Tågtider för ankomster till Helsingborg C

Ankommande tåg till Helsingborg C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Åstorp Bjuv Mörarp Påarp Ramlösa 2b 1803 Skånetrafiken
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 2a 1601 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Lund Landskrona 4a 11002 Öresundståg
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1853 Skånetrafiken
Halmstad 4a 1021 Öresundståg
Hyllie Triangeln Malmö Lund Landskrona 1b 1752 Skånetrafiken
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 1a 1653 Skånetrafiken
Ystad Svarte Malmö Lund Teckomatorp 3a 1506 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1805 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1a 1702 Skånetrafiken
Malmö Lund 4a 20426 SJ Snabbtåg
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 2a 1603 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö 4a 1008 Öresundståg
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Åstorp 2b 1855 Skånetrafiken
Halmstad 4 1027 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1754 Skånetrafiken
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 1a 1655 Skånetrafiken
Malmö Lund Landskrona Ramlösa 3b 11310 Öresundståg
Ystad Svarte Malmö Lund Teckomatorp 2a 1510 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1807 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1704 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Malmö Lund 4a 474 SJ Snabbtåg
Halmstad Laholm Båstad norra Förslöv Ängelholm 1a 1685 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Lund Landskrona 4a 1998 Pågatågen Exp
Köpenhamn Malmö Lund 3a 1014 Öresundståg
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Åstorp 2b 1857 Skånetrafiken
Göteborg Halmstad 3 1033 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1756 Skånetrafiken
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 2a 1657 Skånetrafiken
Göteborg Varberg Halmstad 3a 475 SJ Snabbtåg
Köpenhamn Triangeln Malmö Lund Landskrona 3b 1316 Öresundståg
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 4a 1514 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1809 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1706 Skånetrafiken
Halmstad Laholm Båstad norra Förslöv Ängelholm 1a 1687 Skånetrafiken
Köpenhamn Triangeln Malmö Lund Landskrona 4b 1318 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Lund 3a 1020 Öresundståg
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Åstorp 2b 1859 Skånetrafiken
Göteborg Halmstad 3 1039 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1758 Skånetrafiken
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 2a 1659 Skånetrafiken
Köpenhamn Triangeln Malmö Lund Landskrona 3a 1322 Öresundståg
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 4b 1518 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1811 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1708 Skånetrafiken
Halmstad Laholm Båstad norra Förslöv Ängelholm 2a 1689 Skånetrafiken
Malmö Lund 4a 476 SJ Snabbtåg
Malmö Lund Landskrona 3b 1324 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Lund 4a 1026 Öresundståg
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Åstorp 2b 1861 Skånetrafiken
Göteborg Halmstad 4a 1045 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1 1760 Skånetrafiken
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 4b 1661 Skånetrafiken
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 3a 1522 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1813 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1710 Skånetrafiken
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 2a 1611 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund 4a 1032 Öresundståg
Åstorp Bjuv Mörarp Påarp Ramlösa 2b 1863 Skånetrafiken
Göteborg Halmstad 4 1051 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 3a 1762 Skånetrafiken
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 3a 1526 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1815 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 3b 1712 Skånetrafiken
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 2a 1613 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund 4a 1038 Öresundståg
Åstorp Bjuv Mörarp Påarp Ramlösa 2b 1865 Skånetrafiken
Göteborg Halmstad 4 1057 Öresundståg
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 2a 1530 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1817 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1714 Skånetrafiken
Malmö Lund 3a 478 SJ Snabbtåg
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 1a 1615 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund 4a 1044 Öresundståg
Åstorp Bjuv Mörarp Påarp Ramlösa 2b 1867 Skånetrafiken
Göteborg Halmstad 4 1063 Öresundståg
Göteborg Varberg Halmstad 3a 477 SJ Snabbtåg
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 1a 1534 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1819 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 4b 1716 Skånetrafiken
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 2a 1617 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund 3a 1050 Öresundståg
Åstorp Bjuv Mörarp Påarp Ramlösa 2b 1869 Skånetrafiken
Göteborg Halmstad 4 1069 Öresundståg
Hyllie Triangeln Malmö 4b 1992 Pågatågen Exp
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 2a 1538 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1821 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 4a 1718 Skånetrafiken
Malmö Lund 3a 470 SJ Snabbtåg
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 1a 1619 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund 4a 1056 Öresundståg
Åstorp Bjuv Mörarp Påarp Ramlösa 2a 1871 Skånetrafiken
Göteborg Halmstad 4 1075 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1770 Skånetrafiken
Göteborg Varberg Halmstad 3a 479 SJ Snabbtåg
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 2a 1542 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 1b 1823 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 4b 1720 Skånetrafiken
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 1a 1621 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund 3a 1062 Öresundståg
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Åstorp 2b 1873 Skånetrafiken
Göteborg Halmstad 3 1081 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1772 Skånetrafiken
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 4a 1673 Skånetrafiken
Köpenhamn Triangeln Malmö Lund Landskrona 3b 1364 Öresundståg
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 2a 1546 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1825 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1722 Skånetrafiken
Köpenhamn Cph Airport Malmö Lund 4a 496 SJ Snabbtåg
Halmstad Laholm Båstad norra Förslöv Ängelholm 1a 1693 Skånetrafiken
Köpenhamn Triangeln Malmö Lund Landskrona 3b 1366 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Lund 4a 1068 Öresundståg
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Åstorp 2b 1875 Skånetrafiken
Göteborg Halmstad 4a 1087 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1774 Skånetrafiken

← Alla tågtider vid Helsingborg C