Tågtider för ankomster till Helsingborg C

Ankommande tåg till Helsingborg C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Göteborg Halmstad 4a 1063 Öresundståg
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 1a 1534 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1819 Skånetrafiken Kort tåg
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1716 Skånetrafiken
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 2a 1617 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund 3a 1050 Öresundståg
Göteborg Halmstad 3a 1069 Öresundståg
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 3a 1538 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 1b 1821 Skånetrafiken Kort tåg
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 2b 1718 Skånetrafiken Kort tåg
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 1a 1619 Skånetrafiken Kort tåg
Malmö Lund 4a 490 SJ Snabbtåg
Köpenhamn Malmö Lund 4a 1056 Öresundståg
Göteborg Halmstad 4a 1075 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1770 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Landskrona 4b 1470 Skånetrafiken
Göteborg Halmstad 3a 491 SJ Snabbtåg
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 1a 1542 Skånetrafiken Kort tåg
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1823 Skånetrafiken Kort tåg
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1720 Skånetrafiken
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 2a 1621 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö 4a 1062 Öresundståg
Göteborg Halmstad 4a 1081 Öresundståg
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Åstorp 1b 1873 Skånetrafiken Kort tåg
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 2b 1772 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Landskrona 3b 1472 Skånetrafiken
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 2a 1546 Skånetrafiken Kort tåg
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 1b 1825 Skånetrafiken Kort tåg
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 2b 1722 Skånetrafiken
Halmstad Laholm Båstad norra Förslöv Ängelholm 1a 1693 Skånetrafiken Kort tåg
Köpenhamn Malmö Lund 4a 1068 Öresundståg
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Åstorp 2b 1875 Skånetrafiken Kort tåg
Göteborg Halmstad 4a 1087 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1774 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Landskrona 4a 1474 Skånetrafiken
Köpenhamn Triangeln Malmö Lund Landskrona 4b 1370 Öresundståg
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 3b 1550 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 1a 1827 Skånetrafiken Kort tåg
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1724 Skånetrafiken
Halmstad Laholm Båstad norra Förslöv Ängelholm 2a 1695 Skånetrafiken Kort tåg
Malmö Lund 3a 492 SJ Snabbtåg
Köpenhamn Malmö Lund 4a 1074 Öresundståg
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Åstorp 1b 1877 Skånetrafiken Kort tåg
Göteborg Halmstad 4a 1093 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 2b 1776 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Landskrona 3a 1476 Skånetrafiken
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 2a 1554 Skånetrafiken Kort tåg
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 3b 1829 Skånetrafiken Kort tåg
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 2b 1726 Skånetrafiken
Halmstad Laholm Båstad norra Förslöv Ängelholm 1a 1697 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö 4a 1080 Öresundståg
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Åstorp 2b 1879 Skånetrafiken Kort tåg
Göteborg Halmstad 4a 1099 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1778 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Landskrona 4b 1478 Skånetrafiken
Göteborg Halmstad 3a 495 SJ Snabbtåg
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 1b 1558 Skånetrafiken Kort tåg
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1831 Skånetrafiken Kort tåg
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 3 1728 Skånetrafiken
Halmstad Laholm Båstad norra Förslöv Ängelholm 2a 1699 Skånetrafiken Kort tåg
Köpenhamn Malmö Lund 4a 1086 Öresundståg
Göteborg Halmstad 4a 1105 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 3b 1780 Skånetrafiken
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 1a 1681 Skånetrafiken Kort tåg
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 4b 1562 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 1b 1833 Skånetrafiken Kort tåg
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 2 1730 Skånetrafiken
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 1a 1631 Skånetrafiken Kort tåg
Köpenhamn Malmö Lund 4a 1092 Öresundståg
Göteborg Halmstad 4a 1111 Öresundståg
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 1a 1566 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1835 Skånetrafiken Kort tåg
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1732 Skånetrafiken
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 2a 1633 Skånetrafiken Kort tåg
Köpenhamn Malmö Lund 4a 1098 Öresundståg
Göteborg Halmstad 3a 1117 Öresundståg
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 2a 1570 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 1b 1837 Skånetrafiken Kort tåg
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 2b 1734 Skånetrafiken Kort tåg
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 1a 1635 Skånetrafiken Kort tåg
Köpenhamn Malmö Lund Landskrona 4a 1104 Öresundståg
Göteborg Mölndal Kungsbacka Varberg Falkenberg 3a 11123 Öresundståg
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 3b 1574 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1839 Skånetrafiken Kort tåg
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1736 Skånetrafiken Kort tåg
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 1a 1637 Skånetrafiken Kort tåg
Köpenhamn Malmö Lund Landskrona 4a 1110 Öresundståg
Göteborg Mölndal Kungsbacka Varberg Falkenberg 3a 11129 Öresundståg
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 2a 1578 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1841 Skånetrafiken Kort tåg
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1738 Skånetrafiken Kort tåg
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 1a 1639 Skånetrafiken Kort tåg
Köpenhamn Malmö Lund Landskrona 4a 1116 Öresundståg
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1843 Skånetrafiken Kort tåg
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 2a 1641 Skånetrafiken Kort tåg
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 1a 1643 Skånetrafiken Kort tåg

← Alla tågtider vid Helsingborg C