholm 2b 1818 Skånetrafiken
Ramlösa Teckomatorp Lund Malmö Ystad 1a 1539 Skånetrafiken
Göteborg x 60044 Öresundståg Buss
Ramlösa Påarp Mörarp Bjuv Åstorp 1b 1870 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 2b 1719 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Kävlinge 3b 11963 Skånetrafiken
Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp Hässleholm 1b 1820 Skånetrafiken
Ramlösa Teckomatorp Lund Malmö Ystad 2a 1543 Skånetrafiken
Göteborg x 60050 Öresundståg Buss
Ramlösa Påarp Åstorp Hässleholm Kristianstad 2b 1872 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 1b 1721 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Kävlinge 3b 11969 Skånetrafiken
Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp Hässleholm 1b 1822 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 2b 1771 Skånetrafiken
Ramlösa Teckomatorp Lund Malmö Ystad 1a 1547 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Köpenhamn 4b 1373 Öresundståg
Ramlösa Landskrona Malmö Hyllie 3b 1471 Skånetrafiken
Göteborg x 60056 Öresundståg Buss
Ramlösa Påarp Åstorp Hässleholm Kristianstad 2b 1874 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 1b 1723 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Kävlinge 3b 11975 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Köpenhamn 4b 1377 Öresundståg
Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp Hässleholm 2b 1824 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 1b 1773 Skånetrafiken
Ramlösa Teckomatorp Lund Malmö Ystad 3b 1551 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Köpenhamn 4b 1379 Öresundståg
Ramlösa Landskrona Malmö Hyllie 1a 1473 Skånetrafiken
Göteborg x 60062 Öresundståg Buss
Ramlösa Påarp Åstorp Hässleholm Kristianstad 2b 1876 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 3b 1725 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Kävlinge 3b 11981 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Köpenhamn 4b 1383 Öresundståg
Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp Hässleholm 3a 1826 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 2b 1775 Skånetrafiken
Ramlösa Teckomatorp Lund Malmö Ystad 1a 1555 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Köpenhamn 4a 1385 Öresundståg
Ramlösa Landskrona Malmö Hyllie 3b 1475 Skånetrafiken
Göteborg x 60068 Öresundståg Buss
Ramlösa Påarp Åstorp Hässleholm Kristianstad 1b 1878 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 2b 1727 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Kävlinge 3b 11987 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Köpenhamn 4b 1389 Öresundståg
Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp Hässleholm 2b 1828 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 1b 1777 Skånetrafiken
Ramlösa Teckomatorp Lund Malmö Ystad 3b 1559 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Köpenhamn 4 1391 Öresundståg
Ramlösa Landskrona Malmö Hyllie 2b 1477 Skånetrafiken
Göteborg x 60074 Öresundståg Buss
Ramlösa Påarp Mörarp Bjuv Åstorp 1b 1880 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 3b 1729 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Kävlinge 3b 11993 Skånetrafiken
Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp Hässleholm 1b 1830 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 2b 1779 Skånetrafiken
Ramlösa Teckomatorp Lund Malmö Ystad 3b 1563 Skånetrafiken
Göteborg x 60080 Öresundståg Buss
Ramlösa Påarp Mörarp Bjuv Åstorp 1b 1882 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 2b 1731 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Kävlinge 1b 11999 Skånetrafiken
Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp Hässleholm 2b 1832 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 1b 1781 Skånetrafiken
Ramlösa Teckomatorp Lund Malmö Ystad 1a 1567 Skånetrafiken
Göteborg x 60086 Öresundståg Buss
Ramlösa Påarp Mörarp Bjuv Åstorp 1b 1884 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 4b 1733 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Kävlinge 3b 11905 Skånetrafiken
Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp Hässleholm 1b 1834 Skånetrafiken
Ramlösa Teckomatorp Lund Malmö Ystad 2a 1571 Skånetrafiken
Göteborg x 60092 Öresundståg Buss
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 2b 1735 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Kävlinge 3b 11911 Skånetrafiken
Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp Hässleholm 2b 1836 Skånetrafiken
Ramlösa Teckomatorp Lund Malmö Ystad 2a 1575 Skånetrafiken

← Alla tågtider vid Helsingborg C