Tågtider för ankomster till Helsingborg C

Ankommande tåg till Helsingborg C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Ystad Eslöv Teckomatorp Billeberga 2b 1514 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 3a 1809 Skånetrafiken
Trelleborg Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona 2a 1706 Skånetrafiken
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 1a 1607 Skånetrafiken
Köpenhamn Kävlinge Landskrona 4a 1020 Öresundståg
Göteborg Halmstad 4a 1039 Öresundståg Ändrad väg
Ystad Eslöv Teckomatorp Billeberga 1a 1518 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1811 Skånetrafiken
Trelleborg Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona 1b 1708 Skånetrafiken
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 2a 1609 Skånetrafiken
Köpenhamn Kävlinge Landskrona 4a 1026 Öresundståg
Göteborg Halmstad 4 1045 Öresundståg Ändrad väg
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 2a 1522 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1813 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1710 Skånetrafiken
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 1a 1611 Skånetrafiken
Köpenhamn Kävlinge Landskrona 4a 1032 Öresundståg
Göteborg Halmstad 4 1051 Öresundståg Ändrad väg
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 1a 1526 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 3b 1815 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1712 Skånetrafiken
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 3a 1613 Skånetrafiken
Köpenhamn Kävlinge Landskrona 4a 1038 Öresundståg
Göteborg Halmstad 4 1057 Öresundståg Ändrad väg
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 2a 1530 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1817 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1714 Skånetrafiken
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 1a 1615 Skånetrafiken
Köpenhamn Kävlinge Landskrona 4a 1044 Öresundståg
Göteborg Halmstad 4 1063 Öresundståg Ändrad väg
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 1a 1534 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1819 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1716 Skånetrafiken
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 2a 1617 Skånetrafiken
Köpenhamn Kävlinge Landskrona 4a 1050 Öresundståg
Göteborg Halmstad 4 1069 Öresundståg Ändrad väg
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 2a 1538 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1821 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1718 Skånetrafiken
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 1a 1619 Skånetrafiken
Köpenhamn Kävlinge Landskrona 4a 1056 Öresundståg
Göteborg Halmstad 4a 1075 Öresundståg Ändrad väg
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 1a 1542 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1823 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1720 Skånetrafiken
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 2a 1621 Skånetrafiken
Köpenhamn Kävlinge Landskrona 4a 1062 Öresundståg
Göteborg Halmstad 4 1081 Öresundståg Ändrad väg
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 2a 1546 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1825 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1722 Skånetrafiken
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 1a 1623 Skånetrafiken
Köpenhamn Kävlinge Landskrona 4a 1068 Öresundståg
Göteborg Halmstad 4a 1087 Öresundståg
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 1a 1550 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1827 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1724 Skånetrafiken
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 2a 1625 Skånetrafiken
Köpenhamn Kävlinge Landskrona 4a 1074 Öresundståg
Göteborg Halmstad 4a 1093 Öresundståg Ändrad väg
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 2a 1554 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1829 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1726 Skånetrafiken
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 1a 1627 Skånetrafiken
Köpenhamn Kävlinge Landskrona 4 1080 Öresundståg
Göteborg Halmstad 4a 1099 Öresundståg Ändrad väg
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 1a 1558 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1831 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1728 Skånetrafiken
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 2a 1629 Skånetrafiken
Köpenhamn Kävlinge Landskrona 4a 1086 Öresundståg
Göteborg Halmstad 4a 1105 Öresundståg Ändrad väg
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 2a 1562 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1833 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1730 Skånetrafiken
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 1a 1631 Skånetrafiken
Köpenhamn Kävlinge Landskrona 4a 1092 Öresundståg
Göteborg Halmstad 3a 1111 Öresundståg Ändrad väg
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 1a 1566 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1835 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1732 Skånetrafiken
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 2a 1633 Skånetrafiken
Köpenhamn Kävlinge Landskrona 4a 1098 Öresundståg
Göteborg Halmstad 4 1117 Öresundståg Ändrad väg

← Alla tågtider vid Helsingborg C