Tågtider för ankomster till Helsingborg C

Ankommande tåg till Helsingborg C
Tid Från Ny tid Spår Tåg Anmärkning
Malmö Lund 4a 484 SJ Snabbtåg
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 1a 11518 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1811 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1708 Skånetrafiken
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 2a 1609 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund 3a 1026 Öresundståg
Göteborg Varberg Falkenberg Halmstad 4 1045 Öresundståg
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 2a 1522 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1813 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1710 Skånetrafiken
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 1a 1611 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund 4a 1032 Öresundståg
Göteborg Varberg Falkenberg Halmstad 4 1051 Öresundståg
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 1a 1526 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 3b 1815 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1712 Skånetrafiken
Malmö Lund 4a 486 SJ Snabbtåg
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 3a 1613 Skånetrafiken
Göteborg Halmstad 2a 487 SJ Snabbtåg
Köpenhamn Malmö Lund 4a 1038 Öresundståg
Göteborg Varberg Falkenberg Halmstad 4 1057 Öresundståg
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 2a 1530 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1817 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1714 Skånetrafiken
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 1a 1615 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund 4a 1044 Öresundståg
Göteborg Varberg Falkenberg Halmstad 4 1063 Öresundståg
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 1a 1534 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1819 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1716 Skånetrafiken
Malmö Lund 3a 488 SJ Snabbtåg
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 2a 1617 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund 4a 1050 Öresundståg
Göteborg Varberg Falkenberg Halmstad 4a 1069 Öresundståg
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 2a 1538 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1821 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1718 Skånetrafiken
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 1a 1619 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund 4a 1056 Öresundståg
Göteborg Varberg Falkenberg Halmstad 4 1075 Öresundståg
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 1a 1542 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1823 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1720 Skånetrafiken
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 2a 1621 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund 4a 1062 Öresundståg
Göteborg Halmstad 3a 491 SJ Snabbtåg
Göteborg Varberg Falkenberg Halmstad 4a 1081 Öresundståg
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 2a 1546 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1825 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1722 Skånetrafiken
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 1a 1623 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund 4a 1068 Öresundståg
Göteborg Varberg Falkenberg Halmstad 4 1087 Öresundståg
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 1a 1550 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1827 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1724 Skånetrafiken
Malmö Lund 3a 492 SJ Snabbtåg
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 2a 1625 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund 4 1074 Öresundståg
Göteborg Varberg Falkenberg Halmstad 4a 1093 Öresundståg
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 2a 1554 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1829 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1726 Skånetrafiken
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 1a 1627 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund 4a 1080 Öresundståg
Göteborg Varberg Falkenberg Halmstad 4a 1099 Öresundståg
Göteborg Halmstad 3a 495 SJ Snabbtåg
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 1a 1558 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1831 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1728 Skånetrafiken
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 2a 1629 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund 4a 1086 Öresundståg
Göteborg Varberg Falkenberg Halmstad 4a 1105 Öresundståg
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 2a 1562 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1833 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1730 Skånetrafiken
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 1a 1631 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund 4a 1092 Öresundståg
Göteborg Varberg Falkenberg Halmstad 4 1111 Öresundståg
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 1a 1566 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1835 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1732 Skånetrafiken
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 2a 1633 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund 4a 1098 Öresundståg
Göteborg Varberg Falkenberg Halmstad 4a 1117 Öresundståg
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp 2a 11570 Skånetrafiken
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp 2b 1837 Skånetrafiken
Trelleborg Östra Grevie Malmö Lund Landskrona 1b 1734 Skånetrafiken
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra 1a 1635 Skånetrafiken
Köpenhamn Malmö Lund Landskrona 4b 1104 Öresundståg
Göteborg Varberg Falkenberg Halmstad 3a 11123 Öresundståg

← Alla tågtider vid Helsingborg C

Smartare tågbiljett i mobilen

Har du en smart-telefon ska du såklart ha en smart tågbiljett.