Tågtider för ankomster till Helsingborg C

Ankommande tåg till Helsingborg C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Hyllie Triangeln Malmö Landskrona 2b 1454 Skånetrafiken
Malmö Lund Landskrona Ramlösa 4b 11310 Öresundståg
Ystad Svarte Malmö Lund 3b 1510 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1807 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1704 Skånetrafiken Kort tåg
Halmstad Laholm Båstad norra Förslöv Ängelholm 1a 1685 Skånetrafiken
Malmö Lund 4a 482 SJ Snabbtåg
Hyllie Triangeln Malmö Lund Landskrona 4b 1998 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund 3a 1014 Öresundståg
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Åstorp 1 1857 Skånetrafiken
Göteborg Halmstad 3 1033 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 2b 1756 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Landskrona 3b 1456 Skånetrafiken
Göteborg Halmstad 4a 481 SJ Snabbtåg
Hyllie Triangeln Malmö Lund Landskrona 4b 1316 Öresundståg
Simrishamn Ystad Malmö Lund 1b 1514 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 3b 1809 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 2b 1706 Skånetrafiken
Halmstad Laholm Båstad norra Förslöv Ängelholm 1a 1687 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Lund Landskrona 4b 1318 Öresundståg
Köpenhamn Malmö 3a 1020 Öresundståg
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Åstorp 1b 1859 Skånetrafiken
Göteborg Halmstad 3 1039 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 2b 1758 Skånetrafiken Kort tåg
Hyllie Triangeln Malmö Landskrona 3 1458 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Lund Landskrona 4b 1322 Öresundståg
Simrishamn Ystad Malmö Lund 1b 1518 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2a 1811 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 2b 1708 Skånetrafiken
Halmstad Laholm Båstad norra Förslöv Ängelholm 1a 1689 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Lund Landskrona 4b 1324 Öresundståg
Köpenhamn Malmö Lund 3a 1026 Öresundståg
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Åstorp 2b 1861 Skånetrafiken
Göteborg Halmstad 3a 1045 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 4 1760 Skånetrafiken
Göteborg Halmstad 3a 485 SJ Snabbtåg
Simrishamn Ystad Malmö Lund 2a 1522 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 1b 1813 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 2b 1710 Skånetrafiken
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 1a 1611 Skånetrafiken
Malmö Lund 3a 486 SJ Snabbtåg
Köpenhamn Malmö 3a 1032 Öresundståg
Åstorp Bjuv Mörarp Påarp Ramlösa 2b 1863 Skånetrafiken
Göteborg Halmstad 3 1051 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1762 Skånetrafiken
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 3b 1526 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 1b 1815 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 2b 1712 Skånetrafiken
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 3a 1613 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö 4a 1038 Öresundståg
Åstorp Bjuv Mörarp Påarp Ramlösa 2b 1865 Skånetrafiken
Göteborg Halmstad 4 1057 Öresundståg
Göteborg Halmstad 4a 487 SJ Snabbtåg
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 2a 1530 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 1b 1817 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 2b 1714 Skånetrafiken
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 1a 1615 Skånetrafiken
Malmö Lund 4a 488 SJ Snabbtåg
Köpenhamn Malmö 4a 1044 Öresundståg
Åstorp Bjuv Mörarp Påarp Ramlösa 1b 1867 Skånetrafiken
Göteborg Halmstad 4 1063 Öresundståg
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 1a 1534 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1819 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1716 Skånetrafiken
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 2a 1617 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö 4a 1050 Öresundståg
Åstorp Bjuv Mörarp Påarp Ramlösa 1b 1869 Skånetrafiken
Göteborg Halmstad 4 1069 Öresundståg
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 3a 1538 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 1b 1821 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 2a 1718 Skånetrafiken
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 1a 1619 Skånetrafiken
Malmö Lund 4a 490 SJ Snabbtåg
Köpenhamn Malmö 3a 1056 Öresundståg
Åstorp Bjuv Mörarp Påarp Ramlösa 2b 1871 Skånetrafiken
Göteborg Halmstad 3 1075 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1770 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Landskrona 3b 1470 Skånetrafiken
Göteborg Halmstad 4a 491 SJ Snabbtåg
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 1a 1542 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1823 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 3b 1720 Skånetrafiken
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 2a 1621 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö 4a 1062 Öresundståg
Göteborg Halmstad 4 1081 Öresundståg
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Åstorp 3a 1873 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 2b 1772 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Landskrona 1a 1472 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Lund Landskrona 4b 1364 Öresundståg
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 2a 1546 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 1b 1825 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 2b 1722 Skånetrafiken
Halmstad Laholm Båstad norra Förslöv Ängelholm 1a 1693 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Lund Landskrona 4b 1366 Öresundståg
Köpenhamn Malmö 3a 1068 Öresundståg
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Åstorp 2b 1875 Skånetrafiken
Göteborg Halmstad 3 1087 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1774 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Landskrona 3b 1474 Skånetrafiken
Göteborg Halmstad 4a 493 SJ Snabbtåg
Hyllie Triangeln Malmö Lund Landskrona 4b 1370 Öresundståg
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 3b 1550 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1827 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1724 Skånetrafiken
Halmstad Laholm Båstad norra Förslöv Ängelholm 2a 1695 Skånetrafiken
Malmö Lund 4a 492 SJ Snabbtåg
Hyllie Triangeln Malmö Lund Landskrona 3b 1372 Öresundståg
Köpenhamn Malmö 4a 1074 Öresundståg
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Åstorp 1b 1877 Skånetrafiken
Göteborg Halmstad 4a 1093 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 2b 1776 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Landskrona 3a 1476 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Lund Landskrona 4b 1376 Öresundståg
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 2a 1554 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 4b 1829 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 2b 1726 Skånetrafiken
Halmstad Laholm Båstad norra Förslöv Ängelholm 1a 1697 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Lund Landskrona 3a 1378 Öresundståg
Köpenhamn Malmö 4a 1080 Öresundståg
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Åstorp 2b 1879 Skånetrafiken
Göteborg Halmstad 4a 1099 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1778 Skånetrafiken
Hyllie Triangeln Malmö Landskrona 4a 1478 Skånetrafiken
Göteborg Halmstad 3a 495 SJ Snabbtåg
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 4b 1558 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1831 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1 1728 Skånetrafiken
Halmstad Laholm Båstad norra Förslöv Ängelholm 2a 1699 Skånetrafiken
Malmö Lund 3a 494 SJ Snabbtåg
Köpenhamn Malmö 4a 1086 Öresundståg
Åstorp Bjuv Mörarp Påarp Ramlösa 3a 1881 Skånetrafiken
Göteborg Halmstad 4a 1105 Öresundståg
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 3b 1780 Skånetrafiken
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 3b 1562 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2a 1833 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 2b 1730 Skånetrafiken
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 1a 1631 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö 4a 1092 Öresundståg
Åstorp Bjuv Mörarp Påarp Ramlösa 2b 1883 Skånetrafiken
Göteborg Mölndal Kungsbacka Varberg Falkenberg 4 1111 Öresundståg

← Alla tågtider vid Helsingborg C