Tågtider för avgångar från Helsingborg C

Avgående tåg från Helsingborg C
Tid Till Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm Förslöv 2a 1608 Skånetrafiken Spårändrat
Ramlösa Teckomatorp Lund Malmö Ystad 1a 1523 Skånetrafiken
Ängelholm Halmstad Falkenberg Varberg Göteborg 4a 1020 Öresundståg
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 2b 1711 Skånetrafiken
Landskrona Kävlinge Malmö Köpenhamn 4a 1039 Öresundståg Ändrad väg
Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp Hässleholm 3a 1812 Skånetrafiken
Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm Förslöv 1a 1610 Skånetrafiken
Ramlösa Teckomatorp Lund Malmö Ystad 2a 1527 Skånetrafiken
Ängelholm Halmstad Falkenberg Varberg Göteborg 4a 1026 Öresundståg
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 1b 1713 Skånetrafiken
Landskrona Kävlinge Malmö Köpenhamn 4 1045 Öresundståg Ändrad väg
Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp Hässleholm 2b 1814 Skånetrafiken
Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm Förslöv 2a 1612 Skånetrafiken
Ramlösa Teckomatorp Lund Malmö Ystad 1a 1531 Skånetrafiken
Ängelholm Halmstad Falkenberg Varberg Göteborg 4a 1032 Öresundståg
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 1b 1715 Skånetrafiken
Landskrona Kävlinge Malmö Köpenhamn 4 1051 Öresundståg Ändrad väg
Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp Hässleholm 2b 1816 Skånetrafiken
Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm Förslöv 1a 1614 Skånetrafiken
Ramlösa Teckomatorp Lund Malmö Ystad 2a 1535 Skånetrafiken
Ängelholm Halmstad Falkenberg Varberg Göteborg 4a 1038 Öresundståg
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 1b 1717 Skånetrafiken
Landskrona Kävlinge Malmö Köpenhamn 4 1057 Öresundståg Ändrad väg
Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp Hässleholm 3b 1818 Skånetrafiken
Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm Förslöv 3a 1616 Skånetrafiken
Ramlösa Teckomatorp Lund Malmö Ystad 1a 1539 Skånetrafiken
Ängelholm Halmstad Falkenberg Varberg Göteborg 4a 1044 Öresundståg
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 1b 1719 Skånetrafiken
Landskrona Kävlinge Malmö Köpenhamn 4 1063 Öresundståg Ändrad väg
Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp Hässleholm 2b 1820 Skånetrafiken
Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm Förslöv 1a 1618 Skånetrafiken
Ramlösa Teckomatorp Lund Malmö Ystad 2a 1543 Skånetrafiken
Ängelholm Halmstad Falkenberg Varberg Göteborg 4a 1050 Öresundståg
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 1b 1721 Skånetrafiken
Landskrona Kävlinge Malmö Köpenhamn 4 1069 Öresundståg Ändrad väg
Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp Hässleholm 2b 1822 Skånetrafiken
Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm Förslöv 2a 1620 Skånetrafiken
Ramlösa Teckomatorp Lund Malmö Ystad 1a 1547 Skånetrafiken
Ängelholm Halmstad Falkenberg Varberg Göteborg 4a 1056 Öresundståg
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 1b 1723 Skånetrafiken
Landskrona Kävlinge Malmö Köpenhamn 4a 1075 Öresundståg Ändrad väg
Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp Hässleholm 2b 1824 Skånetrafiken
Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm Förslöv 1a 1622 Skånetrafiken
Ramlösa Teckomatorp Lund Malmö Ystad 2a 1551 Skånetrafiken
Ängelholm Halmstad Falkenberg Varberg Göteborg 4a 1062 Öresundståg
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 1b 1725 Skånetrafiken
Landskrona Kävlinge Malmö Köpenhamn 4 1081 Öresundståg Ändrad väg
Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp Hässleholm 2b 1826 Skånetrafiken
Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm Förslöv 2a 1624 Skånetrafiken
Ramlösa Teckomatorp Lund Malmö Ystad 1a 1555 Skånetrafiken
Ängelholm Halmstad Falkenberg Varberg Göteborg 4a 1068 Öresundståg
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 1b 1727 Skånetrafiken
Landskrona Kävlinge Malmö Köpenhamn 4a 1087 Öresundståg
Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp Hässleholm 2b 1828 Skånetrafiken
Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm Förslöv 1a 1626 Skånetrafiken
Ramlösa Teckomatorp Lund Malmö Ystad 2a 1559 Skånetrafiken
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 1b 1729 Skånetrafiken
Ängelholm Halmstad Falkenberg Varberg Göteborg 4a 1074 Öresundståg
Landskrona Kävlinge Köpenhamn 4a 1093 Öresundståg Ändrad väg
Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp Hässleholm 2b 1830 Skånetrafiken
Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm Förslöv 2a 1628 Skånetrafiken
Ramlösa Teckomatorp Lund Malmö Ystad 1a 1563 Skånetrafiken
Ängelholm Halmstad Falkenberg Varberg Göteborg 4 1080 Öresundståg
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 1b 1731 Skånetrafiken
Landskrona Kävlinge Malmö Köpenhamn 4a 1099 Öresundståg Ändrad väg
Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp Hässleholm 2b 1832 Skånetrafiken
Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm Förslöv 1a 1630 Skånetrafiken
Ramlösa Teckomatorp Lund Malmö Hyllie 2a 1567 Skånetrafiken
Ängelholm Halmstad Falkenberg Varberg Göteborg 4a 1086 Öresundståg
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 1b 1733 Skånetrafiken
Landskrona Kävlinge Malmö Köpenhamn 4a 1105 Öresundståg Ändrad väg
Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp Hässleholm 2b 1834 Skånetrafiken
Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm Förslöv 2a 1632 Skånetrafiken
Ramlösa Teckomatorp Lund Malmö Hyllie 1a 1571 Skånetrafiken
Ängelholm Halmstad Falkenberg Varberg Göteborg 4a 1092 Öresundståg
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 1b 1735 Skånetrafiken
Landskrona Kävlinge Malmö Köpenhamn 3a 1111 Öresundståg Ändrad väg
Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp Hässleholm 2b 1836 Skånetrafiken
Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm Förslöv 1a 1634 Skånetrafiken
Ramlösa Teckomatorp Lund Malmö Hyllie 2a 1575 Skånetrafiken
Ängelholm Halmstad Falkenberg Varberg Göteborg 4a 1098 Öresundståg
Ramlösa Landskrona Lund Malmö Trelleborg 1b 1737 Skånetrafiken
Landskrona Kävlinge Malmö Köpenhamn 4 1117 Öresundståg Ändrad väg

← Alla tågtider vid Helsingborg C