Tågtider för ankomster till Helsingborg C

Ankommande tåg till Helsingborg C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Eslöv Teckomatorp x 81510 Skånetrafiken Buss
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2a 1809 Skånetrafiken Kort tåg
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 2b 1706 Skånetrafiken
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 1a 1607 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund 4a 1020 Öresundståg
Göteborg Halmstad 4 1039 Öresundståg
Eslöv Teckomatorp x 81514 Skånetrafiken Buss
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1811 Skånetrafiken Kort tåg
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1708 Skånetrafiken Kort tåg
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 1a 1609 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund 4a 1026 Öresundståg
Göteborg Halmstad 4 1045 Öresundståg
Eslöv Teckomatorp x 81518 Skånetrafiken Buss
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1813 Skånetrafiken Kort tåg
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1710 Skånetrafiken Kort tåg
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 1a 1611 Skånetrafiken Kort tåg
Malmö Lund 3a 486 SJ Snabbtåg
Köpenhamn Malmö Lund 4a 1032 Öresundståg
Göteborg Halmstad 4 1051 Öresundståg
Eslöv Teckomatorp x 71522 Skånetrafiken Buss
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 3b 1815 Skånetrafiken Kort tåg
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1712 Skånetrafiken Kort tåg
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 3a 1613 Skånetrafiken Kort tåg
Köpenhamn Malmö Lund 4a 1038 Öresundståg
Göteborg Halmstad 4 1057 Öresundståg
Göteborg Halmstad 2a 487 SJ Snabbtåg
Eslöv Teckomatorp x 71526 Skånetrafiken Buss
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1817 Skånetrafiken Kort tåg
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1714 Skånetrafiken Kort tåg
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 1a 1615 Skånetrafiken Kort tåg
Köpenhamn Malmö Lund 4a 1044 Öresundståg
Göteborg Halmstad 4 1063 Öresundståg
Eslöv Teckomatorp x 71530 Skånetrafiken Buss
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1819 Skånetrafiken Kort tåg
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1716 Skånetrafiken Kort tåg
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 2a 1617 Skånetrafiken Kort tåg
Köpenhamn Malmö Lund 4a 1050 Öresundståg
Göteborg Halmstad 4 1069 Öresundståg
Eslöv Teckomatorp x 71534 Skånetrafiken Buss
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1821 Skånetrafiken Kort tåg
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1718 Skånetrafiken Kort tåg
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 1a 1619 Skånetrafiken Kort tåg
Malmö Lund 3a 490 SJ Snabbtåg
Köpenhamn Malmö Lund 4a 1056 Öresundståg
Göteborg Halmstad 4a 1075 Öresundståg
Eslöv Teckomatorp x 71538 Skånetrafiken Buss
Göteborg Halmstad 3a 491 SJ Snabbtåg
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1823 Skånetrafiken Kort tåg
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1720 Skånetrafiken Kort tåg
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 2a 1621 Skånetrafiken Kort tåg
Köpenhamn Malmö Lund 4a 1062 Öresundståg
Göteborg Halmstad 3a 1081 Öresundståg
Eslöv Teckomatorp x 71542 Skånetrafiken Buss
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1825 Skånetrafiken Kort tåg
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1722 Skånetrafiken Kort tåg
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 1a 1623 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund 4a 1068 Öresundståg
Göteborg Halmstad 4a 1087 Öresundståg
Eslöv Teckomatorp x 71546 Skånetrafiken Buss
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1827 Skånetrafiken Kort tåg
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1724 Skånetrafiken Kort tåg
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 2a 1625 Skånetrafiken
Malmö Lund 3a 492 SJ Snabbtåg
Köpenhamn Malmö Lund 4a 1074 Öresundståg
Göteborg Halmstad 4a 1093 Öresundståg
Eslöv Teckomatorp x 71550 Skånetrafiken Buss
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1829 Skånetrafiken Kort tåg
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1726 Skånetrafiken Kort tåg
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 1a 1627 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund 4a 1080 Öresundståg
Göteborg Halmstad 4a 1099 Öresundståg
Eslöv Teckomatorp x 71554 Skånetrafiken Buss
Göteborg Halmstad 3a 495 SJ Snabbtåg
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1831 Skånetrafiken Kort tåg
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1728 Skånetrafiken Kort tåg
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 1a 1629 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund 4a 1086 Öresundståg
Göteborg Halmstad 4a 1105 Öresundståg
Eslöv Teckomatorp x 71558 Skånetrafiken Buss
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2a 1833 Skånetrafiken Kort tåg
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 1a 1631 Skånetrafiken Kort tåg
Malmö Burlöv Åkarp Lund Landskrona 2b 11798 Skånetrafiken Kort tåg
Köpenhamn Malmö Lund 4a 1092 Öresundståg
Göteborg Halmstad 4a 1111 Öresundståg
Eslöv Teckomatorp x 71562 Skånetrafiken Buss
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1835 Skånetrafiken Kort tåg
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1732 Skånetrafiken Kort tåg
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 1a 1633 Skånetrafiken Kort tåg
Köpenhamn Malmö Lund 4a 1098 Öresundståg
Göteborg Halmstad 3a 1117 Öresundståg

← Alla tågtider vid Helsingborg C